Η τελική (;) ρύθμιση για όσους χρωστούν σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία


1Μόνο μέσα στον Απρίλιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν 917 εκ. ευρώ! Η πλήρης οικονομική αδυναμία, αποτέλεσμα της «αναπτυξιακής» πολιτικής των μνημόνιων τινάζει στον αέρα όλες τις προβλέψεις, τις διακηρύξεις και τις υποσχέσεις της τρικομματικής  διακυβέρνησης. Παράλληλα το ξεπούλημα κάθε κερδοφόρας δημόσιας επιχείρησης βυθίζει ακόμα χαμηλότερα τα δημόσια έσοδα, αλλά αυξάνει τα κέρδη των ιδιωτών καρχαριών που αγοράζουν κοψοχρονιά και με δανεικά από τις τράπεζες τα δημόσια φιλέτα. Όλοι οι δείκτες στο κόκκινο, οι απειλές για νέες μειώσεις μισθών/συντάξεων αυξάνονται , νέες ρυθμίσεις ανακοινώνει το υπ. Οικονομικών (τις παραθέτουμε παρακάτω), αλλά «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος».

Οι ρυθμίσεις που θα δείτε παρακάτω αφορούν στην ουσία ελάχιστες περιπτώσεις. Είναι ανεφάρμοστες για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αποτελούν άλλη μια επικοινωνιακή φούσκα του οικονομικού επιτελείου προκειμένου να διασκεδαστοιύν οι εντυπώσεις, επι της ουσίας έχουν κατανοήσει οτι δεν πρόκειται να εισπράξουν δεκάρα τσακιστή. Άλλος είναι ο ρόλος τους: Να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τους σχεδιασμούς της κινεζοποίησης και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Μετά υπολογίζουν να αποχωρήσουν αθόρυβα. Αν προλάβουν …

Οι οφειλέτες θα έχουν όμως δικαίωμα να καθυστερήσουν μία μόνο φορά, μία μηνιαία δόση

  Πότε ένας πολίτης μπορεί να χάσει τη ρύθμιση για τα χρέη του
 Από τον Ιούλιο οι αιτήσεις προς τις εφορίες μπορεί να γίνονται και μέσω Διαδικτύου
– Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των 48
 Για να εισαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να δώσει στην εφορία τον τραπεζικό του λογαριασμό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 και αυτό υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ, θα μπορούν πλέον να εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες, όπως αναφέρει η τελική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως την έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Θεοχάρης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ρύθμιση μόνο μέσω Internet θα γίνονται οι αιτήσεις και αφού οι οφειλέτες ενημερώσουν τις εφορίες για τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου το κράτος να εισπράττει τις δόσεις κάθε μήνα με πάγια εντολή. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέρει η ρύθμιση οι οφειλέτες θα μπορούν να καθυστερήσουν μία μόνο φορά τη μηνιαία δόση κι αν αυτό επαναληφθεί τότε θα χάνεται η ρύθμιση και τότε ο πολίτης θα πρέπει να δηλώνει ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό.
Τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως 31.12. 2012 σε έως και 48 δόσεις έχουν οι οφειλέτες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεχάρη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι δόσεις μπορούν να φθάσουν και τις 100 σε περιπτώσεις οφειλετών που έχουν οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στις 48 δόσεις
Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Συγκεκριμένα για τους οφειλέτες με οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην εξόφληση των οφειλών τους σε έως και 48 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
– Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες. Ειδικότερα στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.
– Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.
– το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως εξής:
5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε ευρώ,
6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων ευρώ και μέχρι χίλια ευρώ,
7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ,
10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ,
20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες ευρώ
και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ.
Για ποσά βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ για την υπαγωγή στην κατηγορία ρύθμισης έως και 100 δόσεις απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ.
Σε ότι αφορά την υπαγωγή στη ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών σε έως και 48 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
– Υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.
– Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη :
α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013,
γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών,
δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των δόσεων που απομένουν στην αρχική ρύθμιση και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.
Ποιοι εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
– οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013.
– οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των έως και 8 δόσεων η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31.07.2013.
Επίσης για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 48 δόσεων απαιτείται:
– να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής.
– οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013.
– ο οφειλέτης να δηλώσει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.
– Για ποσό βασικής οφειλής άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 ευρώ), να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.
– για ποσό βασικής οφειλής άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000Euro), απαιτείται διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .
– Η αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ , μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης.
Ο οφειλέτης θα τίθεται αυτομάτως εκτός ρύθμισης όταν:
– δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
– δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,
– δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
– δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,
– έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,
– δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες.
newsit.gr /πηγή αναδημοσίευσης: http://www.alfavita.gr

 

Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s