Κουφός προφήτης


koufalogoΤου λες: «Δεν κάνει το παιδί, είναι βλαμμένο». Δεν ακούει. Ακούει «λεφτά υπάρχουν». Το χάβει· πάει και τον ψηφίζει. Την άλλη μέρα ακούει «δεν υπάρχει σάλιο». Και ξεραίνεται ο στόμας του!

Του λες: «Είναι λαμόγιο». Δεν ακούει. Ακούει «θα κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση και απαγκίστρωση». Το χάβει· πάει και τον ψηφίζει. Συνέχεια