ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ /LEGAL ISSUES

NOMIKA ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ /ΕΞΩΔΙΚΑ/ ΑΝΑΚΟΠΕΣ κ.λ.π. θα βρείτε και εδώ: http://alampasis.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τροχαία συχνά συμπεριφέρεται αυθαίρετα και έχουμε καταγράψει πολλά αντίστοιχα περιστατικά: Καλούμε τους πολίτες  που τηλεφωνούν καθημερινά αναζητώντας απαντήσεις και τρόπους άμυνας απέναντι στην αυθαιρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων της Τροχαίας Αττικής Οδού, αλλά και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά, να καταθέτουν ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των αστυνομικών οργάνων που υπογράφουν την βεβαίωση της παράβασης. (χωρίς να έχουν βεβαιώσει αυτοπροσώπως ή όταν μας σταματούν πολλά χιλιόμετρα απο τους σταθμούς διοδίων – προφανώς ειδοποιημένοι). Όταν προσερχόμαστε στο οικείο αστυνομικό τμήμα παραλαμβάνουμε πρώτα την βεβαίωση παράβασης, σημειώνοντας πριν υπογράψουμε “με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”, μετά υπογράφουμε και αμέσως καταθέτουμε την μηνυτήρια και πειθαρχική αναφορά που επισυνάπτουμε εδώ:


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διά του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού (ή όποιου άλλου τμήματος μας κάλεσε)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Του …(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας)

ΚΑΤΑ

Του (ονοματεπώνυμο του αστυνομικού που υπογράφει την κλήση και του τμήματος που υπηρετεί)

Κε Υπουργε/Κε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 10 εδάφιο τελευταίο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοδίου τέλους όπου αυτή προβλέπεται «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Επειδή, η αυτοπρόσωπη διαπίστωση της παράβασης, προκύπτει από την υπογραφή του παραβάτη οδηγού στο σώμα της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης (κλήσεως).

Επειδή, σήμερα ….. (ημερομηνία)….., κλήθηκα από το Α.Τ. (Αττικής οδού ή άλλο)… να παραλάβω  την με αριθμό  …………. Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Κλήση), που εκδόθηκε από τον … (ονοματεπώνυμο αστυνομικού)…. στις  … (ημερομηνία)… και ώρα…, σύμφωνα με την οποία, διήλθα δήθεν από τον σταθμό διοδίων …(περιοχή)… χωρίς να καταβάλω διόδιο τέλος.

Επειδή, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, κανένα αστυνομικό όργανο δεν βρισκόταν στο σταθμό διοδίων.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, ουδείς αστυνομικός μου ένευσε να σταματήσω προκειμένου να βεβαιωθεί παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ουδείς αστυνομικός διαπίστωσε αυτοπροσώπος παράβαση συνιστάμενη στην παράλειψη καταβολής διοδίου τέλους.

Επειδή, ο υπογράφων την Πράβη Βεβαίωσης (κλήση) αστυνομικός, εξέδωσε αυτήν παρά το γεγονός ότι δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ο εκδόσας την κλήση αστυνομικός παρέβη το καθήκον του, το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή του νόμου,  και ειδικότερα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσης), μόνον μετά από αυτοπρόσωπο διαπίστωσή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Την πειθαρχική και ποινική δίωξη του …(ονοματεπώνυμο αστυνομικού)… για παράβαση καθήκοντος και τη νόμιμη τιμωρία του.

Αθήνα…(ημερομηνία)…

Ο ΜΗΝΥΤΗΣ/ΑΝΑΦΕΡΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Επιθυμία και επιδίωξη όλων είναι η πλήρης κατάργηση των διοδίων, αλλά μέχρι να επιτευχθεί είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.

Για τους χρήστες της ΠΑΘΕ ισχύει ο νόμος 3555/2007 (που κύρωσε την σύμβαση της εταιρίας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το ελληνικό Δημόσιο). Για τους κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν διόδια, ισχύει ο νόμος 2539/1997, που τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής διοδίων και φυσικά για όλους ισχύει το Σύνταγμα της Ελλάδας.
Ειδικότερα, ο νόμος 3555/2007 ΦΕΚ 81 Α, προβλέπει:
– Άρθρο 24.2.2: ισχύει η αρχή καθορισμού των διοδίων-τελών, ανάλογα με τη διανυόμενη από το χρήστη απόσταση.
– Άρθρο 24.1.3: ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την σταδιακή εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος.
– Άρθρο 18.2.2: μέσα σε 20 μήνες, ήτοι μέχρι τις 26/12/2008, θα έπρεπε να είχανολοκληρωθεί όλα τα έργα και εγκαταστάσεις στο τμήμα της Εθνικής Οδού Μεταμόρφωση-Σχηματάρι (εκτός από τον Α/Κ Βαρυμπόμπης).
– Άρθρο 18.2.3: μέσα σε 32 μήνες, ήτοι μέχρι τις 26/12/2009, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και εγκαταστάσεις στο τμήμα της Εθνικής Οδού Μεταμόρφωση-Αγ.Κωνσταντίνος, δηλαδή ΚΑΙ το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 24.2.5.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δυνατότητα που δόθηκε στον Παραχωρησιούχο να τοποθετήσει μετωπικά διόδια στις Αφίδνες και να εισπράττει Διόδια για όλο το τμήμα των 51χλμ., από Μεταμόρφωση έως Σχηματάρι, ανεξάρτητα από την διανυόμενη απόσταση, εκτός από το ότι έχει νομικά κενά που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ήταν και εντελώς προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι δηλαδή να εκπνεύσουν οι τμηματικές προθεσμίες του άρθρου 18. Επομένως, η λειτουργία των διοδίων με τον σημερινό τρόπο είναι εντελώς αυθαίρετη και παράνομη.

ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3555/2007
1. Τα διόδια στο τμήμα των 51χλμ., της ΠΑΘΕ από Μεταμόρφωση έως Σχηματάρι, που έχει κατασκευαστεί από χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για τους χρήστες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος τους (65% έως 90%) προορίζεται για την κατασκευή της Ιόνιας Οδού, στο Δυτικό τμήμα της χώρας και έτσι παραβιάζονται τα Άρθρα 4.2 και 4.5 του Συντάγματος, που ορίζουν ότι: «οι Έλληνες έχουν ίσες υποχρεώσεις και συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
2. Η επιβολή διοδίων που αντιστοιχούν σε χρήση 51χλμ. σε όσους εισέρχονται/εξέρχονται από ενδιάμεσους κόμβους, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί ο σταθμός διοδίων των Αφιδνών, είναι αντίθετη με τα άρθρα 24.2.2, 24.1.3 & 24.2.5 του νόμου 3555/2007, καθώς και με το άρθρο 25 του Συντάγματος, γιατί συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας (π.χ. για τα 6χλμ. από Αφίδνες μέχρι Αγ. Στέφανο, καλούμαστε να πληρώσουμε για χρήση 51χλμ.).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στο άρθρο 24.1.5(2), εδάφια (i) και (ii), προβλέπεται ότι ο Παραχωρησιούχος μπορεί να απαιτήσει από το χρήστη που δεν πλήρωσε, την καταβολή του 20πλάσιου του αντιτίμου σαν αστική ποινή με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διαδικασίες:
α) Πρέπει να έχει πάρει άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί κάμερες.
β) Να στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο την φωτογραφία των πινακίδων με σημείωση του χρόνου διέλευσης. Το υπουργείο πρέπει μέσα σε 5 ημέρες να του παρέχει τα στοιχεία του κατόχου του οχήματος. Στη συνέχεια, ο Παραχωρησιούχος μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής, εφ΄όσον περάσουν 15 ημέρες και ο χρήστης δεν έχει πληρώσει.

Η διάταξη όμως αυτή του άρθρου 24.1.5 είναι αντισυνταγματική γιατί:
α) δεν παρέχει στον πολίτη το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20.2), και
β) γιατί παρέχει στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου (ο οποίος μπορεί να προσλαμβάνει οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και με ανεξέλεγκτα προσόντα και ιδιότητες) αρμοδιότητες δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 103.1 του Συντάγματος).

Στο ίδιο άρθρο, ρητά αναφέρεται ότι το Δημόσιο (Αστυνομία, Τροχαία και Δ.Ο.Υ.) δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία επιδίωξης είσπραξης του αντιτίμου και της αστικής ποινής, πρόκειται δηλαδή για μια οικονομική διαφορά μεταξύ του ιδιώτη χρήστη και του ιδιώτη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν ο Παραχωρησιούχος προσπαθήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει πρόστιμα από τους πολίτες που αρνούνται να πληρώσουν διόδια, τα Δικαστήρια όπου αυτοί θα προσφύγουν, θα τους δικαιώσουν και η εταιρεία θα έχει γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμότητα της Σύμβασής της.

Εκτός όμως από την παράνομη, αυθαίρετη και καταχρηστική απαίτηση καταβολής Διοδίων, η μη συμμόρφωση του Παραχωρησιούχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και η αδιαφορία του Δημοσίου, έχουν προκαλέσει προβλήματα οδικής ασφάλειας στον επικίνδυνο και ημιτελή παράπλευρο δρόμο (παράδρομο) από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τη Μαλακάσα διότι:
α) Για να αποφύγουν τα διόδια των Αφιδνών, σχεδόν όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, κινούνται στον παράδρομο, ο οποίος πλέον είναι γεμάτος λακκούβες και εξογκώματα. Αυτό συμβαίνει διότι οι προδιαγραφές του δεν αφορούν βαριά κυκλοφορία, δεν έχει διαχωριστική λωρίδα, αλλά ούτε και κατάλληλη σήμανση, με αποτέλεσμα συνεχή πρόκληση ατυχημάτων και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ο παράδρομος, αντί να εξυπηρετεί τους κατοίκους και την τοπική κυκλοφορία, έχει αποκτήσει κίνηση επιπέδων εθνικής οδού.
β) Από τη δεξιά πλευρά του παράδρομου (με φορά κίνησης προς Αθήνα), αυτός παραμένει ημιτελής, αφού διακόπτεται στη Μαλακάσα (από τη Σφενδάλη έως τις Αφίδνες), στις Αφίδνες (από την ιδιοκτησία του κ. Παπαρούνη), αλλά και στον Αγ. Στέφανο (από το στρατόπεδο της 651ΑΒΥΠ).

Εμείς οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των περιοχών, από τις Αφίδνες μέχρι τον Ωρωπό, δεν υποκύπτουμε στο εκβιαστικό δίλημμα του τύπου “να πληρώνουμε το παράνομο χαράτσι ή να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας στον άθλιο και ημιτελή παράδρομο”.

Αποφασίσαμε ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, να μη δίνουμε το ονοματεπώνυμό μας και αρνούμαστε να παραλάβουμε οποιοδήποτε χαρτί, ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ το ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Πρότυπο μήνυσης, αν ΔΕΝ ανοίξουν την μπάρα των διοδίων. Έχετε μαζί  σας ένα αντίγραφο.

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ………

Μ Η Ν Υ Σ Η – Ε Γ Κ Λ Η Σ Η

Του ——————————————————————————————-

κατοίκου ………………………………………. οδός ………………………………,

αρ.:……………………………..ΤΚ……………………………….τηλ. ………………………………….

Κ Α Τ Α

……………………………………. του……………………. , κατοίκου …………………………………………………………………,

οδός …………………………………………………….. , τηλ……………………………………..

Και παντός άλλου ηθικού αυτουργού, συνεργού, συμμετόχου και υπευθύνου.

Στις ………….., ημέρα …………και περί ώρα ………… οδηγούσα το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ………….. επί της Εθνικής Οδού …………………….., με κατεύθυνση από ………… προς ……………και συγκεκριμένα μετέβαινα………………….

Φτάνοντας στα διόδια των Αφιδνών δήλωσα στην ταμία που εργαζόταν εκείνη την ώρα στη θυρίδα υπ. Αριθμ:………….. ότι δεν επιθυμώ να καταβάλω το αντίτιμο, όπως και χιλιάδες άλλοι οδηγοί, διότι η καταβολή του αντιτίμου είναι αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική και δεν αναλογεί στη χρήση της οδού που έκανα και στην ποιότητά της.

Η/ο ταμίας μου δήλωσε ότι είναι αναρμόδια/ος να διευθετήσει το ζήτημα και απευθύνθηκε στον μηνυόμενο, ο οποίος ήταν ο προϊστάμενος της ομάδας των υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία …………………….., που έχει αναλάβει τη συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου ………….. από τη ………………………………………., που εργάζονταν εκείνη την ώρα στον σταθμό και υπεύθυνος εκ μέρους της εταιρίας για τη λειτουργία των Διοδίων.

Ο μηνυόμενος τότε έδωσε εντολή να μην ανοίξει η μπάρα των διοδίων ώστε να καταστεί δυνατή η διέλευση του οχήματός μου αν δεν καταβάλω το αντίτιμο μη επιτρέποντας την κίνηση μου έως την ………. ώρα της ίδιας ημέρας.

Στην ενέργεια αυτή προέβη παράνομα, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, δεδομένου ότι η ισχύουσα από …………… σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της προαναφερόμενης εταιρίας, υπό τους όρους της οποίας εκμεταλλεύεται η παραπάνω εταιρία το έργο, ο ν. 3555/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 81/2007/416), με τον οποίο η σύμβαση αυτή κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου, και το όλο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν όλοι οι σταθμοί διοδίων της Εθνικής Οδού ………………….., μεταξύ των οποίων και ο συγκεκριμένος, δεν επιτρέπουν την παρεμπόδιση διέλευσης στους οδηγούς, οι οποίοι για διάφορους λόγους αρνούνται η αδυνατούν να καταβάλλουν το αντίτιμο των διοδίων.

Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται μόνο η φωτογράφηση των οχημάτων κατά τρόπο που να φαίνεται ευδιάκριτα ο αριθμός κυκλοφορίας τους, με τη χρήση συστημάτων βιντεοσκόπησης εγκεκριμένων προηγουμένως για την εγκατάσταση και λειτουργία τους από την Α.Π.Δ.Π.Χ. και στη συνέχεια η ταχυδρομική αποστολή ειδοποίησης πληρωμής στον «παραβάτη», του οποίου τα στοιχεία παρέχονται από το Υπουργείο Μεταφορών στην παραχωρησιούχο εταιρία εφόσον η φωτογράφηση εγένετο νόμιμα κατά τα ανωτέρω, και σε περίπτωση μη πληρωμής εντός προθεσμίας 15 ημερών, η παραχωρησιούχος εταιρία δύναται να επιδιώξει την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό του μη καταβληθέντος αντιτίμου πλέον της προβλεπόμενης αστικής ποινής (άρθρο 24.1.5 σελίδα 142 της από 19/12/2006 σύμβασης παραχώρησης).

Σε καμία δε περίπτωση δεν προβλέπεται η στέρηση του δικαιώματος διέλευσης των αρνουμένων η αδυνατούντων την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων εκ μέρους των υπαλλήλων της εταιρίας η άλλου οργάνου, ακόμη δε και εκ μέρους της Τροχαίας, η άλλης Δημόσιας Αρχής.

Ο μηνυόμενος τα γνωρίζει αυτά πολύ καλά διότι τυγχάνει στέλεχος της παραχωρησιούχου εταιρίας και έχει γνώση των σχετικών κειμένων της σύμβασης και των νόμων που προαναφέρθηκαν.

Επειδή συνεπώς ο μηνυόμενος με τις παραπάνω περιγραφόμενες πράξεις του μου στέρησε με πρόθεση και χωρίς τη θέλησή μου, την ελευθερία κίνησής μου.

Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά του μηνυομένου σε βάρος μου στοιχειοθετεί το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης κατ’ άρθρο 325 του Ποινικού Κώδικα.

Επειδή κατόπιν αυτών επιθυμώ, έως έχω δικαίωμα, την ποινική δίωξη και τιμωρία του, καθώς και κάθε άλλου υπευθύνου, ηθικού αυτουργού, συνεργού και συμμετόχου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Μηνύω και εγκαλώ τον ……………………………… του …………….., κάτοικο ………….., οδός ……………………………………………………………………………………………, τηλ. ………………………………………

για το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης κατ’ άρθρο 325 Π.Κ. και κάθε άλλον κατά νόμο υπεύθυνο και ζητώ την ποινική δίωξη και τιμωρία τους.

Δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική μου ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Προσκομίζω το κατά νόμο απαιτούμενο παράβολο.

Προσκομίζω και επικαλούμαι τα ακόλουθα έγγραφα προς υποστήριξη της μήνυσής μου :

Προτείνω μάρτυρες τους :

1) ………………………………. του ………………….., κάτοικο ………………, οδός ……………………………………………..

2)

Διορίζω πληρεξούσιό μου, συνήγορο πολιτικής αγωγής και αντίκλητο τον δικηγόρο Αθηνών ……………………………………………

Αθήνα,      /      /2010

Ο Μινύων και εγκαλών.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Χρήστου Σταμόπουλου, Δικηγόρου

Δικαιούμαστε να μην πληρώνουμε
Νομική προσέγγιση:
Με τον νόμο 3555/2007 κυρώθηκε η αποικιακού χαρακτήρα σύμβαση της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το ελληνικό Δημόσιο. Για τους χρήστες της ΠΑΘΕ ισχύει ο νόμος αυτός, αλλά φυσικά ισχύει και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Με τον παραπάνω νόμο προβλέπεται ότι η «παραχωρησιούχος» εταιρεία μπορεί να απαιτήσει απ’ τον χρήστη που δεν πλήρωσε την καταβολή του 20πλάσιου του αντιτίμου σαν ΑΣΤΙΚΗ ποινή, με κάποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες, ζητώντας εντέλει την έκδοση διαταγής πληρωμής.Η διάταξη όμως αυτή είναι αντισυνταγματική, αφενός γιατί δεν παρέχει στον πολίτη το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και αφετέρου γιατί παρέχει στο προσωπικό της «παραχωρησιούχου» ιδιωτικής εταιρείας αρμοδιότητες δημοσίου υπαλλήλου (παράβαση άρθρων 20 και 103 αντίστοιχα του Συντάγματος).Συγχρόνως ο ίδιος ο νόμος (3555/07) ορίζει ότι το Δημόσιο (Αστυνομία, Τροχαία, Δ.Ο.Υ.) δεν έχει καμιά ανάμειξη στη διαδικασία επιδίωξης είσπραξης του αντιτίμου και της αστικής ποινής. Πρόκειται δηλαδή για μια ιδιωτική οικονομική διαφορά μεταξύ χρήστη και του ιδιώτη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι εάν ο «Παραχωρησιούχος» προσπαθήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει πρόστιμα απ’ τους πολίτες που αρνούνται να πληρώσουν διόδια, τα Δικαστήρια, που θα προσφύγουν αυτοί, θα τους δικαιώσουν και η εταιρεία θα έχει γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμότητα της Σύμβασής της (που μπάζει από παντού).
Σε κάθε περίπτωση η άρνησή μας να πληρώνουμε διόδια και το ανέβασμα της μπάρας για να περάσουμε δεν συνιστά κανένα ποινικό αδίκημα. Ούτε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουμε. Γι’ αυτό και η Τροχαία δεν επεμβαίνει.Η μπάρα των ιδιωτικών εταιρειών στα διόδια αντιστρατεύεται και παραβιάζει την ελευθερία και δη την ελευθερία μετακίνησής μας στους εθνικούς δρόμους, που προστατεύεται απόλυτα για όσους βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Το δικαίωμα αυτό, ως μερικότερο δικαίωμα του δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, αφορά Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα μας και προστατεύεται «απόλυτα» από το άρθρο 7 του Συντάγματος.- ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ- ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ- ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ, και- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!(Ούτε δίνουμε το ονοματεπώνυμό μας ή παραλαμβάνουμε οποιοδήποτε χαρτί απ’ τους ανθρώπους των ιδιωτικών εταιρειών).
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!
Υ.Γ. Τις δυνατότητες και τα δικαιώματά μας αυτά δεν πρόκειται να τα πληροφορηθούμε από τα μεγάλα αθηναϊκά ΜΜΕ, γιατί οι ιδιοκτήτες τους είναι και οι εργολάβοι των χρυσοφόρων έργων (π.χ. Μπόμπολας κ.λ.π.).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΠΠΑ (παράβαση ΚΟΚ)
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.

Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.

β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και δεν βρίσκεται εκεί η αστυνομία, σπρώχνουμε τη μπάρα και περνάμε. Αν η τροχαία είναι παρούσα, φωνάζουμε τον αστυνομικό και ζητάμε να διατάξει τον υπάλληλο να μας κόψει πιστωτικό ή έντυπο αδυναμίας πληρωμής (οδηγίες γι’ αυτό παρακάτω ) διαφορετικά, εμείς μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε και η εταιρία διαπράττει φορολογικό αδίκημα.

Στην περίπτωση που δεν σηκώνουν τη μπάρα και δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε, καλούμε την αστυνομία (η τροχαία που μπορεί να βρίσκεται εκεί είναι αναρμόδια), ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά  όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει “αυτοπροσώπως”, δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος “αυτοπροσώπως” να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;

Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή;

Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθούν να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την υποδομή χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:

«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;

Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος ,  με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

WHY LAW MAY NOT PAY THE FEE TO SEEK NEW ROUTE SA

INFORMATION NOTE ON FEE
Desire and pursuit of all is the complete abolition of tolls, but to reach it is useful to know the rules currently in force.

For users of Pathe is the Law 3555/2007 (which ratified the Convention of the company NEW ROUTE SA, the Greek State). For residents of areas where they operate toll is the Law 2539/1997, which exempts them from paying tolls and of course all the Constitution of Greece.
In particular, Law 3555/2007 FEK 81 A provides:
– Article 24.2.2: the principle of setting tolls, fees, depending on the user travels from a distance.
– Article 24.1.3: The Concessionaire is required to ensure the gradual establishment of an electronic system.
– Article 18.2.2: Within 20 months, ie until 26/12/2008, should eichanoloklirothei all projects and installations in the section of National Highway-Schimatari Metamorphosis (apart from A / C Varympompis).
– Article 18.2.3: Within 32 months, ie until 26/12/2009, you must complete all projects and installations in the section of National Highway-Ag.Konstantinos Metamorphosis, ie the complete computer system mentioned in Article 24.2.5.
It follows that the opportunity given to the Concessionaire to place tolls on Afidnes front and collect tolls for the entire section of 51km. From Metamorphosis to Schimatari, regardless of distance traveled, except that it has loopholes that would indicate then was entirely temporary, to expire so that staggered deadlines of Article 18. Therefore, the operation of the toll the current way is totally arbitrary and illegal.

Gaps LAW 3555/2007
1. Tolls on the part of 51km. Of Pathe from Metamorphosis to Schimatari, which is made of financing of the Greek government and the European Union, no dues for users, since most of them (65% to 90%) is for the construction of Ionian Road on the western part of the country and thus violated Articles 4.2 and 4.5 of the Constitution, which states that: «The Greeks have equal obligations and contribute to public charges, depending on their forces.
2. The imposition of toll for use of 51km. those entering / leaving the intermediate nodes, which mediates between the toll station of Afidnes is contrary to Articles 24.2.2, 24.1.3 and 24.2.5 of the Law 3555/2007, and Article 25 of the Constitution because it constitutes an abuse of rights and does not respect the principle of proportionality (eg for 6km. Afidnes up from St. Stephen, we have to pay for use of 51km.).
CONSEQUENCES OF NON PAYMENT

Article 24.1.5 (2), subparagraphs (i) and (ii), provided that the Concessionaire may require the user failed to pay, payment of 20 times the fee as a civil penalty under the following conditions and procedures:
a) We have gotten permission from the Data Protection Authority to install and operate cameras.
b) send to the Ministry responsible for the photo tag with a note of transit time. The Ministry shall within 5 days to provide details of the owner of the vehicle. Then, the Concessionaire may request a payment order, if 15 days pass and the user does not pay.

However, this provision of Article 24.1.5 is unconstitutional because:
a) it gives the citizen the right of the previous hearing (Article 20.2), and
b) because it provides the staff of the Concessionaire (who can recruit anyone, for any period of control and skills and qualities) official powers (Article 103.1 of the Constitution).

In the same article explicitly states that the government (police, traffic police and tax office) has no involvement in the process of seeking recovery of payments and the civil penalty, that is an economic difference between the individual user and the private NEWS SA ROUTE

For all these reasons, it is almost certain that if the Concessionaire tried by a payment order to collect fines from people who refuse to pay tolls, the courts where they would go, would vindicate the company will have more general problems concerning the legality Convention.

Apart from illegal, arbitrary and unfair requirement to pay tolls, the failure of the Concessionaire with its contractual obligations and government indifference have caused problems of road safety in dangerous and incomplete side street (street) from St. Stephen until Malakasa because:
a) To avoid tolls Afidnes, almost all international cargo transport, moving the side street, which is now full of potholes and bumps. This is because the specifications do not involve heavy traffic, no buffer strip, nor properly marked, so continuous accidents and great suffering. The street, instead of serving the residents and local traffic, traffic levels have become the highway.
b) On the right side of the side street (in direction of travel to Athens), he is still incomplete, since it was suspended in Malakasa (from Sfendali to Afidnes) on Afidnes (from the property by poppy) but also on Ag Stephen (from camp 651AVYP).

Εμείς οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των περιοχών, από τις Αφίδνες μέχρι τον Ωρωπό, δεν υποκύπτουμε στο εκβιαστικό δίλημμα του τύπου “να πληρώνουμε το παράνομο χαράτσι ή να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας στον άθλιο και ημιτελή παράδρομο”.

Αποφασίσαμε ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, να μη δίνουμε το ονοματεπώνυμό μας και αρνούμαστε να παραλάβουμε οποιοδήποτε χαρτί, ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ το ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Πρότυπο μήνυσης, αν ΔΕΝ ανοίξουν την μπάρα των διοδίων. Έχετε μαζί σας ένα αντίγραφο.

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ………

Μ Η Ν Υ Σ Η – Ε Γ Κ Λ Η Σ Η

Του ——————————————————————————————-

κατοίκου ………………………………………. οδός ………………………………,

αρ.:……………………………..ΤΚ……………………………….τηλ. … … … … … … … … … … … … ….

Κ Α Τ Α

……………………………………. του……………………. , κατοίκου …………………………………………………………………,

οδός …………………………………………………….. , τηλ……………………………………..

Και παντός άλλου ηθικού αυτουργού, συνεργού, συμμετόχου και υπευθύνου.

On … … … … .. days … … … … and the hours … … … … driving the I.CH.E. car, with registration number … … … … .. on the highway … … … … … … … … .. direction from … … … … to … … … … … namely traveled … … … … … … ….

Arriving at the toll of Afidnes said the cashier who worked at that time in the shop sgd Number: … … … … .. that do not want to pay for, like thousands of other drivers, because the payment of the fee is unconstitutional, illegal and unfair and not attributable to the use of the road I did in quality.

H / treasurer told me that it had no / nd to settle the matter and contacted the minyomeno, who was the head of the group of employees a company called … … … … … … … … .., which is responsible for the maintenance and operation of the section of highway … … … … .. by … … … … … … … … … … … … … … …., working at that time in the station and charge by the company to operate a toll.

The minyomenos then instructed not to open the bar of tolls to allow the passage of the vehicle unless I paid for not allowing me to move on … … …. hours the same day.

The action proceeded illegally, without having such right, since the current from … … … … … concession agreement between the Greek State and the said company, under the terms of which company operates the above project, the Law 3555 / 2007 (Government Gazette A 81/2007/416), in which the contract was ratified and became law, and the whole legal framework to operate all stations toll highway … … … … … … … .., including the specific, do not allow the crossing to prevent drivers who, for various reasons, refuse or fail to pay for tolls.

In such cases only for photographing vehicles in a way that seems clearly the registration number, using a video recording system previously approved for the installation and operation of A.P.D.P.CH. and then mail a notice of payment to the «offender» whose data are provided by the DOT if the concessionaire company photographing duly recorded legally as above, and in case of non payment within 15 days, the concession company may seek an order for payment of the amount of the unpaid fee plus the proposed civil penalty (Rule 24.1.5 page 142 of 19/12/2006 from the concession).

In no case for the deprivation of the right to cross by refusing not able to pay the toll fee on behalf of the employees or other institution, and even by the Traffic Police, the other Public Authority.

The minyomenos knows them very well because they benefit executive concession company and has knowledge of the texts of the Convention and the laws mentioned above.

Since therefore the minyomenos the above described acts of my deprived intentionally and without my will, my freedom of movement.

Because this behavior minyomenou against me constitutes the offense of unlawful detention under Article 325 of the Penal Code.

Since then I wish them until I have the right, prosecution and punishment, and any other person, instigator, accomplice and participation.

FOR THESE REASONS

And without prejudice to any legal rights I had.

Sue and cite the … … … … … … … … … … … … of … … … … … .. resident of … … … … .. Street … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tel … … … … … … … … … … … … … … …

for the offense of unlawful detention under Article 325 of the Penal Code and any other legally responsible and would be prosecuted and punished.

I declare a civil claim for monetary my satisfaction for moral damage.

Produce the required legal fees.

Present and invoke the following documents in support of my complaint:

I suggest the witness:

1) … … … … … … … … … … … …. of … … … … … … … .. resident of … … … … … … Street … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2)

Appoint my attorney, lawyer and civic address for service in the Athens Bar … … … … … … … … … … … … … … … … …

Athens / 2010

The Minyans and appellant.

It does not pay!

LEGAL APPROACH, Christos Stamopoulou, Lawyer

We may not pay
Legal approach:
By law 3555/2007 was ratified by the colonial convention of «NEW ROUTE SA, the Greek government. For users of Pathe apply this law, but of course true of the Greek Constitution.With the above Act provides that the «concession» of a company may require from the user paid a payment of 20 times the sum paid as civil liability, with certain conditions and procedures, ultimately requiring an order pliromis.I but this provision is unconstitutional both because it gives the citizen the right of the previous hearing and secondly because it provides the staff of «concession» private company official powers (violation of Articles 20 and 103 respectively of the Constitution). At the same time the law itself (3555/07) states that the government (Police, Traffic, Tax Office) has no involvement in the process of seeking recovery of payments and the civil penalty. They say a private financial dispute between the user and the private NEW ROUTE SA For all these reasons must be considered certain that if the «Concessionaire» tried by a payment order to collect fines from people who refuse to pay tolls The courts will use them, would vindicate the company will have more general problems concerning the legality of its contract (which rubble from everywhere).
In any case, our refusal to pay tolls and the lifting of the bar to move does not constitute any criminal offense. Neither violation of the Highway Code have. Hence the Traffic epemvainei.I not bar private companies in toll counter and violates the freedom and especially freedom of movement in our national roads, fully protected for those within the Greek territory.
That right, as merikotero right of the right to free development of personality of the individual, for Greek citizens and aliens in our country and protect «absolute» in Article 7 of the Constitution .- defend the Constitution, defend the dignity and rights MAS-INCOME defend the U.S., and, do not pay! (Neither the name we give or receive any paper from people in private companies).
TRUST LAW OF OUR REQUESTS!
PS Capabilities and our rights are not to be informed by the great Athenian SMEs, because their owners are the developers of gold projects (eg Bobolas etc.).

CONTINUE TO NOT PAY

BYPASS OF LEGAL NTROPOLOGIAS REPPA (breach KOK)
We declare that the employee can not pay by giving the registration number of our vehicle.We be issued a receipt to credit and to open the bar.

If delayed warned that:

a) he opened the bar immediately violate our constitutional right to freedom of movement and committing the offense of illegal detention.

b) if they do not issue proof of committing a tax offense of refusal to issue a tax credit component.

c) if they refuse to open up and commit an act of provocation to commit illegal acts.

If delaying the opening of the bar and there is no police, forcing the bar and pass. If traffic is present, shout and call the police to order the employee to cut our credit or default form (instructions for this below), otherwise we can leave without pay and the company is committing tax offenses.

If you do not raise the bar and did not allow us to move, call the police (the road that may be there is no power), we arrested the treasurer and manager of toll and brought to justice by the illegal act of procedure retention.

What has changed in Traffic?

The traffic added the following paragraph:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει “αυτοπροσώπως”, δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

No, the traffic policeman can certify the breach only if he finds «personally» do not pay.

It can satisfy the traffic violation from the cameras that exist in tolls?

No, because the cameras that the concessionaire has posted are illegal, they are installed without permission of the Authority’s privacy and therefore, their products are illegal evidence, which may not be used for any legal action. In addition, the provision says that the traffic policeman finds «himself» rather than using technical means

Can the concessionaire to refuse to allow us to use the infrastructure?

No, we can not refuse to use the facilities even if they have money to pay.

I have the right to use the infrastructure without having to pay at that time?

Yes, we are entitled to pay later. Specifically, the Law 3535 (Ratification Concession third article, paragraph 2 GG 41A 02/23/2007) states:

«The debtor is entitled to pay the fee without any charge, within the fifteen days of the issuance of the certificate of the concessionaire in the manner indicated by the latter.»

Can the concessionaire to refuse to cut our evidence on credit if for any reason not pay?

No, we should be cut on credit record. If you do not cut proof commits the offense of tax refusing to issue a tax credit component.

We place our data?

No, we must give our data. If forced to give to disbelieve it is good to give us the normal data because if our hypothesis will be tried against us to have given false information.

Sign?

No, we are not obliged to sign any documents. If a default fill form, sign, but before our signature write: «Without prejudice to the legality of payment of the fee.

If there is no traffic you can push the bar as before?

Yes.

If I’m careless and see a traffic policeman to avoid paying what could happen to me?

The fine is 200 euros and the satisfaction of the traffic policeman whether to remove the signs, and license the patent for 20 days.

If a traffic policeman to write while I followed the instructions what?

With a copy of the credit for putting forward evidence report to the commander of the traffic department for abuse of power and misconduct, with a «Notice to the Minister of Civil Protection» and ask to cancel the call and return plates, license and diploma.

108 Σχόλια

 1. ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  Μου αρέσει!

 2. MENW METAMORFWSH KAI XRHSIMOPOIW KA8HMERINA & POLLES FORES THN ATTIKH ODO GIA EPAGGELMATIKOUS LOGOUS!! YSTERA APO TO LEPTOMERES KEIMENO POU DIAVASA PARAPANW 8EWRW OTI DEN UPARXEI KANENAS LOGOS NA PLHRWNOUME TA DIODIA & EPIPLEON KAIROS ME ORGANWMENO ENTUPO NA TOUS MHNUOUME KIOLAS!!!
  😉 O KALA ENHMERWMENOS EINAI PANTA KERDISMENOS!!!!

  Μου αρέσει!

  • Το 2ο 15/νθήμερο του Ιανουαρίου (ημερομηνία και ώρα θα ανακοινώσουμε και εδώ) ξεκινάμε το άνοιγμα των διοδίων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ προκειμένου να ενημερώσουμε τους διερχόμενους οδηγούς. Έλα κι εσυ.

   Μου αρέσει!

 3. pernw kathmerina apo thn attiki odo kai sygkekrimena apo thn eisodo ths kifisias sto marousi,den plhrwnw edw kai 3 mhnes ,kai kalhsperizw ypallhlo,kai katevainw katw kai xepianomai kiolas kai mia xara mou dinei ygeia meta apo olh wra odhghshs,kai paw sto thema mou twra…kai anevasw mpara kyrioi!!!!!!!!!!san ton pyro dhma thn krataw pshla pshla kai kathomai katw apo thn mpara kai pernw to toutoy mou kai paw…

  ti synepeies exw?????????????????????????????????

  Peran tis plakAS GENHTHKA FREE KAI THA PETHANW FREE!

  Aderfia mou ellhnes kai lae omorfe mhn menete sthn stasimothtta TOU EYATOYS MAS EXAPLWTHEITE KAI ANTISTATEITE!

  SAS EYXARISTW GIA THN KOURASH POU SAS EDWSA NA ME DIAVAZETE…..

  OI KALOI STO PARADEISO KAI OI GAY STHN BOULH!

  Μου αρέσει!

  • αργησα λιγο να το διαβασω ομως,» san ton pyro dhma thn krataw pshla pshla kai kathomai katw apo thn mpara » δακρυσα απο τα γελια.

   Μου αρέσει!

 4. Καλη σας ημερα και το δυνατον καλη χρονια στους υπηκοους,κυριολεκτικα δουλους και οχι πολιτες,του κρατους που ελεω οποιουδηποτε νομου μας παραδιδει στο δουλεμποριο των ιδιωτικων εταιρειων.Στο θεμα μου-ας:Ταξιδευω τακτικωτατα Αθηνα-Καβαλα.Ερωτω σε λοιπον κρατος:Γιατι με καταχρεωσες στην Ευρωπη για να κανεις εργα ΔΗΘΕΝ για το καλο του λαου;Απλα για να φτιαχτει καλα η οποια οικονομικη ολιγαρχια της Ελληνικης δημοκρατιας και για να μας παραδωσεις διαχρονικους φοροδοτες δουλους στις ιδιωτικες εταιρειες.Συγχαρητηρια μικροπολιτικα ανθρωπακια,ειδικα εσεις που βαλατε τη δεξια στο χρονοντουλαπο και γινατε εσεις η πιο φασιστικη ακροδεξια, που κανετε την πολιτικη επαγγελμα,ειδικα εσεις που προερχεστε απο εμας,το λαο.Που ειναι η ελευθερια μου να κινηθω στην ΠΑΤΡΔΑ ΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ(αφου σας πληρωνω με τους φορους),που εσεις την καταντησατε ΠΑΡΤΙΔΑ;Εσενα ρωταω πρωτε πολιτη της δημοκρατικης ολιγαρχιας τους,που εισαι ταγμενος να εισαι θεματοφυλακας των «ελευθεριων» μας που εχουν παρθει με αγωνες και πολυ αιμα,του Συνταγματος;Ομως εστω και ετσι:Που ειναι η εναλλακτικη οδος-λυση;Τι ρωταω τωρα.Ομως ρωταω εσας,τους οποιους νομικους:Eαν δεν πληρωνουμε αυτοι νομικα δεν μπορουν,γιατι δεν τους συμφερει,να κανουν τιποτα.Ομως εαν μεταβιβασουν τις οφειλες και τα προστιμα στην Εφορια,στο κρατος,οπως προ 10ετιας οι ιδιωτικες εταιρειες κινητης τηλ/νιας,τι γινετε;Εχουν αυτη τη δυνατοτητα νομικα και τι θα γινει τοτε με αντιπαλο-απαιτητη το κρατος;Σας ευχαριστω.Θεολογος

  Μου αρέσει!

  • Δεν ξερω τη λετε εσεις αλλα εγω εθιστηκα βρηκα καινουργιο παιχνιδι….. σπρωχνω μπαρες χτυπανε σειρηνες ως επιβραβευση στο νικητη και οι χαμενοι ηδη ψαχνουνε για καινουρια δουλεια!!! Αφηστε το αλλο καθε φορα περναω με διαφορετικο τροπο για να μην πληττω και να εχει ενδιαφερον, ποτε κατεβαινω και την σπρωχνω, ποτε μεσα απο το αυτοκινητο βγαζοντας το χερι μου και που και που κανοντας το τρειλερ του μπροστινου δοκιμαστε το και δεν θα χασετε…!!!

   Μου αρέσει!

 5. Τώρα μετά τις νέες κινήσεις του υπουργείου θα πρότεινα να σκληρείνουμε την στάση μας και να κινηθούμε νομικά εναντίον του υπουργείου και των εταιρειών που εμπλέκονται στην διαδικασία είσπραξης των διοδίων στους δρόμους Κορίνθου – Πατρών και Τέμπη για την ασφάλεια του δρόμου. Όχι μόνο να απαιτήσουμε να μην πληρώνουμε τις εταιρείες αλλά να ζητήσουμε να μας πληρώνουν αυτοί!

  Μου αρέσει!

 6. πρεπει να μεταφερθει το μυνημα σε ολο τον ελληνικο να μην πληρωνει τιποτα οθτε τραπεζες ουτε εφοριεσ ουτε δεη ουτε οτε (στη δεη να σραγισουν τα ρολογι ν μην εχουν προσβασει στισ μετρισεις) τιποτα να μην εισπρατει το κρατος μεχρι να πεσει η χουντα ποθ επικρατει . δεν υπαρχει κανενα κανεισ στο σημερινο σκινικο να ψηφιση ο κοσμος ολοι ανοικουν στην λεσχη bilteberg ελπιζω να γεινεται κομα εσεις γιατι χαθηκαμε θα μασ διαλισουνε τελιος(παγκοσμια διακυβερνηση παγοσμια χουντα και θα ειμαστε απο τουσ πρωτουσ πεσοντες(μονο ενα καινουργιο κομμα ισοσ καταφερει να βαλει φυλακη τουσ προδοτες ποθ εχουν πιασει ολες τις θεσεις κλειδια ολοι μασωνοι και σιωνιστες στα ανωτερα στρωματα)

  Μου αρέσει!

 7. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ,ΜΑΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΑ.
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΙΚΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑΜΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΤΑ ΣΠΑΤΑΛΙΣΑΝ,ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΕΨΑΝ,ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ,ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ,ΤΟ PARTY ΣΥΝΙΧΙΖΕΤΑΙ….
  ΝΑ ΔΗΜΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ,ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ
  Ο ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟ ΦΠΑ ,ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ.
  ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΡΥΞΗ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΛΟΥΝ.
  ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ,ΓΙΑ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

  Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΔΩΣΗ.

  Μου αρέσει!

 8. kalispera…mporo na po oti gia megalo diastima imoun deilos,plirona-plirona-plirona-plirona oxi pia vare8ika tin koroidia k ta psemata…taksidevo synexeia apo a8ina gia aigio..meta tin korin8o o dromos einai epikindinos,tragikos exoun poloi xasoi ti zoi tous paidia..pleon einai sxedon monodromos..paratimenoi konoi deksia k aristera..mpares ena xali mayro…k aytoi 8eloun na tous plironoume gia ayto to xali…e oxi re gamoto DEN PLIRONO…enoiosa oti eimai meros enos agona mias koinonias enos kosmou diaforetikou pleon 8elo na boi8iso k ego na gino melos tis omadas aytois pou 8elei kati kalytero sti zoi…i isxis en ti enosei…

  Μου αρέσει!

 9. Μου στερούν την ελευθερία μου η μπάρες και όλο αυτό που έχουν στήσει για να τα παίρνουν από τον κοσμάκη. Καλά την φορολογία γιατί την έχουν, για να πληρώνουν μόνον τους κοπρίτες της βουλής κ.λ.π.

  Μου αρέσει!

 10. Αυτη ειναι η δημοκρατια του Ρεπα-καστανιδη-Παπουτση

  Click to access cf84cf81cebfcf80cebfcebbcebfceb3ceafceb1-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebcceb7-cf80cebbceb7cf81cf89cebcceae-ceb4ceb9cebfceb4ceafcf89cebd.pdf

  Μου αρέσει!

 11. Στην Ελλάδα, η πολιτική και οι πολιτικοί δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να αναφέρονται σε παρανομούντες και ανήθικους. Ούτε οι δημοσιογράφοι, πολλοί από τους οποίους πληρώνονται από τους μεγαλο-κατασκευαστές, έχουν το δικαίωμα να ηθικολογούν στα ΜΜΕ όπου βγαίνουν να υπερασπιστούν πολλές φορές τα αφεντικά τους.
  Είναι προφανής η αντισυνταγματικότητα του όλου συστήματος.
  Δεν υπάρχει κριτήριο στον ορισμό των διοδίων.
  Δεν υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας (δηλαδή να πληρώνω ανάλογα με τα χιλιόμετρα χρήσης του αυτοκινητόδρομου).
  Δεν υπάρχουν παράπλευρες οδοί να κινηθώ ελεύθερα και να επιλέξω εφόσον δεν θέλω να πληρώσω διόδια.
  Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει ασφάλεια (σε κάθε βροχή σχηματίζονται λίμνες νερού, κυρίως στην αριστερή λωρίδα, θέτοντας σε κίνδυνο την όποια μετακίνηση).
  Πληρώνουμε ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει αυτοκινητόδρομος (για να πας στην Λαμία, πληρώνεις 1,5 ευρώ στις Θερμοπύλες, και μετά από 6 χιλιόμετρα βρίσκεσαι σε δρόμο χωρίς διαχωριστική νησίδα και με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση!).

  Ας γίνουμε λοιπόν Ευρωπαίοι και στα διόδια. Π.χ. στο Βέλγιο (σε εθνική οδό με 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση), γιατί δεν υπάρχουν διόδια;

  Μου αρέσει!

 12. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ….ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ..ΕΤΣΙ?…ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΙΟΔΙΑ?…ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ…ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΛΟ ΧΑΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟ 1¨30 ΩΡΑ…ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 20 ΕΥΡΩ ΔΙΟΔΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕ-ΕΛΑ ΣΥΝ 70 ΕΥΡΩ ΒΕΝΖΙΝΗ..ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΑ 40-60 ΛΕΠΤΑ ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ..ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ(ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ…ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ…ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗ…ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ…ΕΛΠΙΖΩ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΙΕΣ…ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ…

  Μου αρέσει!

  • σε ολα τα διοδια ισχυει το ιδιο εκτων μαλγαρων,πολυμυλου κοζανης και ακτιου πρεβεζης

   Μου αρέσει!

 13. Χαιρετίζω τον δίκαιο αγώνα μας!!!
  Από την ημέρα που ξεκίνησηε η ανατίμηση των εισητηρίων, Άρχισα να νοιώθω μια δυσφορία κάθε φορά που πήγαινα να καταβάλω το νέο ληστρικό αντίτιμο του εισητηρίου. Άρχισα να νοιώθω μακάκας και να με πνίγει η αγανάκτηση. Πόσο ακόμα;…
  Σήμερα όμως δεν κρατήθηκα άλλο και πνιγμένος απο αγανάκτηση, για όλη αυτή την αλητεία και σαβούρα που μας περιτριγυρίζει αποφάσισα να μην πληρώσω εισητήριο. Δεν μπόρεσα όμως, και θέλοντας να έχω την συνείδηση μου καθαρή ότι πληρώνω μόνο αυτό που η οικονομική μου κατάσταση το επιτρέπει, έκοψα ένα εισητήριο των 70. Έχοντας φυσικά το άγχος σε όλη τη διαδρομή, της δικαιολογίας που έπρεπε να πω στον ελεγκή. Αλλά ξαφνικά…. Ώπα!!! δεν κατάλαβα μας κλέβουν και πρέπει να τους απολογηθούμε κιόλας.
  Από εκείνη την στιγμή ήθελα να πετύχω ελεγκτές, για να αρχίζω να τους κράζω!. Δεν κατάλαβα, το πρώτο-πρώτο μέσα στο σύνολο των αιτημάτων που είχαν στην αφίσα τους ήταν να μην αυξηθούν τα εισητήρια. Τι έγινε; ξαφνικά το ξέχασαν; Τα εισητήρια αυξήθηκαν. Άρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους πλέον για τα δικά τους και μόνο συμφέροντα. Κανείς δεν θα τους κυνηγήσει, δεν θα τους κάνει μήνυση, δεν τους βάλει να πληρώσουν πρόστιμα. Εμάς τους απλούς πολίτες γιατί; Δεν το κατάλαβα αυτό. Απεργίες και κινητοποιήσεις αυτοί; Δεν πληρώνουμε εμείς, ή τουλάχιστον πληρώνουμε αυτό που ο καθένας μας μπορεί να δώσει. Γιατί είναι κρίμα να τους μοιάσουμε, να γίνουμε κλέφτες.
  Αυτό πρέπει να περάσουμε σε όλους, για να μη μας τη λένε κι απο πάνω. Να πληρώνουμε μόνο ότι μπορούμε. Αυτά έχω αυτά θα δώσω. Προσωπικά από σήμερα θα δίνω μόνο ότι όσα έχω, κιαν έχω. τα υπόλοιπα ας τα ζητήσουν από τον υπουργό και τους εργατοπατέρες.
  Θέλω να κάνω και μιά ερώτηση-πρόταση στους νομικούς τους κινήματος. Αυτό το πρότυπο μύνησης που έχετε για τα διόδια, γίνεται με κάποιο τρόπο να διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί και για στα ΜΜΜ;. Πιστεύω ότι θα τους τσούξει κάτι τέτοιο, όταν βγάζοντας αυτοί το προστιμόπλοκο, βγάζουμε και εμείς αυτή την αίτηση και τους ζητάμε τα στοιχεία τους. Θα τους τσούξει πολύ. Τι θα κάνουν; δεν θα μας τα δώσουν; Τότε δεν δίνουμε και τα δικά μας. Κάτι πρέπει να γίνει για να μείνουμε ενωμένοι, Αν αγαπάμε αυτόν το τόπο. Γιατί αυτοί τον έχουμε ήδη ξεπουλημένο. Θα το επιτρέψουμε;
  Παρακαλώ πολύ για την δημιουργία μιας τέτοιας αίτησης για τα ΜΜΜ.
  Για να είμαστε πιο άνετοι απέναντοι τους.
  Ευχαριστώ και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε.
  Μαχητικούς χαιρετισμούς
  Δημήτρης Κατραντσιώτης

  Μου αρέσει!

 14. Ωραίο το υπόδειγμα της μήνυσης αλλά οι Εργολάβοι και τα τσιράκια τους πάλι μας πρόλαβαν. 100 ευρώ το πήγαν το παράβολο των μηνύσεων από 10 που ήταν, φέτος τον Ιανουάριο!!

  Μου αρέσει!

 15. edw kai kairo den plirwnw diodia dioti eimai foititria sto tei xalkidas kai pigainoerxomai a8ina xalkida to ligotero 2 fores tin eudomada kai ta e3oda einai idi polla wste na plirwnw kai diodia!!!!alla tis teleutaies meres lene stin tileorasi pws an den plirwnoume 8a mas er8ei kapoia klisi twn 200 eurw nomizw!!!!se auti tin periptwsi pou mas er8ei kapoio xarti i klisi ti ginete???

  Μου αρέσει!

  • κληση μπορει να σου επιβαλλουν αστυνομικοι αν σε δουν αυτοπροσωπως να μην πληρωνεις διοδια.μπορουν επισης να σου παρουν διπλωμα,αδεια κυκλοφοριας και πινακιδες

   Μου αρέσει!

 16. Συγχαρητήρια σε οσους το ξεκίνησαν.Κάντε αγώνα να γραφτεί ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ μήπως τα βόδια καταλάβουν τι συμβαίνει στο λαό.Μας πήραν το χαμόγελο απο τα χείλη,μας κλέβουν καθημερινά και ουτε ενα κοπρόσκυλο απο αυτούς φυλακή.!!Οι Τυνήσιοι και οι Αιγυπτιοι έδωσαν το παράδειγμα.Εμπρός ολοι μαζί ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ.

  Μου αρέσει!

 17. -Kαλημερα σε ολους.
  -Πριν 3 μηνες περασα τα διοδια στα Μαλγαρα Θεσσαλονικης διχως να πληρωσω
  διοδια .
  -Μετα απο 3 μηνες μου ηρθε Προστιμο απο την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Τ.Ε.Ο. ΑΕ.
  Προστιμο το 20 -πλασιο του αντιτιμου των 2,80 ευρω χ 20 =56 Ευρω.
  με την απειλη οτι εαν δεν πληρωθει στο αμεσως επομενο 20 ημερο θα
  προααυξηθει στο 50 πλασιο.
  -Τι να κανω ?

  -Παρακαλω για μια εγγυρη γνωμη.

  Μου αρέσει!

  • ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΣΤΟ densasplirono@gmail.com μια φωτοτυπία/φωτογραφία του έγγραφου που σου έχουν στείλει να το δούν στο νομικό μας τμήμα

   Μου αρέσει!

   • exo akrivos to idio thema.
    sigkekrimena diefiga sta diodia ton malgaron stis 11/12
    kai mou irthe kai emena i idia klisi tis T.E.O. A.E stis 16/2

    exo akrivos tin idia aporia?

    Μου αρέσει!

    • ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ /ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ /ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ /ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΝΤΙΧΤΟΙΧΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΜΠΑΡΕΣ / ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ – ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΝΑΙ (ΑΚΟΜΗ) ΔΗΜΟΣΙΑ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

     Μου αρέσει!

  • ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΒΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑ.ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΑΛΓΑΡΑ.ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΟΥ ΕΙΔΑΝΕ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Η ΤΙΣ ΕΙΔΕ Ο, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

   Μου αρέσει!

 18. KALISPERA. SIGXARITIRIA STON DIKEO AGONA MAS KATA TOU FASISMOU TON PARANOMON EPIVOLON TOU MNIMONIOU STIN KATADINASTEUSI TON DIKEOMATON STIN ELEUTHERI METAKINISI STOUS DROMOUS TIS ELLADOS. EROTISI. AN DEN PLIROSO TO EISITIRIO MOU STON OASTH TI EPIPTOSIS THA EXO ?

  Μου αρέσει!

 19. καλημερα ειμαι αυτοκινητηστης και εκτελω δρομολογια θεσσαλονικη λαρισα,τα διοδια δεν τα πληρωνω με τιποτα!κατεβαινω και γω και ανοιγω τις μπαρες και παρακινω και τους υπολοιπους να κανουν το ιδιο.τωρα που περασαν την μη πληρωμη διοδιων στον κ.ο.κ τι μπορουμε να κανουμε?

  Μου αρέσει!

  • ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

   Μου αρέσει!

  • geia sas kai suxgarhthria gia ton timio agwnas sas..
   dianuw suxna to dromologio athina thesalonikh kai plhrwnw mono sta malgara..!!
   twra me th nea Ntropologia thelw na kanw mia erwthsh(polles)..!!
   efoson zhtaw pistwtikh apodeiksh einai san na apodexomai to xreos mou pros thn etairia twn diodiwn..!!! [me skopo na to kseplhrwsw argotera gt profanws dn ta diathetw auth th stigmh (auto dn einai kai to nohma tou pistwtikou sta diodia??)]
   OI ERWTHSEIS MOU EINAI:egw pws mporw na mhn katavalw pote ta xrhmata sthn etairia??
   dioti kapote tha mou epideiksei thn pistwtikh apodeiksh kai tha m zhthsei ta lefta ths..
   egw pws mporw na to apofugw auto??
   prepei na kinithw dikastika argotera enantion ths..??
   tha sas parakalesw na m apanthsete analutika gia to ti tha akolouthisei efoson egw parw sta xeria mou thn pistwtikh apodeiksh, kai ti ekremothtes tha exw apenanti se kapoion??

   DEN THELOUME NA PLHRWSOUMWE ALLO PIA..einai arketa auta pou dinoume gia telh kukloforias pisteuw..!!

   euxaristw kai perimenw thn apanthsh sas..

   Μου αρέσει!

   • ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΠΙΤΩΤΙΚΟ ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΕΑΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΒΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ…
    ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ/ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ
    Διάβσε προσεκτικά τις οδηγίες όπως: Πριν υπογράψουμε στο πιστωτικό προσθέτουμε «με την επιφύλαξη της νομιμότητας του τέλους»

    Μου αρέσει!

 20. Mia kali ideea einai na piasoun tous politikous kai na tous lintsaroume !

  2) ideea… na poulisei h Elliniki Ekklisia thn periousia ths kai na plirosi !

  Μου αρέσει!

 21. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ….
  ΧΘΕΣ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ…
  ΖΗΤΟΥΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ…
  ΑΥΤΟΙ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ……
  ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑ….

  ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ….
  ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ….Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΣΟ ΤΟΝ ΕΙΔΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ Κ ΓΩ…..
  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΑΝ ΤΑ ΚΟΡΝΑΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΑ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ….

  ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΑΝΑ ΟΜΩΣ…..ΜΟΥ ΔΩΣΑΝ «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ….»
  ΔΕΝΝ ΕΔΩΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……ΟΥΤΕ ΥΠΕΓΡΑΨΑ….
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ…ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ…..

  ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ…?

  Μου αρέσει!

  • Είναι υποχρεωμένοι απο τη φορολογική νομοθεσία να εκδόσουν πιστωτικό. Εάν καθυστερούν τους ζητούμε να ανοίξουν τν μπάρα διαφορετικά τους προειδοποιούμε ότι θα τους μηνύσουμε για παράνομη κατακράτηση. Εάν επιμένουν καλούμε την αστυνομία. Δείτε ανάλογο περιστατικό καο οδηγίες στο ιστολόγιο μας.

   Μου αρέσει!

 22. καλησπέρα,
  Μεγαλούπολη – Αθήνα.
  Οτάν μας ζητάνε τα στοιχεία τα δίνουμε κανονικά ή τους δίνουμε μόνο πινακίδα?

  Μου αρέσει!

 23. Καλημέρα, προχθές έκανα τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σε όλους τους σταθμούς διοδίων ζήτησα πιστωτική απόδειξη.Σε όσους σταθμούς καθυστερούσαν ή μου ζητούσαν στοιχεία ανοιγα την μπάρα.Στην επιστροφή από Θεσσαλονίκη προτίμησα να δίνω τα στοιχεία μου ουτοσώστε να μην χρονοτριβώ(αλλά επίσης και διότι δεν οδηγούσα το αυτοκίνητό μου και δεν ήθελα να «χρεωθεί» την άρνηση πληρωμής ο πραγματικός ιδιοκτήτης) και σε όσες περιπτώσεις ζητήθηκε η υπογραφή μου προηγουμένως έγραψα «Με την επιφύλαξη νομιμότητας του τέλους διοδίων».
  Αυτό που θέλω να ρωτήσω έιναι άν έκανα καλά και έδωσα τα στοιχεία μου??
  Εχω την αίσθηση ότι και πάλι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία μήνυση καθώς πιστεύω πως ούτως ή άλλως θα ήταν σε θέση να βρουν τα στοιχεία μου μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις συμβάσεις παραχώρησης.
  Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας όσον αφορά το ερώτημά μου.
  Ευχαριστώ.

  Μου αρέσει!

 24. ετυχε σημερα να με γραψουν στο αστικο λεωφορειο
  αλλα ο ελεγκτης δεν μου ζητησε ταυτοτητα οποτε δεν υπαρχει πανω στο χαρτη που μου εδωσε ο αριθμος ταυτοτητας μου
  το μονο που εχει ειναι ενα ονοματεπωνυμο το οποιο το εγραψε ανορθογραφα και μια διευθυνση
  αν δεν πληρωσω θα εχω επιπτώσεις?

  Μου αρέσει!

 25. Έχω σταματήσει να πληρώνω διόδια στις εθνικές οδούς εδώ και κάποιο καιρό επειδή είμαι «τζαπατζής». Με την γέφυρα Ρίου Αντιρίου τι γίνεται ακριβώς? Τα διόδια αυτά είναι «διαφορετικά» όπως λένε ή τα έχουμε πληρώσει και αυτά ήδη?

  Μου αρέσει!

 26. καλημερα.

  εχτες το βραδυ λοιπον στην εισοδο της αττικης οδου απο εθνικη για αεροδρομιο εφτασα στο ταμειο και ζητησα να μου εκδοσουν ενα πιστωτικο.ο ταμιας αφου επικοινωνησε με το κεντρικο μου ειπε οτι δεν εκδιδει διοτι το εχω κανει πολλες φορες.αφου του εβαλα λιγο τις φωνες και αφου ζητησα να ερθει αστυνομικος μου ανοιγουν την μπαρα και κανω δεξια στην τροχαια που βρισκοταν εκει.τα παιδια ηταν πολυ ενταξει και αφου μου ειπαν να καταβαλλω αν εχω το ποσο για να γλυτωσω την κληση, ξεκινησαν την διαδικασια.αυτο πηρε κανα μισαωρο.

  αφου ειδα λοιπον την κληση να κοβεται του ειπα οτι ισω εχω καποια λεφτα πεταμενα στο αμαξι και θα παω να πληρωσω, μου ειπε οκ.παω λοιπον στο αρμοδιο που ειχε βγει και του λεω να πληρωσω και αρνηται να δεχτει τα λεφτα διοτι οπως ειπε απο την στιγμη που περασα την μπαρα δεν μπορουσε να τα δεχτει. παρεμβαινει ο τροχαιος σε θεση πυροσβεστη αλλα ματαια. τελικα εφαγα την κληση.μεχρι και η τροχαια καταλαβαινε το τεραστιο κενο του νομου αφου ουτε αυτη μπορουσε να καταλαβει γιατι αφου πληρωνω τελικα δεν τα δεχονται.τα ιδια τα παιδια τις αστυνομιας μου ειπαν οτι προκειται για κενο και οτι ειναι αναγκασμενοι να με γραψουν γιατι αυτο ξερουν να κανουν σε αυτην την περιπτωση διοτι αλλιως μπορει να μυνησει η εταιρεια αυτους για μη ασκηση του καθηκοντος τους.

  την δευτερα λεω να παω στον διοικητη αττικης να παραπονεθω και μετα στην ΓΑΔΑ (απο εκει ηρθε η αμμεση δραση που καλεσα μπας και βγαλουμε ακρη και κατεθεσα το συμβαν) να καταθεσω μυνηση. δεν ξερω πως να το χειριστω ακριβως. το μονο που ξερω και καταλαβα ειναι οτι πηρα μια κληση λακουβα του νομου που αποδεικνυει οτι ο φοβος νομοθετει σε αυτη την χωρα. οπιοδιποτε συμβουλη ευπροσδεκτη.

  σημειωτεων οτι τα παιδια της τροχαιας και της αμεσης δρασης ηταν πολυ ενταξει και με εμφανη αγανακτηση σε σχεση με τον ρολλο τους στο θεμα.τα παιδια της τροχαιας υπογραψαν και τα δυο στην κληση σε περιπτωση που τα χρειαστω σαν μαρτυρες στο δικαστηριο να πιστωπιοισουν το συμβαν (οτι διλαδι προσφερθηκα να πληρωσω και αυτη αρνηθηκαν)

  ευχαριστω

  Μου αρέσει!

  • Θα καταθέσεις μήνυση κατα της εταιρίας οπωσδήποτε. Εχει ενημερωθεί το ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ θα σου στείλλουμε στο email σου οδηγίες

   Μου αρέσει!

   • ΟΚ περιμενω.

    Η αρνηση εκδοσης πιστωτικου ειναι παρανομη για ολες τις εταιριες ή καθε εταιρεια εχει διαφορετικες συμβασεις? Μπορει η Αττικη οδος να αρνηθει την εκδοση πιστωτικου?

    Μου αρέσει!

 27. Παιδιά, έχω σχετικό περιστατικό.

  Ζήτησα πιστωτική απόδειξη στα διόδια ΙΣΘΜΟΣ και η κοπέλα της εταιρείας μαζί με το μπλοκάκι για τη μη καταβολή αντιτίμου, έφερε και τον τροχονόμο ο οποίος μου έκοψε κλήση και πήρε άδεια και δίπλωμα.
  Εμείς πίσω από τη μπάρα σταματημένοι και από τη μια πλευρά η υπάλληλος των διοδίων που έκοβε την πιστωτική απόδειξη και το σχετικό έγγραφο αδυναμίας καταβολής και από την άλλη ο τροχονόμος να μου κόβει κλήση για μη καταβολή.

  Τραγέλαφος!

  Το κορυφαίο ήταν που ο τροχονόμος μας έλεγε να περάσουμε τη μπάρα για να μας κόψει κλήση και εμείς του λέγαμε ότι μας ζητάει να διαπράξουμε παράβαση, αφού ζητούσε να περάσουμε χωρίς να πάρουμε απόδειξη από την εταιρεία.

  Μιλάμε για σκηνές απείρου κάλλους!

  Τελικά πήραμε και την πιστωτική απόδειξη και την κλήση.

  Έπειτα πήγαμε στην κοντινή τροχαία της περιοχής και καταβάλαμε ένσταση στο διοικητή.

  Αύριο θα έχω νεότερα!

  Καλή συνέχεια

  Μου αρέσει!

  • ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /σας στέλνουμε email

   Μου αρέσει!

  • Τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Εδώ έχουμε να κάνουμε είτε με άγνοια του νόμου (που είναι επίσης καταδικαστέο) είτε (ακόμη χειρότερα) με οργανωμένη προσπάθεια υπεράσπισης των συμφερόντων των μεγαλο-εργολάβων.
   Θα συνιστούσα σε όλους την πλήρη καταγραφή εικόνας και ήχου των συμβάντων με κινητό τηλέφωνο, έχοντας προηγουμένως ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ υπαλλήλους και τροχαία πως όλες οι κινήσεις και οι διάλογοι καταγράφονται προς υπεράσπιση του κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.
   Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια υπάρχει το αποδεικτικό της πίστωσης, οπότε σε περίπτωση μη δικαίωσης από τον διοικητή είναι απαραίτητη η μήνυση κατά του τροχονόμου για παράβαση καθήκοντος!

   Μου αρέσει!

  • Τα ίδια ακριβώς με την Κων/να περάσαμε κι εμείς! !Μέσα στις 3 μέρες κάναμε ένσταση στον Διοικητή, ο οποίος φυσικά άρχισε να υπερασπίζεται την εταιρεία!!!, να καταφέρεται κατά του κινήματος!!!! και φυσικά να μη δέχεται τους λόγους αντίρρησης της κλήσης!!! Τώρα θα πάρει κ αυτός μια μήνυση, καθώς και τα 3 υπέροχα παλικάρια που το’ παιζαν,όχι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι μα γενίτσαροι της ίδιας τους της τάξης και δουλάκια της εταιρείας. Αλήθεια γιατί ΟΛΟΙ οι αστυνομικοί προέρχονται από φτωχά λα’ικά στρώματα και νιώθουν πως γίναν κι αυτοί ΕΞΟΥΣΊΑ!! Απορώ!!!

   Μου αρέσει!

 28. Είμαι άνεργη, ανασφάλιστη και έχω κάνει μηδενική φορολογική δήλωση. Στις 6/3, ώρα 1:55 μου έκοψαν πράξη βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου, στο Μετρό Συντάγματος επειδή δεν είχα εισητήριο. Οι ελεγκτές ήταν στημένοι στην έξοδο του μετρό. Μαζί μου είχα ένα μισό εισητήριο λεωφορείου των 60 λεπτών επειδή ήθελα να πάρω το λεωφορείο Χ14 ώστε να επιστρέψω σπίτι μου στην Κηφισιά. Δεν είμαι φοιτήτρια και ο λόγος που επέλεξα να βγάλω μισό εισητήριο λεωφορείου καθώς και να μην πληρώσω εισητήριο μετρό, ήταν, όπως εξήγησα και στους ελεγκτές, ότι δεν μου περίσσευαν χρήματα. Είχα άλλα 25 λεπτά στην τσέπη μου τα οποία δεν αρκούν ούτε καν για ένα ολόκληρο λεωφορείου. ‘Ισως να είμαι αφελής ή αρκετά περίφανη, αλλά όταν μου ζήτησαν ταυτότητα δεν αισθάνθηκα ότι δεν είχα λόγο να δουν τα στοιχεία μου. Εξάλλου οι μπάτσοι ήταν λίγο παραπέρα και εγώ απλά ήθελα να επιστρέψω σπίτι μου.
  Εμπάση περιπτώση, προσπάθησα να τους εξηγήσω την κατάσταση με ειλικρίνεια περιμένοντας το ουτοπικό μάλλον, ότι δηλαδή θα με άφηναν να φύγω. Αυτοί όχι μόνο δεν νοιάστηκαν για τα επιχειρήματά μου καθόλου, αλλά προσπάθησαν να με απειλήσουν περαιτέρω λέγοντας μου ότι είναι παράνομο να βγάζω μισό εισητήριο λεωφορείου απ΄ την στιγμή που δεν έχω φοιτητικό πάσο.
  Υποσημείωση: Χρησημοποιώ το τρένο 8 χρόνια καθημερινά για να πηγαίνω στη σχολή μου και στην πρωην δουλειά μου και πάντα έβγαζα εισητήρια. Από τότε που τελίωσα τις σπουδές μου, εδώ και κανα 9 μηνο, σπάνια χρησιμοποιώ το τρένο επειδή… είναι πλέον μία μη αναγκαία πολυτέλια.
  Οκ βρε παιδιά! Είπα σήμερα, μετά από καιρό να το ρίξω έξω. Να πάω στα εξάρχεια για έναν καφέ με τους φίλους μου, έχοντας υπολογίσει τα χρήματά μου τσίμα τσίμα για εισητήρια, ακόμα κι αν αυτά είναι μισά. Έχασα το τελευταίο Β7, ναι τα θαλάσσωσα. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να επιστρέψω σπίτι μου. Ακούω προτάσεις… Ανασηκώνουν τους ώμους τους και μου λένε «Εμείς απλά κάνουμε την δουλειά μας». Μου κόβουν το προστιμο και είναι 84 ευρώ!!!!!!!!!!!!!!!! Παραλίγο να πάθω παράκρουση.
  Πήρα τηλέφωνο για να παραπονεθώ για την κλήση μου, αλλά δεν βγάζω άκρη. Επιμένουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος και ότι πρέπει να πληρώσω και εγώ τους λέω ότι απλά… δεν έχω να τους πληρώσω. Επιπλέον, το 20ήμερο όπου να ναι περνάει και όπως γράφει και πίσω από την απόδειξη που μου έκοψαν:

  <>.

  Αυτό με έχει πανικοβάλλει ολίγον. Τί εννοούν? Ότι θα πληρώσω 840 ευρώ? Χαχαχαχαχα!!!!!

  Επί της ουσίας πάλι. Σκέφτομαι να κατέβω να τους πληρώσω είτε το αντίτιμο του 1,40 ευρώ ή αν έχω, άντε και να τους δώσω το δεκαπλάσιο, δηλαδή 14 ευρώ, μόνο και μόνο για να βγάλω αυτόν τον καρκίνο από το μυαλό μου.

  Μπορείτε να μου προτείνεται κάποια καλύτερη λύση? Βασικά είμαι παντελώς άσχετη με το θέμα και γι’ αυτό ίσως να με έχει αγχώσει και τόσο πολύ. Δεν έχω να πληρώσω, δεν θέλω να πληρώσω… και έχω ακούσει και κάτι για φυλακή?

  Μπορώ να παζαρέψω το αντίτιμο? Αν δεν το πληρώσω καθόλου (έχουν τα στοιχεία μου), τί μπορεί να συμβεί?

  Ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας!!!!

  Μου αρέσει!

  • Θα αναρτήσουμε το σχόλιο σου γιατί αποδεικνύει την ξεφτίλα τους, αποδεικνύει την αντικοινωνική τους στάση, αποδεικνύει ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα το «δεν πληρώνω την κρίση τους» σημαίνει κι ότι ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πρόστιμο βεβαιωμένο με τα στοιχεία σου και με νομικά μέσα δεν μπορείς να αμυνθείς. έχουμε ενημερώσει το νομικό τμήμα. θα έχεις μια απάντηση στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο σύντομα. Την Πέμπτη 24 Μάρτη συναντιόμαστε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», Κονδύλη 3 στο Μαρούσι (καφε ΘΕΩΡΕΙΟ). Απέναντι απο τον ηλεκτρικό σταθμό, δίπλα στα GOODY’S. Θάμαστε εκεί απο τις 19:30 ΜΈΧΡΙ 22:00. Έλα να μας δείς και να μιλήσουμε.
   Η ΑΥΤΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ!

   Μου αρέσει!

 29. Μου έχει έρθει μία κλήση από το ΤΕΟ επειδή πέρασα τα Μάλγαρα χωρίς να πληρώσω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Άν δεν την πληρώσω θα μου τη στείλει η εφορία;

  Μου αρέσει!

  • ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ/ ΝΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

   Μου αρέσει!

   • και εγώ πέρασα τα διόδια των Μαλγάρων και μ ήρθε κλήση στο σπίτι, να πληρώσω το 20πλάσιο του αντιτίμου εντός 15 ημερών.Λέει ότι αν δεν το πληρώσω θα μου έρθει πρόστιμο το 50πλασιο του αντιτίμου.Στην εφορία τί ποσό καλούμαστε να πληρώσουμε? Το αντίτιμο του διοδίου ή πρασαυξημένο? Άρα τι προτείνετε, να πληρώσω το 20πλασιο? Ευχαριστώ προκαταβολικά

    Μου αρέσει!

  • ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΒΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑ.ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΑΛΓΑΡΑ.ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΟΥ ΕΙΔΑΝΕ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Η ΤΙΣ ΕΙΔΕ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

   Μου αρέσει!

 30. Καλησπέρα,

  Πριν 1,5 μήνα πέρασα από τα διόδια Πατρών (από Αθήνα προς Πάτρα) φτάνοντας λοιπόν στην υπάλληλο και βλέποντας το αντίτιμο, της λεω πως δεν νομίζω πως θέλω να πληρώσω μιας και ο δρόμος αυτός δεν είναι φτιαγμένος και το αντίτιμο δεν είναι αντάξιο της υπηρεσίας. Της είπα λοιπόν πως θα ανοίξω την μπάρα μόνος μου. Εκείνη μου είπε πως θα μου ανοίξει εκείνη και πως θα μου κόψει παράβαση. Της είπα τότε ας την κόψει. και μου άνοιξε και πέρασα. Αυτά.
  Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εαν θα μου έρθει στην εφορία η παράβαση, γιατί ακούω πολλά και δεν ξέρω τι να πιστέψω.

  Μου αρέσει!

  • Δεν μπορούν οι ιδιώτες (εταιριες που διαχειρίζοντε τα διόδια) να βεβαιώσουν κανένα πρόστιμο, ούτε έχει καμία σχέση η εφορία.

   Μου αρέσει!

 31. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΩΡΑ Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΟΥ ΖΗΤΑ 600 ΕΥΡΟ. ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΙΜΩΡΙΑ? ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ? ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΜΜΙΑ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΙΟΣ ΤΟΥΣ. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Μου αρέσει!

 32. Πέρα από τους τρόπους της μη καταβολής των διοδίων, πολλοί οδηγοί πληρώνουν γιατί φοβούνται και δειλιάζουν (ειδικά π.χ. στον Κορινθο-Πατρα). Θα ήθελα να προτείνω ένα επιπλέον τρόπο. Θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, να κρατήσουμε την απόδειξη και να προσφύγουμε δικαστικά απαιτώντας την επιστροφή τόσο του ποσού όσο και μιας αποζημίωσης για πχ παρακώλυση της συγκοινωνίας ή ό,τι άλλο σκεφτούν οι νομικοί και μάλιστα έντοκα. Αν εκδικαστεί μια απόφαση υπέρ τότε μπορεί να εφαρμοστεί και στους άλλους με το δεδικασμένο. Αν διαφημιστεί αυτή η κίνηση και ζητούμε από όλους τους οδηγούς να κρατάνε τις αποδείξεις θα δούμε πόσο εύκολα θα κόβει η εταιρεία τα διόδια. Θα παίρνει 3 και θα κινδυνεύει να δώσει 10 στο μέλλον. Σημαντική θα είναι και η επιβάρυνση της φερεγγυότητας της στην τράπεζα.

  Μου αρέσει!

 33. ΕΓΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ,ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΑ ΚΑΤΕΥΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΟΡΤ ΠΑΓΚΑΖ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΠΛΕΞΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?????
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Μου αρέσει!

  • ΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩς ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ (πιστωτικό σημείωμα κ.λ.π.). Η τροχαία παρεμβαίνει κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και καταστρατηγεί τους νόμους και τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι προφανές ότι γίνετασι με εντολές του πολιτικού προσωπικού των εθνικών εργολάβων, δηλαδή της δημερινής κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων. Καταθέτουμε καθημερινά μηνύσεις. Στην πραγματικότητα ζούμε μια χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε. Το κάνουμε καθημερινά συλλογικά, όσο και ατομικά, όσοι μπορούν να το κάνουν. Στην περίπτωσή σου έκανες αυτό που σε γλίτωσε απο την ταλαιπωρία. Ή συμμετοχή στο κινημά μας είναι βασική προυπόθεση για νίκες. Οι νόμοι δεν έχουν καμία σημασία, ισχύουν μόνο για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου. Η τακτική των εταιριών που ληστεύουν τους πολίτες στους δημόσιους δρόμους το αποδεικνύει. Μας απομένει ο αγώνας μέχρι τέλους. Έλα μαζί μας.

   Μου αρέσει!

 34. Καλησπερα σας.Πριν απο λιγες μερες παρκαρα σε ιδιωτικο παρκινκγ αεροδρομιου.Στην επιστροφη μου το παρκινγκ ηταν κλειστο και εγω επρεπε να φυγω επειγοντως.Πηρα σε ενα τηλ αναγκης που ειχαν αναρτημενο αλλα δεν απαντουσε κανεις.Πανω στην απελπισια μου προσπαθησα να σηκωσω τις μπαρες αλλα ματαια.Τελικα εντοπισα ενα κενο αναμεσα σε μια μπαρα και σκαρφαλωσα με το αυτοκινητο το κρασπεδο και βγηκα.
  Μια ωρα μετα μου τηλεφωνησε η υπευθυνη του παρκινκγ και της ειπα οτι δεν ειχα αλλη λυση αφου δεν απαντουσε κανενας και οτι αυριο θα τις καταβαλω το αντιτιμο των διοδιων,μου ειπε οτι αν δεν το κανω με εχει στις καμερες.
  Πιστευετε οτι αν καταβαλω το αντιτοιμο θα τελειωσει το θεμα η θα με κυνηγησει περαιτερω?

  Μου αρέσει!

  • Να πληρώσεις, αφού πρώτα απαιτήσεις να αποζημιωθείς για την παρακράτηση και την ταλαιπωρία που σε υπέβαλλαν… Μην δώσεις ούτε λεπτό φυσικά!

   Μου αρέσει!

 35. Καλημέρα σας,
  εδω και δυο μηνες δεν πληρωνω διοδια στην Αττικη Οδο και νιωθω ελευθερη!!! Νιωθω να παιρνω το αιμα μου πισω υστερα απ’ ολη την καταπιεση που τραβαγα τοσα χρονια να πληρωνω διοδια. Προχθες μου στειλανε …ραβασακι χωρις φωτογραφια του αυτοκινητου, οτι εχω κανει παρανομες διελευσεις και πρεπει να πληρωσω εντος 15 ημερων , αλλιως θα κινητοποιηθουν προς συμφερον της εταιριας. Μαλλον ξερω την απαντηση, αλλα ηθελα να ρωτησω, τι γινεται σε αυτη την περιπτωση;

  Μου αρέσει!

  • Στείλε το ραβασάκι στον κάδο ανακύκλωσης/ κανένας δεν θα μας στερήσει την ελευθερία!

   Μου αρέσει!

 36. Καλό απόγευμα,πέρασα χθες από τα διόδια της Κορίνθου.Είδα οδηγό να ζητά πιστωτικό πληρωμής και αντι για απάντηση,ήρθε η τροχαία μέσα από τις μπάρες και κάτω από φωνές και ουρλιαχτά και χωρίς να έχει τελειώσει την διαπραγμάτευση με την εταιρεία,άρχισαν να του ξηλώνουν τις πινακίδες.Του φώναζαν να βγει μπροστά κ δεξιά ,κάτι που δεν ήθελε να κάνει αφού δεν είχε τελειώσει η συνομιλία του με την υπάλληλο. Στη συνέχεια κάποιος του έδωσε το αντίτιμο και η υπάλληλος δεν το δέχονταν στην αρχή, έπειτα του έκοψε εξωφλητικό και όχι ταμιακή απόδειξη. Ο ανώτερος αξιωματικός ασκούσε έντονη ψυχολογική βία στον οδηγό. Όλα αυτά μέσα από τις μπάρες.Έμαθα,ρωτώντας τον λίγο πιο κάτω απ’ τα διόδια, όπου συναντηθήκαμε, πως του πήραν δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας, τις πινακίδες για 40 μέρες!!!! και πρόστιμο 275 euro, παρόλο που πλήρωσε! Ηαστυνομία παραβαίνει τα καθήκοντά της και αντί να υπερασπίζεται τους απλούς πολίτες,τους παρακινεί να παραβούν τους νόμους για να ξεμπερδεύει ή να μαζεύει άρον άρον πρόστιμα? Εχουμε δημοκρατία στην ΕΛΛΆΔΑ? εγώ όχι μόνο δεν τη βλέπω αλλά αρχίζω να ανησυχώ πολύ!!!!!!

  Μου αρέσει!

  • ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΥΝΤΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ.

   Μου αρέσει!

  • Νομίζω ότι τα συγκεκριμένα διόδια και αστυνομικό τμήμα είναι η αιχμή στην αυστηρότητα και μπατσοαυθαιρεσία. Ότι καλύτερο για εμάς, να εστιάσουμε σε αυτό τον δρόμο και σε αυτά τα τσογλάνια.

   Μου αρέσει!

 37. Για τον κ. Ρέππα που χαρακτηρίζει το κίνημα «δεν πληρώνω» , ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ !!
  Σκανάραμε για εσάς όλα τα έγραφα της Google και σπάσαμε κωδικούς για να σας αποκαλύψουμε την οργάνωση κίνημα του τζάμπα και την ηγεσίας της. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω κείμενο φαίνεται να υπάρχουν τρεις τύποι «τζάμπα» στην οργάνωση ανάλογα με το πόσο δεν ντρέπεται κάποιος.
  Υπάρχει το:
  «τζάμπα» το

  «εντελώς τζάμπα» και το

  «τζάμπα τα λεφτά μας»

  Για τις μετακινήσεις των βουλευτών με τον σιδηρόδρομο ή τα υπεραστικά λεωφορεία ή τα πλοία των εσωτερικών γραμμών υπάρχει ατέλεια. (τζάμπα)

  Για τους βουλευτές της περιφέρειας διατίθενται ετησίως 104 εντολές μετακίνησής τους αεροπορικώς. (εντελώς τζάμπα)

  Αναφορικά με τα έξοδα κίνησης (εκτός από τις ατέλειες και τα τζάμπα εισιτήρια) στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς, αλλά και σε όσους οι περιφέρειες διαθέτουν αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα καταβάλλεται το ποσό των 450 ευρώ. (τζάμπα τα λεφτά μας)

  ενώ στους βουλευτές των οποίων οι περιφέρειες είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα καταβάλλονται 600 ευρώ και σε όσους οι περιφέρειες βρίσκονται μακριά καταβάλλονται 750 ευρώ,

  και στους βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου καταβάλλεται το ποσό των 1.000 ευρώ. (τζάμπα)

  Όσον αφορά τα αυτοκίνητα που παρέχονται στους βουλευτές, αυτό γίνεται μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με εταιρεία Leasing. (εντελώς τζάμπα)

  Επιπλέον οι βουλευτές λαμβάνουν επίδομα οργάνωσης γραφείου, το οποίο κατανέμεται ως εξής:

  για τους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς (1.200 ευρώ) (τζάμπα)

  και για τους βουλευτές της περιφέρειας (1.500 ευρώ) (τζάμπα).

  Τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα. (τζάμπα τα λεφτά μας)

  Επίσης τους παρέχεται επίδομα οικογενειακών βαρών βάσει δήλωσης για την οικογενειακή κατάστασή τους (ισχύει ό,τι για τους δημόσιους υπαλλήλους: 10% για τον έγγαμο και 5% για κάθε παιδί). (τζάμπα τα λεφτά μας)

  Για τις γνωστές επιστολές που λαμβάνουν οι πολίτες από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους καταβάλλεται στους βουλευτές κάθε μήνα ποσό (τζάμπα) που αντιστοιχεί σε 1.000 επιστολές και διπλασιάζεται φυσικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

  Οσον αφορά τα (σταθερά) τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ατελώς, υπάρχουν και εδώ κάποιες διαβαθμίσεις: στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς παρέχονται επτά τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ στους υπολοίπους, οκτώ. (εντελώς τζάμπα)

  Η ατέλεια βαρύνει βεβαίως τη Βουλή μέχρι του συνολικού ποσού των 13.500 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων, ενώ καλύπτει και γραμμή Internet. (τζάμπα τα λεφτά μας)

  Σχετικά με την κινητή τηλεφωνία κάθε βουλευτής δικαιούται μία (τζάμπα) γραμμή σύνδεσης με εταιρεία της επιλογής του και η Βουλή τού καλύπτει μηνιαίως ως 250 ευρώ πλέον των παγίων τελών. (τζάμπα τα λεφτά μας)

  Οι εξ επαρχίας βουλευτές για τη στέγασή τους δικαιούνται να μένουν (εντελώς τζάμπα) σε ξενοδοχείο ή να μισθώνουν οικία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και να λαμβάνουν μηνιαίως 1.000 ευρώ. (τζάμπα τα λεφτά μας)

  Τέλος, η Βουλή μισθοδοτεί και έναν επιστημονικό συνεργάτη για κάθε βουλευτή, ο οποίος και τον προσλαμβάνει με την προϋπόθεση ότι θα απασχολείται πλήρως (τζάμπα τα λεφτά μας)

  Επίσης κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να αποσπά τρεις συνεργάτες από το Δημόσιο, ενώ του διατίθεται και ένας αστυνομικός (εντελώς τζάμπα) για την προσωπική φρούρησή του.

  Και όλα αυτά βέβαια εκτός των «παχυλών» αμοιβών τους.

  Ποιοι είναι οι ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ κύριε Ρέππα;

  ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

  Μου αρέσει!

 38. Αθήνα
  Από σήμερα, Μ.Πέμπτη επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που είχαν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και την Μ.Τετάρτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

  Με απόφαση, ωστόσο, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρ.Παπουτσή, δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων για τις εξής παραβάσεις:

  Μη καταβολή των διοδίων
  Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
  Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
  Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
  Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων

  Μου αρέσει!

  • Πόλεμο θέλουν; Πάνω απ’όλα οι εταιρείες!Ντροπή τους! Μα τί λέω,τους φτύνουμε και νομίζουν πως ψιχαλίζει.Ας κάνουμε την ψιχάλα, ΜΠΌΡΑ!ΤΣΟΥΝΑΜΙ!

   Μου αρέσει!

 39. geia sas shmera me piasane sto treno epidh eixa eishthrio lewforeio tou 1.20 eurw bebaia dn to hksera..me katebasane dn edwsa stoixei hrthe h astunomia m ephran esto tmhma edwsa stoixeia..alla tous eipa oti h douleia tous einai na asxolounte me eglhmaties k oxi mazi m pou kthe trei k ligo alazoune eishthria k anebaoune to kostos les k gw tha prepi na murizw ta nuxia mou kathe fora..me ta xilia zoria edwsa ta stoixeia mou..to hema einai oti prepi na plhrwsw 84 eurw enw dn ergazomai..pws tha ginei auto oute dhklwnw katis thn eforia..mou krathsane to eishthrio tou 1.20 pou einai gi alewforeio k perimenoune na paw na tous plhrwsw …egw thelw na tous moutzwsw omws pws tha ginei auto..?pou tha brw lefta na plhrwsw.mhpws kserete ti mporw na kanw???euxaristw

  Μου αρέσει!

  • Αγαπητέ φίλε με βάση το νόμο (τους) οφείλεις να πληρώσεις το πρόστιμο. Τι άλλο να σου πούμε; Αν σε παρηγορεί, χούντα έχουμε και μπορούμε να την ανατρέψουμε, αλλά πρέπει να συμμετέχεις κι εσυ μαζί για να γίνει αυτό. Η συμμετοχή και η συλλογική αντίσταση όλων οδηγεί στην απελευθέρωση.

   Μου αρέσει!

 40. Θα ήθελα να ρωτήσω κατα πόσο νόμιμο είναι στα λεοφωρεία της Θεσσαλονίκης να μην δίνουν ρέστα τα αυτόματα εκδοτήρια μέσα στα λεοφωρεία. Και μια άλλη ερώτηση που ρωτήθηκε πιο κάτω απο έναν συμπολίτη και δεν απαντήθηκε: Γίνεται χωρις αριθμό ταυτότητας ένα πρόστιμο ΟΑΣΘ η ΟΑΣΑ να πάει στην εφορία;

  Μου αρέσει!

 41. Επιπλέον πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε θεωρώ το ευρωπαίκό δίκαιο. Ίσως μαζευτούμε πολλοί και να κάνουμε μια καταγγελία στο ευρωπαίκο κοινοβούλιο για την Ελλάδα και τη παθητική της συμπεριφορά γύρω απο αυτά τα θέματα.

  Μου αρέσει!

 42. re paidia dld gia n mn fame prostimo pleon prepei n perimenoume dn kserw k egw posh wra prokeimenou n vgaloun tn apodeiksh h s periptwsh p dn t kanoun n er8ei h astynomia???

  Μου αρέσει!

 43. Kαλησπερα σας και συγχαρητηρια για τον αγωνα σας. Το πασχα περασα χωρις να πληρωσω απτα διοδια της Τραγανας με κατευθυνση προς Αθηνα, οταν πηγα να ανοιξω την μπαρα δυσκολευτικα και μετα απο μια μικρη διαδικασια μου ανοιξε η κοπελα.
  Θα ηθελα να σας ρωτησω μιας και απο το Πασχα (ισως και λιγο πιο πριν) εχουν αλλαξει τις μπαρες σε ολους τους σταθμους στην εθνικη Αθηνων-Λαμιας, αν ανοιγουν αυτες οι μπαρες η οχι, γιατι εχω την αισθηση οτι τις αλλαξανε σκοπιμα.
  Ας με ενημερωσει καποιος παρακαλω αν ανοιγουν με τον ιδιο τροπο για να μην χρονοτριβω με τον καθε υπαλληλο.

  Σας ευχαριστω!

  Μου αρέσει!

 44. Πέρασα απ τα διόδια της Τανάγρας ζήτησα πιστωτικό και με ρωτήσαν αν θέλω πιστωτικό λόγω άρνησης ή αδυναμίας.Τι γίνεται α δεν πληρώσω σε 15 μέρες το πιστωτικό;

  Μου αρέσει!

 45. Πηγαίνοντας απο Αθήνα προς Λάρισα και επιστρέφοντας ολοι πληρώνανε….εφευγα πισω απο αυτους χωρις να πληρωσω….γιατι την τελευταία φορά που ζητησα αποδειξη κανανε 20 λεπτα να μου δωσουν το χαρτί…..και μου σπάγαν και τα νεύρα…..έχει αλλάξει κατι και όλοι πληρωνουν??????????????

  Μου αρέσει!

 46. Στη διαδρομή Θεσσαλονίκη Βόλος και αντίστροφα πλήρωσα διόδια μόνο στα Μάλγαρα. Θα συνεχίσω να το κάνω χωρίς να φοβάμαι. Η στιχομυθία απλή και αποφασιστική:
  – Γεια σας δεν πληρώνουμε διόδια θα μας ανοίξετε την μπάρα;
  – Δεν μπορώ να το κάνω αν δεν πληρώσετε!
  … κατεβαίνω από το αυτοκίνητο χωρίς δεύτερη κουβέντα και σπρώχνω τη μπάρα με αποφασιστικότητα, μπαίνω στο αυτοκίνητο, χαιρετώ την κάμερα και συνεχίζω την πορεία μου.

  Μου αρέσει!

 47. Καλησπερα , εχθες γυριζα απο την εθνική Πατρων – Αθηνων…αυτόν τον αθλιο δρομο!!! και ενω αρνηθηκα να πληρωσω διόδια με απειλυσαν οι υπαλληλοι οτι θα καλεσουν την Τροχαια και θα κοπει κλήση. ….Τελικα πληρωσα! Αν εγω κατεβω και σηκωσω την μπαρα και περασω και ερθει η κληση στο σπιτι τι γινεται??
  Και αν ζητησω πιστωτικό λόγω αδυναμίας , δεν καλουν την αστυνομία?

  Μου αρέσει!

  • Πιστωτικό είναι υποχρεωμένοι να εκδόσουν. Ομοίως και έντυπο αδυναμίας πληρωμής. Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι η «παράβαση» βεβαιώνεται εάν υπάρχει επιτόπου τροχαία. Η εμπειρία τι έχει αποδείξει;
   Απόλυτη αιθαιρεσία. Όλα μπορούν να συμβούν. Η τροχαία λειτουργεί ώς ελεγκτική υπηρεσία των εταιριών. Η πολιτική ηγεσία βρίσκεται ομοίως στην υπηρεσία τους. Είμαστε σε καθεστώς κοινοβουλευτικής χούντας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή απο την συνολική ανατροπή τους. Η συμμετοχή στις δράσεις του κινήματος είναι η μοναδική μας δυνατότητα να τα καταφέρουμε.

   Μου αρέσει!

 48. Θέλω να ρωτήσω, αν περνάς τα διόδια ακολουθώντας τον μπροστινό αμάξι, υπάρχει κάποιος επιπλέον κίνδυνος?

  Μου αρέσει!

  • ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΡΕΠΠΑ (ΚΟΚ) ΠΕΡΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ

   Μου αρέσει!

 49. Ισχυει και για την Αττικη οδο οτι και για τα υπολοιπα διοδια?

  Μου αρέσει!

 50. Απότι εχω διαβασει εδω μεσα , το προτιμοτερο ειναι οταν πλησιαζουμε σε σταθμο διοδιων, να κοβουμε ταχυτητα ,να τσεκαρουμε για μπασκινες οπου και οπως μπορουμε, και αν δεν ειναι εκει γυρω, να μην ζηταμε πιστωτικο, αλλα να κατεβαινουμε και να σηκωνουμε μονοι μας την μπαρα. Αν ειναι εκει οι μπατσοι,ή πληρωνουμε δυστυχως ή παμε απο κανα παλιο. Δεν λεει ουτε η μανουρα με τα μαντροσκυλα, ουτε κανα προστιμο. Επισης εξω απο καθε σταθμο μετρο, κοιταμε για εισητηρια στους καδους, ή στις σκαλες ή οπουδηποτε μπορει να πεταχτουν απο αλλους, και εννοειται μολις φτανουμε στο σταθμο προορισμου μας αφηνουμε το εισητηριο για τον επομενο. Και βεβαια να χουμε κατα νου οτι ολα αυτα τα μετρα της χουντας ,απο αρχες Σεπτεμβρη θα φασιστικοποιηθουν στο επακρο, και σαν λυσσασμενα σκυλια θα ξεχυθουν να τιμωρησουν οποιονδηποτε αμφισβητησει την εξουσια τους.

  Μου αρέσει!

 51. Γειά σας και χαρά σας.
  Συμφωνώ απολύτως με την κίνηση και τις ενέργειες του δεν πληρώνω.
  Εχω κλείσει περίπου ενα χρόνο που δεν πληρώνω σχεδόν μονίμως τα διόδια απο Αθήνα ως Τρίπολη.
  Τα διόδια της Πάτρας πάνε 4 χρόνια που δε τα πληρώνω αλλά δε χρησιμοποιώ συχνά το δρόμο.
  Σήμερα έλαβα με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου πρόσκληση για εξόφληση οφειλών μου από διόδια.
  15 περιπτώσεις αφορούν την Αθήνα-Κόρινθο με 3,10 ευρώ/τεμ.
  1 περίπτωση αφορά τα διόδια Ζευγολατιού με αντίτιμο πάλι τα 3,10 ευρώ.;;;;;;;;;
  Δεν έχω σκοπό να πληρώσω φυσικά.
  Με ανυσηχεί λίγο το γεγονός με την κατάσχεση του αυτοκινήτου που προ μηνός μάθαμε από το διαδίκτυο.
  Δε μάθαμε τη συνέχεια όμως.
  Γιατί;
  Πότε βγήκε διαταγή πληρωμής;
  Έγινε προσφυγή;
  Πότε βγήκε απόφαση για εκποίηση και κατάσχεση;
  Πιστεύω ότι θέλουμε όλοι ενημέρωση ώστε ο καθένας να πράξει αναλόγως…..
  Ευχαριστώ, και παρακαλώ ενημερώστε μας.

  Μου αρέσει!

 52. τι γινεται με τα ραβασακια που στελνουν στα σπιτια οι εταιριες διοδιων;εχει δικαιωμα η εταιρια να καταγραψει την πινακιδα μας;η υπηρεσια στη οποια απευθυνεται εχει το δικαιωμα να δωσει προσωπικα μας στοιχεια;δεν καλυπτεται απο τα προσωπικα δεδομενα;δεν γουσταρω να τα πληρωσω αλλα τι γινεται μετα;

  Μου αρέσει!

 53. Το συμβουλιο επικρατειας αποφασισε οτι το χαρατσι ειναι συνταγματικο και η διακοπη ρευματος αντισυνταγματικη μπορειτε παρακαλω να μου πειτε για τον κεφαλικο φορο τι γινεται.Θα ηθελα μια απαντηση.Ευχαριστω.

  Μου αρέσει!

 54. εχει αναφερθει ξανα και νομιζω οτι ενδιαφερει πολλους. Μου εχει σταλει προστιμο απο τα διοδια Μαλγαρων οπου αναφραφεται οτι ο ταδε υπαλληλος βεβαιώνει την παράβαση. Εγω δεν εχω υπογραψει ή δωσει καποια στοιχεια, προφανως οτι εγραψαν τα βρηκαν απο καμερα και επειτα απο στοιχεια τροχαιας βασει πινακίδας. Μπορω τελικα να αγνοήσω το προστιμο ή να πληρώσω εστω το αντιτιμο (2,60€) στο ταμειο παρακαταθηκων ? Μπορουν εν τελη να το μεταφερουν ως χρεος στην εφορια και κατα ποσο μπορω εγω να το προσβάλω? Ευχαριστω

  Μου αρέσει!

  • Τα ΜΑΛΓΑΡΑ είναι δημόσια διόδια. Μπορούν να επιβάλλουν, βάσει του νόμου, πρόστιμο και βεβαίως πηγαίνει δημόσιο ταμείο.

   Μου αρέσει!

 55. Kαλησπερα στους απανταχου συναγωνιστες και Χριστος Ανεστη!! Ελαβα συστημενη προσκληση πληρωμης απο την Ολυμπια Οδο για διελευσεις μου στην Αθηνων-Κορινθου υψους 45 ευρω. Δεν εχω σκοπο να τους πληρωσω αλλα επιφυλασσομαι του νεου νομου Βοριδη που νομιμοποιει καμερες. Μπορουν να κανουν διαταγη πληρωμης και κατασχεση? Ισχυει για διελευσεις πριν τις υπουργικης αποφασης? Υπαρχει καποιος συναγωνιστης που να εχει αγνοησει αυτες τις επιστολες απο τους νταβατζηδες των εθνικων μας δρομων? Είχε καποια εξελιξη, πχ δευτερη επιστολη ή οτιδηποτε?? Παρακαλω προς απαντηση γιατι σε 4 μερες ληγει η προθεσμια και δε θελω να μπω σε περιπετειες .. αν κ ανεργος το ποσο μπορω να το βρω 45 ευρω , αλλα αν δε τους πληρωσω και στη συνεχεια χρειαστω δικαστικους αγωνες, υπαρχει καποια εθελοντικη νομικη καλυψη ??

  Ευχαριστω

  Μου αρέσει!

  • 1. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για παλαιότερες διελεύσεις
   2. Μπορούν να εκδόσουν διαταγή πληρωμής και μπορείς να κάνεις ανακοπή για να δικαστεί
   3. ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ:Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Αντίστοιχα σημειώματα στέλνουν τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν κινηθεί νομικά εναντίον ουδενός. Θα τους καταργήσουμε με συλλογικές δράσεις.

   Μου αρέσει!

 56. καλησπερα…και γω κανω διελευσεις αθηνα θεσσαλονικη τοσα χρονια πληρωναμε σαν τους βλακες και μας εκμεταλλευονταν…εγω ειμαι τυχερος γιατι ειμαι αστυνομικος και ειναι καπως δυσκολο να με γραψει συναδελφος εκτος αν ειναι περιπτωση!!!αλλα και παλι θελω να μαι σιγουρος για τα δυοδια μην βρεθουμε προεκπληξεως και εχουμε κυρωσεις απ την υπηρεσια μου κ οχι μονο..εννοειται πως δεν θα πληρωσω…τι πρεπει να ισχυρηστω ακριβως??οτι ειστε παρανομοι διοτι ο δρομος ειναι δημοσιος αλλα εσεις ειστε ιδιωτικη υπηρεσια και δεν υπαρχει δικαωμα καταβολης αντιτιμου ετσι κι αλλιως τα τελη κυκλοφοριας γιατι τα πληρωνουμε..ρε παιδια ενω ξερουν πως ειναι παρανομοι και ο κοσμος εχει ψιλοξυπνησει με τα δυοδια πως στελνουν δηθεν προστιματα-κλησεις στο σπιτι και με ποιο δικαιωμα φωτογραφιζουν το αμαξι???εχουν αδεια γι αυτο??ημαρτον ιδιωτικη εταιριεια ειναι δεν μπορει να σε καταγραφει ετσι απλα..κ ενω τα ξερουν αυτα δεν ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ καποιος πολιτης η εγω ασ πουμε να κανω μυνηση για συγκεκριμενες παραβασεις της εταιρειας και να χουν τρεχαματα μετα??τι στο καλο αναισθητη ειναι..σαν να σου λενε πληρωσε παρανομω αλλα δεν μπορεις να μου κανεις τιποτα..η μηπως οχι.???και στο δικαστηριο ειναι σιγουρο οτι θα δικαωθουμε αν το τραβηξουν πολυ η θα λαδωσουν κανα εισαγγελεα δικαστη και θα χουμε τρεχαματα εμεις μετα??θελω μια απαντηση για ολα αυτα νομικα!!

  Μου αρέσει!

 57. ΣΤΙΣ 11-11-12 ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΤΟ ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ 1000€!ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ(Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ),ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΜΙΛΗΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΤΙ ΝΟΜΟ ΓΟΥΣΤΑΡΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ Ή ΟΤΙ ΚΑΝΩ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ 6 ΔΟΣΕΙΣ Ή ΒΓΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΟ 20ΠΛΑΣΙΟ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ 20000€ ! ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ!ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 200.000 ΕΙΔΟΠΙΟΙΤΗΡΙΑ! ΕΧΟΥΝ ΦΑΚΕΛΩΘΕΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΠΑΓΛΑΜΑΔΕΣ!!ΟΠΟΤΕ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ…

  Μου αρέσει!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s