Στην σκιά του Σκανδάλου Κάντα, διαβάζουμε: ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ


unnamedΈνα κείμενο που παρουσιάστηκε την 1η Νοεμβρίου 2010 και σήμερα αποκτά εξαιρετική επικαιρότητα!

Ας κοιτάξουμε με προσοχή ορισμένες ειδήσεις: ενώ ο κόσμος της εργασίας υφίσταται μια τεράστια επίθεση από την κυβέρνηση, το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και τον κόσμο του πλούτου, οι οποίοι επιβάλουν εργασιακό μεσαίωνα, Συνέχεια