Οι «συμβατικές υποχρεώσεις» της Περιφέρειας Αττικής και η διγλωσσία της Περιφερειακής Αρχής του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή το διαγωνισμό για την εργολαβία στην καθαριότητα


D«Το να προχωρά, όμως, η περιφερειακή αρχή του ΣΥΡΙΖΑ την πρόσληψη εργολάβου καθαριότητας για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, αντί να διεκδικήσει, μαζί με το Σύλλογο των εργαζομένων της Περιφέρειας -που αντιτίθεται στον διαγωνισμό- την ακύρωση του διαγωνισμού και την πρόσληψη προσωπικού με κανονική σχέση εργασίας, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι μια πολιτική θέση. Αντίθετη στις θέσεις που το ίδιο το κίνημα έχει διεκδικήσει«. Συνέχεια