Κροίσοι από την κρίση και την φτώχεια


capitalist and worker edit2Του Γιώργου Κ. Καββαδία
Σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης ο πλούτος αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα η φτώχεια παίρνει γιγάντιες διαστάσεις βαθαίνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Και αυτό δεν είναι  κάποια στερεότυπη αριστερή άποψη, αλλά καταγράφεται στην έκθεση «Wealth Report Europe» της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Julius Bar. Συνέχεια