«Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι»


social contractΗ αδύνατη επιστροφή στον κεϋνσιανισμό

«Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι», μας είπε ο Ηράκλειτος δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν.

Συνέχεια