Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει την επίσπευση της αρπαγής των σπιτιών μας ..επιβάλλοντας την τιτλοποίηση των «κόκκινων δανείων»


auctions_telΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΕΤΕ) με Εγκύκλιο (Πράξη) της 21ης Μαρτίου 2014, θεσπίζει Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ πιστωτών (τράπεζες) και δανειοληπτών (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Πρωταρχική επιδίωξη της ρύθμισης, είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών να επιλύονται με πνεύμα συνεργασίας, ώστε οι τράπεζες να μην υφίστανται ζημίες και να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην αξιοποίηση των ακινήτων.

Συνέχεια

Η «Νέα Ελλάδα» βρίσκεται μπροστά μας, οι δούλοι της την χαιρετούν!


isovitisτου Γιώργου Σπυρόπουλου

Τι είναι αυτό που ενοποιεί ένα τόσο σύνθετο και ετερόκλητο σύμπλεγμα σκόρπιων διατάξεων όπως σε αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο «πολυνομοσχέδιο» (ουσιαστικά 4ο Μνημόνιο); Ποια είναι η βασική λογική που διέπει ένα πολυνομοσχέδιο που εμπεριέχει αλλαγές από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τον τουρισμό, την τιμή του νερού μέχρι και τις αγορές τσιμέντου, του φαρμάκου, του γάλακτος, του ψωμιού, του βιβλίου, τα περίπτερα ενώ παράλληλα Συνέχεια