Η Ελλάδα 1950-1965: Ήρωες και μάρτυρες


Νέα εικόναΟποιαδήποτε απόπειρα κατανόησης της Ελλάδας την περίοδο 1950-1965 θα ήταν λειψή χωρίς την αναφορά στη μαρτυρία και το μαρτύριο της Αριστεράς. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες που παρατίθενται αποτελούν μια ενδεικτική καταγραφή του κλίματος της εποχής που διαδέχθηκε τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο. Συνέχεια