7,5 εκ. κρατικό χρήμα για επαγγελματίες «εθελοντές». Ο ρόλος Ε. Στυλιανίδη και Κ. Αρβανιτόπουλου


mkoΣκεφθείτε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, σε ηλικία 20-22 χρόνων, σχεδόν επαγγελματίες της πολιτικής, που στήνει μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση και αναλαμβάνει δράσεις σε όλο τον κόσμο, με πολύ θεαματικούς τίτλους. Η ίδια ομάδα έχει επίσης μια εταιρία που δηλώνει Συνέχεια