Ενημερωτικό σημείωμα για τα νέα μέτρα


You`ve got mail...Για τον δημόσιο τομέα: Συλλογικές συμβάσεις

Από την 1η Γενάρη καταργούνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ, οι προηγούμενες διατάξεις νόμων, υπουργικές, διαιτητικές, κανονιστικές και άλλες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση των αποδοχών. Καταργείται όχι έχει απομείνει από το 13ο και 14ο μισθό σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, ΟΤΑ, πρώην ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα. Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι φέτος τα Χριστούγεννα θα δοθεί για τελευταία φορά, το δώρο Χριστουγέννων. Συνέχεια