Η σχεδιαζόμενη Iδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα


Το βίντεο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση και σύγκριση παραδειγμάτων ιδιωτικοποίησης στον κόσμο και των αποτελεσμάτων τους με την ελληνική πραγματικότητα. Συνέχεια