Για τους πελάτες ENERGA και HELLAS POWER και τα προβλήματα με τη ΔΕΗ


ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ

(κατεβάστε σε αρχείο .pdf)

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :

 

προσκομίζω μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται από τη ΔΕΗ για την υπογραφή συμβολαίουσύνδεσής μου  για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή την υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης εξόφλησηςτων δόσεων του ειδικού τέλους ακινήτων ΕΕΤΗΔΕ από τη ΔΟΥ.   Με την παρούσα δηλώνω ότι τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα έγγραφα καλύπτουν πλήρως τη ΔΕΗ για να μου παράσχει ηλεκτρικό ρεύμα καθότι «η διακοπή παροχής που επικαλείται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά»  όπως επικαλείται στην επιστολή της, αντιβαίνει :

  1. την αναλογική και ισότιμη μεταχείριση των καταναλωτών εφόσον ήδη για τους υπόλοιπους καταναλωτές με πάροχο τη ΔΕΗ η παροχή συνεχίζεται κανονικά, τα χρέη του ΕΕΤΗΔΕ έχουν μεταφερθεί στην εφορία και η ΔΕΗ δεν εμπλέκεται στην παρακολούθηση εξόφλησής τους.
  2.  στην απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για τη μη εξόφληση του ΕΕΤΗΔΕ. Η απόφαση, επίσης, σαφώς αναφέρει ότι : «με την κύρωση της διακοπής του ρεύματος σε φορολογούμενο, επειδή δεν είναι συνεπής με φορολογικές υποχρεώσεις άσχετες προς τις απορρέουσες από τη σύμβαση παροχής ρεύματος υποχρεώσεις του, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι πρόκειται περί μέτρου το οποίο οδηγεί σε αναίρεση της καθολικότητας της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου και εξυπηρετήσεως για λόγο ο οποίος δεν είναι συναφής με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας…… ενώ τίθεται ζήτημα παραβίασης όχι μόνο της οικονομικής ελευθερίας αλλά και της συνταγματικής προστασίας της ανθρώπινης αξίας, γιατί η διακοπή συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω και της υποχρέωσης της ΔΕΗ για την τήρηση των νόμων, ζητώ τη υπογραφή συμβολαίου και τη συνέχιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

«ΡΕΠΟΡΤΑΖ» από μέλος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ.

Είχαμε αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε τελεσίδικα πλέον το εκκρεμές από καιρό ζήτημα των πρώην πελατών ENERGA και HELLAS POWER, δεδομένης μάλιστα της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας (Δευτέρα 25 Ιούνη) εν όψει της οποίας, οι άνθρωποι που ανήκαν στην περίπτωση αυτή, πιέζονταν για άμεση πληρωμή του χαρατσιού, αλλοιώς θα κινδύνευαν σύντομα με ανά πάσα στιγμή αποκοπή ηλεκτροδότησης.


Έτσι ειδοποιήσαμε τους 24 συμπολίτες μας που έχουμε καταγράψει στην κατηγορία αυτή, να συμμετάσχουν στην τακτική Ανοιχτή Συνέλευσή μας, εχθές Πέμπτη 21 Ιούνη, με απώτερο σκοπό να οργανώσουμε κινητοποίηση στο κατάστημα Γλυφάδας της ΔΕΗ, για την επόμενη ημέρα (σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/06). Καταφέραμε και επικοινωνήσαμε με τους περισσότερους απ’ αυτούς (καμμιά 20αριά) και τελικά 10 περίπου συμμετείχαν στην χθεσινή συνέλευσή μας.

Μοιράσαμε σε όλους τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης, με τα οποία μας είχε «εφοδιάσει» η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Φορέων & Κατοίκων Βύρωνα και ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων – Κινήσεων – Συνελεύσεων (επισυνάπτεται).

Έχοντας ειδοποιήσει και την γειτονική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ και στις ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, συγκεντρωθήκαμε απόψε (Παρασκευή) στις 10:00 μπροστά στο Κατάστημα Εμπορίας Γλυφάδας της ΔΕΗ. Είμασταν καμμιά 30αριά όλοι μαζί, άμεσα ενδιαφερόμενοι και «αλληλέγγυοι», από Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη και Γλυφάδα.

Αφού ξεδιπλώσαμε το πανώ μας και έγιναν μερικές ενημερωτικές ανακοινώσεις με τη ντουντούκα έξω από το κατάστημα, μπήκαμε όλοι μαζί μέσα στο γραφείο της Προϊσταμένης του Καταστήματος. Την ενημερώσαμε για τους σκοπούς της επίσκεψής μας οι οποίοι ήσαν:
(α) Η παράδοση 300 πρόσφατων Δηλώσεων – Γνωστοποιήσεων από πολίτες της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με πρωτοκόλληση της σχετικής συνοδευτικής συγκεντρωτικής κατάστασης.
(β) Η εκ μέρους μας ζήτηση εξηγήσεων για τις αναιτιολόγητες «μερικές» αποχρεώσεις ΕΕΤΗΔΕ στους τελευταίους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πλασματικά χρεωστικά υπόλοιπα προς τη ΔΕΗ και ακολούθως η ΔΕΗ να αποκόπτει την ηλεκτροδότηση λόγω οφειλής προς αυτήν!
(γ) Την άμεση επίλυση του θέματος των πρώην πελατών ENERGA και HELLAS POWER και συγκεκριμμένα την σύνταξη συμβολαίου εκ μέρους της ΔΕΗ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις σχετικές με το χαράτσι.
Σχετικά με το (β) θέμα, η Προϊσταμένη Κα Ρουσσιά, μας είπε πως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο η ΔΕΗ εξοφλούσε με τα χρήματά μας κατά προτεραιότητα το χαράτσι ή μέρος αυτού, χωρίς να δώσει κάποια πειστική απάντηση σε σχέση με τις Δηλώσεις – Γνωστοποιήσεις που συνόδευαν τις πληρωμές μας. Αναμάσησε τα γνωστά για «το σύστημα», στο οποίο δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν οι πληροφορίες που περιέχονται στις Δηλώσεις μας, πως και σε κάποιες περιπτώσεις «μάλλον» κάποιοι καταναλωτές θα είχαν πληρώσει μεγαλύτερα ποσά από τα αναλογούντα μετά την αφαίρεση του ΕΕΤΗΔΕ, οπότε η ΔΕΗ έσπευσε να πληρώσει μέρος αυτού κλπ κλπ.
Σχετικά με το (γ) θέμα, τη ρωτήσαμε κατ’ αρχήν να μας εξηγήσει από που προκύπτει το δικαίωμα (ή η υποχρέωση) της ΔΕΗ, να πραγματοποιεί, άσχετο με την ηλεκτροδότηση, έλεγχο εκπλήρωσης μίας φορολογικής «υποχρέωσής μας» και μάλιστα να θέτει ως προϋπόθεση την εκπλήρωση ή τη νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, προκειμένου να συνάψει σύμβαση με νέο πελάτη!
Η απάντηση της Κας Ρουσσιά ήταν κατ’ αρχήν πως έτσι έχουν οι οδηγίες που έχει λάβει. Της απαντήσαμε πως οι εσωτερικές οδηγίες της επιχείρησης μπορεί να δεσμεύουν εκείνη, αλλά όχι εμάς – και εμείς ζητούμε τεκμηρίωση με βάση Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα. Της επισημάναμε πως οι «οδηγίες» στις οποίες κάνει αναφορά, αντιβαίνουν τον υφιστάμενο Νόμο και την σχετική απόφαση του ΣτΕ. Το τελευταίο επιχείρημά της ήταν πως η ΔΕΗ καθίσταται «διάδοχος» των προηγουμένων παρόχων, εννοώντας πως αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις τους.
Ενημερώσαμε την Κα Ρουσσιά πως παρόμοια παρέμβαση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Φορέων & Κατοίκων Βύρωνα στο Κατάστημα Παγκρατίου της ΔΕΗ, είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη συμβάσεων με την υποβολή μίας μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του πελάτη και της επιδείξαμε όλα τα σχετικά έγγραφα (Δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας + έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης).
Η Κα Ρουσσιά, προκειμένου να εξασφαλίσει χρόνο, μας πρότεινε να «κάνουμε αίτηση» στην οποία να υποβάλλουμε τα «αιτήματά μας», να την πρωτοκολλήσουμε και… θα μας απαντούσε μόλις έκανε συνεννόηση με τους προϊσταμένους της. Μάλιστα μας πίεζε με το επιχείρημα πως πολλοί πολίτες περίμεναν ουρά έξω από το γραφείο της διαμαρτυρόμενοι, με επείγοντα θέματα σχετικά με επικείμενες αποκοπές, επανασυνδέσεις λόγω οφειλών κλπ.
Στο σημείο εκείνο της είπαμε πως δεν επρόκειτο να φύγουμε από το γραφείο της εάν δεν λυνόταν το ζήτημα με βάση τη δική μας απαίτηση. Δημιουργήθηκε ένταση και η κα Ρουσσιά αποχώρησε από το γραφείο της, ζητώντας από κάποιον να φωνάξει την Αστυνομία.
Προειδοποιήσαμε και καταγγείλαμε δημόσια την επικείμενη αστυνομική παρέμβαση στους πάνω από 150 συγκεντρωμένους εκείνη τη στιγμή πελάτες του καταστήματος. Σε 5-10 λεπτά εμφανίστηκε ένας υπαστυνόμος, αλλά… ώ του θαύματος, σχεδόν ταυτόχρονα παρουσιάστηκε ένας συνεργάτης (;) της Κας Ρουσσιά, ο οποίος μας ενημέρωσε πως η Κα Ρουσσιά, αφού είχε συμβουλευθεί τους προϊσταμένους της, θα δεχόταν τους νέους πελάτες με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης!
Στη συνέχεια, η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά και για τους σχεδόν 15 ενδιαφερόμενους – και μάλιστα (όσον αφορά το χαράτσι) με την υποβολή και μόνο της δικής μας Υπεύθυνης Δήλωσης (που αποτελεί και κατηγορητήριο κατά της τακτικής της ΔΕΗ!) και όχι άλλου (ή και άλλου) αντίστοιχου εγγράφου της ΔΕΗ. Μάλιστα κάποιοι από τους αλληλέγγυους μείναμε μέχρι τις 15:00 στο κατάστημα για να βεβαιωθούμε πως και ο τελευταίος συμπολίτης μας δεν θα αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Ήταν πραγματικά συγκινητικό…
Η νίκη αυτή ενθουσίασε όχι μόνο τους εμπλεκόμενους και συμμετέχοντες συναγωνιστές, αλλά είχε ως αντίκτυπο σχόλια θαυμασμού και επιδοκιμασίας των παρισταμένων, για την αποφασιστικότητα και την αλληλεγγύη μας. Κάποιοι μάλιστα μας ζήτησαν στοιχεία επικοινωνίας με τις Επιτροπές μας – και δυστυχώς εκεί ήμασταν κάπως ανέτοιμοι, αφού δεν είχαμε προνοήσει για ποσότητα φυλλαδίων μας, με αποτέλεσμα να γράφουμε τα ονόματα και τα τηλέφωνά μας σε χαρτάκια…
Συναγωνιστικά,
Αντώνης.

Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s