ΑΚΥΡΟΙ ΟΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ


ΚΑΘΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ) ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ /ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ!

Δεκάδες χιλιάδες λογαριασμοί της ΔΕΗ ταχυδρομούνται αυτές τις μέρες έχοντας συμψηφίσει την αξία του ρεύματος που έχουμε πληρώσει με το χαράτσι για τα σπίτια. Το υπόλοιπο έχει σταλεί στις εφορίες, προκειμένου να απαιτηθεί η είσπραξη του απο τα δημόσια ταμεία. Αποτέλεσμα να εμφανίζεται στους λογαριασμούς ανεξόφλητη η αξία του ρεύματος και να απειλείται η σύνδεση με διακοπή.  Ενημερωθείτε παρακάτω για τον παράνομο συμψηφισμό, στείλτε μαζικά εξώδικα, επικοινωνείστε με τις επιτροπές ενάντια στα χαράτσια και τις λαϊκές συνελεύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και αγωνιστικά την τρομοκρατία της ΔΕΗ και του πολιτικού προσωπικού των μνημονιακών δυνάμεων. Δεν θα περάσουν!

Όσοι πληρώσατε την κατανάλωση ρεύματος μέσω ΑΤΜ, το ποσό αυτό πιθανόν η ΔΕΗ να το έριξε στο ΕΕΤΗΔΕ, όπως πιθανόν το ίδιο έκανε, σε όσους ο έναντι λογαριασμός ήταν πιστωτικός, το ποσό αυτό η ΔΕΗ το ΣΥΜΨΗΦΙΣΕ με το ΕΕΤΗΔΕ.

Ο συμψηφισμός όμως αυτός είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ για τον εξής λόγο: Συμψηφισμός μπορεί να γίνει ΝΟΜΙΜΑ μόνο ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  (νομικά λέγεται αναγκαστικός συμψηφισμός και δεν εξαρτάται από την βούλησή σου). Δηλαδή η ΔΕΗ, μπορεί νόμιμα να προτείνει έναντι του καταναλωτή συμψηφισμό, μόνο για απαιτήσεις που είναι ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ.

Δεν μπορεί να προτείνει συμψηφισμό για ΞΕΝΕΣ απαιτήσεις. Το ΕΕΤΗΔΕ όμως ΔΕΝ είναι απαίτηση της ΔΕΗ αλλά του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Συνεπώς ΔΕΝ μπορεί να συμψηφίσει χρήματα από την κατανάλωση ρεύματος με ΞΕΝΗ ως προς αυτήν απαίτηση (ΕΕΤΗΔΕ). Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο κατόπιν ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ με τον καταναλωτή (αυτό νομικά λέγεται εκούσιος συμψηφισμός).

Το ίδιο ισχύει και με τα χρήματα που σου πιστώνει η ΕΡΤ, για τον επιπρόσθετο λόγο, ότι τα χρήματα αυτά ΔΕΝ είναι της ΔΕΗ αλλά δικά σου. Με ποιο αλήθεια δικαίωμα η ΔΕΗ παίρνει τα χρήματα που η ΕΡΤ σου επέστρεψε και τα δίνει για το ΕΕΤΗΔΕ (που δεν είναι καν δική της απαίτηση), χωρίς την έγκρισή σου;;;

Προσέξτε τώρα την συνέχεια:

Σύμφωνα με τον νόμο και την πάγια στάση της νομολογίας, όποιος προχωράει σε αναγκαστικό συμψηφισμό ο οποίος ΔΕΝ είναι νόμιμος, διαπράττει το έγκλημα της ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Στο σημείο αυτό, ότι το νομικό κατασκεύασμα του ΕΕΤΗΔΕ καταρρέει στην πράξη, αφού υπάρχουν κατά την άποψή μου ενδείξεις, ότι η διοίκηση της ΔΕΗ ευθύνεται για υπεξαίρεση και για κακουργηματική υπεξαίρεση αν αυτό το κάνει σε μεγάλη έκταση, δηλαδή σε πολλούς καταναλωτές.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΕΞΩΔΙΚΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Του (ονοματεπώνυμο) …………………………….. του (όνομα πατέρα) ……………  , κατοίκου (περιοχή) ………………, οδός ……, αρ. ……,

ΚΑΤΑ

 

1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 Κοινοποίηση προς:

 1. Τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

2. Την Ομοσπονδία µε την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη, αρ. 73-75 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΘΕΜΑ: Το παράνομο της ιδιοποίησης και συμψηφισμού από τη ΔΕΗ, των απαιτήσεων από χρεοπιστώσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και των τελών υπέρ ΕΡΤ, με την «ανταπαίτηση» που η ΔΕΗ θεωρεί ότι έχει έναντι των καταναλωτών, από την απαίτηση του Δημοσίου από το ΕΕΤΗΔΕ. Ενδείξεις τέλεσης του εγκλήματος της υπεξαίρεσης.

 Επειδή αρνούμαι να καταβάλω το παρανόμως επιβαλλόμενο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, προτίθεμαι όμως να προβώ σε κατάθεση μέσω τραπέζης, ή μέσω των ταμείων της ΔΕΗ,  του ποσού που αντιστοιχεί σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,   Επειδή στην περίπτωση που προβείτε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, θα μου προκαλέσετε ανυπολόγιστη υλική ζημία και μέγιστη ηθική βλάβη, καθώς θα τεθούν σε άμεσο κίνδυνο στοιχειώδεις και ζωτικές ανάγκες της καθημερινότητάς μας (διατροφή, υγιεινή, επικοινωνία, φροντίδα παιδιών, της οικογενείας μου)  

Στην προκείμενη περίπτωση προκύπτει ότι η ΔΕΗ προχώρησε κατόπιν μονομερούς δηλώσεώς της προς εμένα (με τον – τους  από εκκαθαριστικό/ους …………………………… …………………… λογαριασμό/ους ρεύματος), σε μονομερή ή αναγκαστικό συμψηφισμό, που επέρχεται νομίμως κατά τους όρους μόνο, των άρθρων 440 έως 452 ΑΚ, ότι


Επειδή ο μονομερής ή αναγκαστικός αυτός συμψηφισμός έγινε μεταξύ των απαιτήσεων από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (πιστωτικό του λογαριασμού ρεύματος) και του ΕΕΤΗΔΕ (χρεωστικό του λογαριασμού ρεύματος) ΧΩΡΙΣ να συντρέχουν οι όροι του νόμου, αφού η ανταξίωση που προτείνει η ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) προς συμψηφισμό της δικής μου αξίωσης (πιστωτικό λογαριασμού) ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΗΣ, αλλά του Ελληνικού Δημοσίου που της έχει αναθέσει απλώς την είσπραξη, δηλαδή ΞΕΝΗ

 Επειδή ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΥΠΗΡΞΕ συμβατικός ή εκούσιος συμψηφισμός, που συνήφθη μεταξύ εμού / ημών  και της ΔΕΗ με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), αφού με την παρούσα Εξώδικη Δήλωσή μου, ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ προς τη ΔΕΗ ΑΡΝΗΣΗ καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ,

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο μονομερής ή αναγκαστικός συμψηφισμός της απαίτησης από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με την απαίτηση από το ΕΕΤΗΔΕ,

 Επειδή στην προκείμενη περίπτωση είναι  προφανής η αδικοπρακτική συμπεριφορά της εταιρίας, η οποία γεννά σε βάρος της υποχρέωση αποζημιώσεως κατά το άρθρο 914 ΑΚ , 375 Π.Κ κλπ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξή μου για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου

 ΚΑΛΩ/ ΚΑΛΟΥΜΕ την ΔΕΗ όπως εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας

1. ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ με αντιλογισμό οποιοδήποτε παράνομο συμψηφισμό έχετε προβεί στο παρελθόν, δεδομένου α) της μη υπάρξεως απαιτήσεως προς συμψηφισμόν, β) των ενδείξεων υπεξαιρέσεως που κατά την άποψή μου προκύπτουν από το ιστορικό της παρούσας.

2. Η οφειλή μου από το ΕΕΤΗΔΕ ποσού ………… ευρώ, για χρέωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου), να αναγραφεί ξεχωριστά, σε άλλο πεδίο του λογαριασμού (με ονοματοδοσία θεματικού πεδίου «ανεξόφλητο ποσό για ΕΕΤΗΔΕ από προηγούμενο λογαριασμό σας»), δεδομένου ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο μονομερής ή αναγκαστικός συμψηφισμός της απαίτησης από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με την απαίτηση από το ΕΕΤΗΔΕ. Περαιτέρω να απαλειφθεί και να μην επαναληφθεί ο συμψηφισμός των χρεώσεων και πιστώσεων από την κατανάλωση ρεύματος με το ΕΕΤΗΔΕ.

3. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα στην όποια ιδιωτική εταιρία τυχόν αναθέσετε εργολαβικά το έργο της διακοπής της ηλεκτροδότησης της κατοικίας μου, λόγω άρνησης καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ.

 Σε διαφορετική περίπτωση

 Σας γνωστοποιώ ότι α) θα υποβάλω αμέσως μήνυση κατά παντός υπευθύνου β) θα ασκήσω αγωγή με αίτημα την ανόρθωση κάθε  ζημίας μου, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, εφόσον η άδικη πράξη  περιέχει και τους όρους της αδικοπραξίας.

 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. Επικολλήθηκε Τ.Ν. 1,15 ευρώ.

                                                                       Αθήνα, …../………. 2012

                                                                       Ο εξωδίκως δηλών

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://denplirono.wordpress.com/%CF%84%CE%B9-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%B7-%CF%80/

https://denplirono.wordpress.com/2012/03/27/%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82/

www.denplirono.info

1 σχόλιο

  1. Reblogged this on ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ.

    Μου αρέσει!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s