Άθλιο παρόν και τρομακτικό μέλλον (ή μια χούντα που πρέπει να πάρει δρόμο)


Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, επικίνδυνη εποχή. Είναι λάθος να μιλήσουμε, ως συνήθως, για »όξυνση των προβλημάτων των εργαζομένων».

 Κοινωνική καταβύθιση για τα λαϊκά στρώματα
‘Έχουμε μια πραγματική κοινωνική καταβύθιση,  κοινωνική καταστροφή, την οποία πρώτοι την ζουν οι εργαζόμενοι. Αυτοί, δηλαδή, οι οποίοι είναι οι μόνοι που ζουν από την δουλειά τους, είναι οι μόνοι οι οποίοι παράγουν, που είναι οι τελευταίοι που επωμίζονται  ευθύνες για αυτή την κρίση. Συνέχεια