ΟΛΟΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ /Κάτω η χούντα τραπεζών – Ε.Ε. – ΔΝΤ