ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ


Α ν υ π α κ ο ή παντού


Πανάφραγκος

Ο Παπανδρέου εγκατέστησε στη χώρα μια Ξένη Δικτατορία και μας ζητά να την υπακούμε το ίδιο όπως ο ίδιος! Αυτό είναι η «συναίνεση»…

Μπλέξαμε!

Και δεν θα ξεμπλέξουμε…

Συνέχεια