ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ Ν. ΑΘΗΝΑΣ


Σήμερα Σάββατο 7/5 με πρωτοβουλία της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών της Συνέλευσης στα Νότια η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Ν.ΑΘΗΝΑΣ ανασχηματίστηκε προκειμένου να ξεπεράσει προβλήματα αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας ως αποτέλεσμα της στάσης μιας μειοψηφικής ομάδας με κομματικές αναφορές μέσα στην Επιτροπή μας που  απέδειξε στις δύο προηγούμενες συνελεύσεις ότι τα σημερινά πυραμιδωτά μοντέλα εξουσίας στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων (εντός και εκτός βουλής) έχουν, δυστυχώς, αφαιρέσει από τα μέλη τους το δικαίωμα της αυτενέργειας, αλλά πολύ περισσότερο της δυνατότητας να αποδέχονται αμεσοδημοκρατικά και από τα κάτω την ανάπτυξη των κινημάτων αμφισβήτησης και αντίστασης, όπως και το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ». Συνέχεια