Όλα τα Κοινωνικά αγαθά Δημόσια Δωρεάν Ελεύθερα για όλους τους Ανθρώπους!


Την 1η Μάρτη στο Σύνταγμα χιλιάδες λαού διαδηλώσαμε  την πρόθεση να παλέψουμε για τις ανάγκες και τα δικαιώματα μας χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Η  αποθέωση της λογικής του κέρδους και της εκμετάλλευσης που μας περικυκλώνει, έχει οδηγήσει κράτος και εταιρίες  να εμπορευματοποιούν το σύνολο της ζωής των ανθρώπων.  Η όξυνση της κρίσης  και η πτώση των ποσοστών κέρδους έχει δώσει νέα ώθηση σε αυτή την παράλογη διαδικασία με αποτέλεσμα να αναζητούν κέρδος σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εργασία, η μετακίνηση, η υγεία, η παιδεία, η διασκέδαση, οι ελεύθεροι χώροι, το περιβάλλον, η φύση γίνονται πεδία αποκομιδής κέρδους. Το κράτος  με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό στην υπηρεσία του κεφαλαίου έχει αναλάβει τον ρόλο του γενικού συντονιστή αυτή της προσπάθειας.  Ιδιωτικοποιεί και παραδίδει προς εκμετάλλευση στους «ιδιώτες» όλη την δημόσια και κοινωνική περιουσία. Συνέχεια