ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ – ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΩΡΑ;


Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση (πιστωτικό) και να ανοίξουν την μπάρα.

 Αν καθυστερούν ή δεν δίνουν πιστωτικό προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.

β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη (πιστωτικό) διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και δεν βρίσκεται εκεί η αστυνομία, σπρώχνουμε τη μπάρα και περνάμε. Αν η τροχαία είναι παρούσα, φωνάζουμε τον αστυνομικό και ζητάμε να διατάξει τον υπάλληλο να μας κόψει πιστωτικό ή έντυπο αδυναμίας πληρωμής (οδηγίες γι’ αυτό παρακάτω ) διαφορετικά, εμείς μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε και η εταιρία διαπράττει φορολογικό αδίκημα.

 Στην περίπτωση που δεν σηκώνουν τη μπάρα και δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε, καλούμε την αστυνομία (η τροχαία που μπορεί να βρίσκεται εκεί είναι αναρμόδια), ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

 Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά  όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

 Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

 Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

 Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

 Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

 Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;

 Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων

 Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή;

Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθούν να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

 Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την υποδομή χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:

«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

 Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

 Δίνουμε τα στοιχεία μας;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

 Υπογράφουμε;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

 Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;

Ναι.

 Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

 Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος ,  με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τροχαία συχνά συμπεριφέρεται αυθαίρετα και έχουμε καταγράψει πολλά αντίστοιχα περιστατικά: Κατά παράβαση και της ντροπολογίας ΡΕΠΠΑ στον ΚΟΚ ειδοποιείται απο τις εταιρίες χωρίς να είναι παρόντες οι τροχονόμοι στους σταθμούς διοδίων, σταματάνε τα αυτοκίνητα πολλά χιλιόμετρα αργότερα και βεβαιώνουν την παράβαση! Η τροχαία δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κάνει τον ελεγκτή στους δημόσιους δρόμους. Σε αυτή την περίπτωση τα αστυνομικά όργανα λειτουργούν κατά παράβαση καθήκοντος και το αδίκημα στοιχειοθετεί επιπλέον το αδίκημα της επιορκίας. Καταγράψτε με όποιοντρόπο έχετε δυνατότητα τα αντίστοιχα περιστατικά ( ήχος / εικόνα) χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο για να μπορείτε αργότερα να καταγγείλλετε το περισταικό και να απαιτήσετε τη δίωξη των αστυνομικών υπαλλήλων.

71 Σχόλια

 1. 1)Το αρχικό κομματι του κειμένου, έφοσον στη συνέχεια αναφέρεται ότι όταν δεν υπάρχει τροχαία συνεχίζουμε να σμπρώχνουμε τη μπάρα, έπρεπε να έχει τίτλο τι κάνουμε όταν υπάρχει τροχαία μπροστα και όχι τι κάνουμε γενικότερα..

  2) με το κομμάτι του κειμένου που αναφέρεί
  «Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
  Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.»

  αφήνεται εντελώς ατομικά το τι θα γίνει κάνει ο καθέ ένας μας με το που θα έρθει το πιστωτικό, αφου δεν αναφέρεται πλέον τίποτα περί ανακοπής της διαδικασίας πληρωμής και επικοινωνία με δικηγόρους της κίνησης ωστε να υπάρχει κάλυψη και φαίνεται πως πρέπει ο καθένας να πληρώσει δικηγόρους από την τσέπη του (με λίγα λόγια βγάλτα πέρα μόνος σου).

  Αυτό απλά εμένα με απογοητεύει ως ενεργό μέρος της κίνησης σας, γιατί θεωρώ πως ακριβώς στη λογική της συλλογικής δράσης μπορεί να ανατραπουν τέτοιες λογικές όπως αυτή της επιβολής διοδίων..

  Θα μπορούσε για παράδειγμα σε όποιον έρθει τέτοιο πιστωτικό να τον καλύπτεί ούτος ή άλλως δικηγόρος της κίνησης καταβάλλοντας ένα fix ποσό(έτσι κι αλλιως τόσα θα έχει γλυτώσει μέχρι τότε από τα διόδια)..

  Μου αρέσει!

  • Προσπαθήσαμε να πούμε με απλά λόγια για την ατομική μας στάση όταν περνάμε τα διόδια. Συλλογικά οι ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ θα στηρίζουν όλα τα περιστατικά που θα αναφέρονται και θα ζητείται η βοήθεια του κινήματος. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργια ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και βεβαίως το νομικό μας τμήμα θα στηρίξει τυχόν αγωγές, χωρίς φυσικά καμία επιβάρυνση για τους πολίτες. Συλλογικά με δράσεις θα ανοίγουμε τακτικά τα διόδια σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε και τα υπόλοιπα νομικά μέσα προκειμένου να προσβάλλουμε και αυτήν την αντισυνταγματικότητα του νόμου.
   Πέρα απο όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η μαζικοποίηση και το δυνάμωμα του κινήματος θα΄καταργήσουν το νόμο στην πράξη.

   Μου αρέσει!

 2. Σε περιπτωση που εκδοσουν την πιστωτικη αποδειξη οπως οφειλουν. Τι κανουμε στη συνεχεια? Δεν πρεπει να πληρωσουμε μεσα σε 15 μερες?

  Μου αρέσει!

  • ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΩΓΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

   Μου αρέσει!

 3. «…Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε…»

  Συγνώμη, αλλά είτε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας είτε είμαστε… Τί σημαίνει «αν υποχρεωθούμε»; Να μας απειλήσουν;

  Μου αρέσει!

 4. Πολυ χρησιμες οι πληροφοριες που δινονται, αλλα μην ξεχναμε τον βασικο πυλωνα του κινηματος ο οποιος ειναι η καταργηση των διοδιων. Δευτερευον στοχος αυτη τη στιγμη ειναι να πεσει η ντροπολογια-εκτρωμα του Ρεππα. Το γεγονος οτι θα σκαρφιστουμε εναν τροπο να περνουμε ελευθερα δεν αλλαζει τιποτα διοτι τα διοδια θα ειναι εκει και θα «δεσπόζουν». Πρεπει πασει θυσια να ακυρωθει η ντροπολογια. Σε αυτο το σημειο θα σταθω και θα επιμεινω. Υπαρχει καποια ιδεα πανω σε αυτο?

  Μου αρέσει!

  • Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε και να «πέσουν» ιδέες απο όλους μας. Οι επιτροπές αγώνα έχουν προγραμματίσει μετά την συγκέντρωση στο Σύνταγμα να συζητήσουν τον τρόπο συνέχισης. Υπάρχουν πολλές ιδέες.

   Μου αρέσει!

 5. Θα ήθελα να πω «ΜΠΡΑΒΟ!» σε όλους τους συντονιστές αλλά και στα μέλη της προσπάθειας. Δύσκολο το έργο όλων αλλά «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣEI». Αν κάνουμε τώρα, έστω και ένα βήμα πίσω, όλοι οι κόποι θα πάνε χαμένοι! Αυτο περιμένουν να κάνουμε και γι`αυτό μας πιέζουν… Μας φοβούνται…

  Μου αρέσει!

 6. Ευχαριστώ για την πληροφόρηση.

  Μου αρέσει!

 7. Eπειδή σκοπεύω να ταξιδέψω αύριο από Θεσ/νίκη για Βόλο μπορεί να μου απαντήσει κάποιος/α σε κάποιες απορίες που έχω σας παρακαλώ;
  1.Θα ταξιδέψω μόνη με το αυτοκίνητο ενός φίλου ,θέλω να μην τους πληρώσω διόδια αλλά δε θέλω να μπλέξω επουδενί τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά…Τί με συμβουλεύετε;Να επισημάνω αυτό στους υπαλλήλους και να δώσω τα δικά μου στοιχεία για να μη μπλεχτεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου;
  2.Διευκρινήστε μου παρακαλώ κάτι:Απόδειξη επί πιστώσει ζητάμε πλέον όπως και να΄χει ή μόνο στην περίπτωση που έχει τροχαία εκεί;Αν δεν υπάρχει αστυνομία εκεί συνεχίζουμε την ίδια πρακτική λέγοντας ότι δεν πληρώνουμε και ανοίγουμε μόνοι μας την μπάρα;Κι αν τους πούμε αρχικά ότι δεν πληρώνουμε και αυτοί καλέσουνε την τροχαία τότε τί κάνουμε;
  3.Στην περίπτωση της επί πιστώσει απόδειξης ή του εντύπου αδυναμίας πληρωμής δίνου τα στοιχεία μας και μετά μας έρχεται ειδοποίηση για εξόφληση ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα δώσουμε;Τί γίνεται ακριβώς;

  Μου αρέσει!

  • 1. Η ντροπολογία ΡΕΠΠΑ δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, άρα σηκώνουμε τη μπάρα. Δεν απευθυνόμαστε καθόλου στον υπάλληλο. Σταματάμε μετά το γκισέ, μπροστά στη μπ΄ρα, βγαίνουμε, τη σηκώνουμε γρήγορα και φεύγουμε. ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. Για τα υπόλοιπα έχουμε κάνει ανάρτηση διαβασέ την προσεκτικά.

   Μου αρέσει!

 8. είμαι υποχρεωμένος να συμπληρώσω έντυπο αδυναμίας πληρωμής σε περίπτωση που ζητάω πιστωτικό;

  υποθέτω πως στο έντυπο αδυναμίας πληρωμής ζητάνε τα στοιχεία μου, μπορώ να το υπογράψω χωρίς να τα συμπληρώσω βάζοντας μόνο υπογραφή και τη σχετική φράση πριν από αυτή;

  μπορώ να ζητήσω πιστωτικό και να αρνηθώ να συμπληρώσω έντυπο αδυναμίας πληρωμής καλώντας το 100 σε περίπτωση που με καθυστερούν;

  Μου αρέσει!

  • Ναι μπορείς να καλέσεις αστυνομία και να κατγγείλεις παράνομη κατακράτηση εαν δεν εκδίδουν πιστωτικό, όπως είναι υποχρεωμένοι απο τη φορολογική νομοθεσία, και δεν ανοίγουν την μπάρα να φύγεις. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ άνοιξε κατευθείαν τη μπάρα και φύγε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εαν συμπληρώσεις και στοιχεία στο έντυπο αδυναμίας πλρωμής, αρκεί να συμπληρώσεις τη γνωστή φράση «επιφυλάσσομαι….»

   Μου αρέσει!

 9. Απλά θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για τον τίμιο και συνάμα δίκαιο αγώνα σας.
  Άς αποδείξει επιτέλους ο λαός ότι δεν είναι κουτορνήθι, ούτε πρόβατο που τον γδέρνουν και τον δουλεύουν ταυτόχρονα …ΕΥΓΕ !!!

  και κάτι ακόμα,προς τον ευφυή κάτοχο του χαρακτηρισμού: τζαμπατζήδες….ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑ Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ ….!!!!!! Σωστά;

  Μου αρέσει!

 10. Ερωτησεις:
  1. Αν δεν υπαρχει αστυνομια, εισαι υποχρεωμενος να ζητησεις αποδειξη επι πιστωση ή μπορεις να περασεις ετσι;
  2. Αν υπαρχει αστυνομια και μας δωσουν αποδειξη επι πιστωση πώς ειστε τοσο σιγουροι οτι δε θα κινηθουν δικαστικα;

  Μου αρέσει!

 11. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ (ΚΟΛΛΗΤΑ) ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΜΕ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ?

  Μου αρέσει!

  • αν δεν υπάρχει περιπολικο/τροχαια μπορείς και …να αυτοσχεδιάζεις
   ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ τις οδηγιες που έχουμε αναρτήσει

   Μου αρέσει!

 12. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ : ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΤΕΙ ΟΠΑΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ . ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΩΤΩ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ Η ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΡΩΤΩ ΤΑ ΕΞΗΣ :
  ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ?

  Μου αρέσει!

  • ΝΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ! Η πολεοδομία Καπανδριτίου είχε επιβάλλει 22 εκ.ευρώ που η εταιρία αρνούνταν να καταβάλλει περίπου ένα χρόνο. Ο Ρέππας με τροπολογία στ βουλή χάρισε τα χρήματα στη ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ….

   Μου αρέσει!

 13. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ΑΡΙΣΤΑ ενημερωμένοι, για να μην παγιδευτούμε από το ψέμα που θα μας σερβίρουν.
  Είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ πως ο νόμος Ρέππα είναι παντελώς αντισυνταγματικός, αφού βάζει ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ (την τροχαία) να υπερασπίζεται ΙΔΙΩΤΙΚΑ συμφέροντα και να επιλύει ιδιωτική διαφωνία. ΜΟΝΟ τα δικαστήρια έχουν τέτοια δικαιοδοσία και καμία άλλη δημόσια υπηρεσία.
  Είναι δεδομένο πως ΚΑΝΕΝΑΣ ιδιώτης δεν δικαιούται να ζητάει ή να λαμβάνει τα προσωπικά μας στοιχεία. Αν δηλαδή εγώ σας σταματήσω στο δρόμο και ζητήσω τα στοιχεία σας, εσείς θα μου τα δώσετε?
  Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε να κάνει η εταιρία μήνυση σε όσους πάρουν αποδείξεις επί πιστώσει και δεν τις εξοφλήσουν. Αλλά το κόστος για την εταιρία να μηνύσει τόσα άτομα είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ, οπότε τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
  Κι αν ποτέ το αποτολμήσει, τότε αυτομάτως δημιουργείται η προυπόθεση του έννομου συμφέροντος να απευθυνθεί κάποιος στα δικαστήρια για να κριθεί η αντισυνταγματικότητα των διοδίων, των μπαρών, του αυθαίρετου τρόπου κοστολόγησης, του επικίνδυνου των εγκαταστάσεων των διοδίων κλπ.

  Υπάρχει προηγούμενο με την ελεγχόμενη στάθμευση. Σε αρκετές πόλεις, δεν μπόρεσαν ποτέ να εισπράξουν πρόστιμα ή κλήσεις (ακόμη κι αν εκδίδονταν από δημοτικούς υπαλλήλους), διότι ήταν αντισυνταγματικό. Απειλούσαν με αποστολή των προστίμων στην εφορία (ενώ δεν μπορούσαν να το κάνουν), και τελικά τα μάζεψαν και έφυγαν!!!
  Δεν πανικοβαλλόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε, είμαστε ΣΩΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ και τους αντιμετυωπίζουμε!!!

  Μου αρέσει!

 14. kalimera. sygxaritiria gia tous agwnes sas kai synexiste etsi! na kanw ki egw mia erwtisi. yparxei periptwsi mellontika synexizontas epityxws to kinima tous agwnes tou, na «anagkasthoun» oi grammateis tou Reppa na proxwrisoun se ek neou tropologia, i opoia tha stelnei tis aplirwtes epi pistwsei apodeikseis, stin eforia!, opou tha einai kai to teleutaio oxyro tis ntropis kai aisxous tous? se auto to simeio esxatis xountikopoihshs kai vias, poia mporei na einai i amyna kai antidrasi mas? euxaristw.

  Tha mou epitrepsete mian akoma erwtisi. Oi vouleutes kai eurovouleutes anikoun stin omada twn politwn pou dikaiountai !!akouson akouson!! DWREAN metavivasi sta MMM!! (Mazi me anapirous kai loipous alithws animporous). Parakalw an kapoios gnwrizei na me enimerwsei. Pws akrivws dikaiologeitai auti i klopi kai pou stirizetai syntagmatika kai koinwnika touti edw i emetiki apallagi? sas euxaristw kai pali. kalo kouragio ston agwna.

  Μου αρέσει!

  • ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΑΚΟΜΗ…ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΧΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟΨΙΝ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

   Μου αρέσει!

 15. μετά απο το βράδυ της καθαρής Δευτέρας που μείναμε όλοι 6 ώρες εγκλωβισμένοι στην Μαλακάσα,δεν νομίζω οτι υπάρχει πια Ελληνας πολίτης που σέβεται τον εαυτό του,να σκεφτεί να πληρώσει διόδια σε αυτά τα λαμόγια.Ζήσαμε απίστευτες στιγμές εκεί,μας βγήκε ξινό το τριήμερο,τα νεύρα μας δοκιμάστηκαν,και υπεύθυνοι είναι όλοι αυτοί οι ηλίθιοι που
  είτε δεν έχουν ιδέα πως να διαχειριστούν λίγο χιονάκι,είτε είναι τόσο εγκληματικά αδιάφοροι και απολαυσαν την λαγάνα τους ενω εμείς περιμέναμε στον δρόμο μήπως κάποιος σκεφτεί τα αυτονόητα ….ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

  Μου αρέσει!

 16. Δυο ερωτήσεις:
  1. Η (ν)τροπολογία έχει δημοσιευτεί?
  2. Στα διόδια Κορίνθου και Αθηνών-Πατρών σπρώχνουμε κανονικά τη μπάρα, να μη περιμένουμε τον υπάλληλο να μας ανοίξει?

  Μου αρέσει!

 17. Λυπάμαι, αλλά μιας και το αντιλήφθηκα, είμαι υποχρεωμένος να το επισημάνω: Η Σύμβαση που μνημονεύετε πιο πάνω, Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007), αφορά «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με−
  λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.»
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Την ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ της Θεσσαλονίκης!
  Είμαστε σίγουροι ότι αφορά την Ατική Οδό και τις άλλες Εθνικές Οδούς???

  Μου αρέσει!

  • Μετά από αρκετό ψάξιμο, επανέρχομαι με καλά νέα:
   Στο Ν. 3555/2007,που αφορά
   «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με
   λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια)
   και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις»,

   ΦΕΚ 81 Α, 16-4-2007, στο άρθρο 1, παρ. 24.1.5 (2) (ii) σαφώς αναφέρεται:

   » Ο Παραχωρησιούχος , μετά από παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της μη καταβολής, εντός των οποίων ο υπόχρεος θα δικαιούται να καταβάλλει το οφειλόμενο τέλος με τον τρόπο που θα του υποδείξει ο παραχωρησιούχος, απαλλασσόμενος από καθε άλλη επιβάρυνση, θα δικαιούται να ζητήσει και έκδοση διαταγής πληρωμής και για τα δύο αυτά ποσά με βάση την παραπάνω βεβαίωση.»
   Και το καλύτερο, ακολουθεί: » Σε κάθε πεςρίπτωση το Δημόσιο δεν φέρει την ευθύνη της βεβαίωσης της μη καταβολής και της είσπραξης των ανωτέρω. Ειδικώτερα η δαπάνη διαδικασιά βεβαίωσης και είσπραξης των ανωτέρω βαρύνει τον Παραχωρησιούχο, ο οποίος δεν δικαιούται να απαιτήσει από το Δημόσιο οποιαδήποτε αποζημίωση για τις ανωτέρω αιτίες, ούτε να απαιτήσει περαιτέρω ανάμιξη του Δημοσίου στα θέματα αυτά.»

   Μου αρέσει!

   • Οπότε, ποια εξήγηση υπάρχει για τη στάση ΡΕΠΠΑ και το ντροπόσημό του;;; Ο νοών νοείτω!

    Μου αρέσει!

    • Προφανώς υπάρχει εμπλοκή, δηλαδή έχουμε δύο ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥΣ Νόμους, όπου ο ένας έρχεται σε αντίθεση με τον άλλο…. Ελλάς το μεγαλείο σου!!
     Δεν ξέρω, βέβαια, αν ο Προδότης Ρέππας – Αντουανέττα έχει προβλέψει την κατάργηση του εδαφίου που αναφέρω πιο πάνω… Άμα ήξερε που πανε τα 4, αυτό θα έπρεπε να κάνει, μόνο που λειτούργησε σε (προφανές) καθεστώς σύγχυσης, για να μην αναφέρω την ασχετοσύνη και την προχειρότητα, του «όλα τα σφάζω…»!!!

     Μου αρέσει!

 18. Πριν περίπου μια βδομάδα πέρασα από τα διόδια της εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα χωρίς να πληρώσω (κολλώντας στον από πίσω). Ο φίλος και συνταξιδιώτης μου που ερχόταν από πίσω με το δικό του αυτοκίνητο, σταμάτησε να πληρώσει και άκουσε την υπάλληλο των διοδίων να ενημερώνει την αστυνομία τηλεφωνικώς και να δίνει τα στοιχεια του αυτοκινήτου μου (χρώμα, μαρκα, αρ.κυκλοφορίας, κλπ). Μπορεί να μου επιβληθεί κάποιο πρόστιμο?

  Μου αρέσει!

 19. αν βαριέμαι να κατεύω ν’ανοίξω τη μπάρα μπορώ να τη παρασύρω με το αυτοκίνητο και να περάσω?δεν με νοιάζει αν σπάσει κανένα φανάρι και μάλιστα πρόκειται για ακριβό φανάρι, άλωστε είμαι και Lή μάλλον XL να μη πω XXL, αν μου πείς τι να κάνω ,θα πω και εγώ ότι με συμβούλεψε ο τάδε,τρέχα γύρευε δηλ.

  Μου αρέσει!

 20. ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΕΠΕΙΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ Η ΟΧΙ?

  Μου αρέσει!

 21. Το Σάββατο πέρασα από τα διόδια του Ζευγολατιού. Ενώ αρχικά ήμουν έτοιμος να περάσω σηκώνοντας τη μπάρα είδα ότι μετά τα διόδια ήταν παρκαρισμένο πολιτικό αυτοκίνητο με φάρο στην οροφή. Στη συνέχεια (και αφού έκανα το τραγικό λάθος να πληρώσω 3,1ευρώ !!! για να διασχίσω την εθνική του θανάτου) είδα ότι μέσα στο αυτοκίνητο καθόταν ένας υπάλληλος της Ολυμπίας Οδού.
  Απορία 1.
  Έχει το δικαίωμα να με σταματήσει στη συνέχεια και να μου ζητήσει να πληρώσω το αντίτιμο;Όπως π.χ. κάνουν οι σεκιούριτι στα καταστήματα;
  Απορία 2.
  Εφ’ όσον η ντροπολογία του αρχιτζαμπατζή ρέππα είναι παράνομη, ποιο το πρόβλημα στο να μας κόψει κλήση η Τροχαία αφού αν πάμε δικαστικώς θα θεωρηθεί άκυρη.

  Μου αρέσει!

  • Η security δεν έχει κανένα δικαίωμα.
   Η τροχαία μπορεί να επιβάλλει προστιμο κ.λ.π./δες ατίστοιχες αναρτήσεις μας

   Μου αρέσει!

  • Τα δίοδια ΜΑΛΓΑΡΩΝ/ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ είναι τα μόνα κρατικά. Πρέπει να πληρώσεις το πρόστιμο, δυστυχώς.

   Μου αρέσει!

 22. Σημερα (διοδια Αφιδνων)πηγα να σπρωξω την μπαρα αλλα κινηθηκε με δυσκολια.Ειχαν βαλει ενα τσερκι για να μην σπρωχνεται.Με λιγη δυναμη εσπασε το τσερκι και η μπαρα επεσε κατω.Κατι μου ειπε ο υπαλληλος αλλα δεν εκατσα να ακουσω.Μηπως το κανουν αυτο για να μας λενε οτι κανουμε φθορα της ιδιοκτησιας τους;

  Μου αρέσει!

 23. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ;

  Μου αρέσει!

 24. Αλήθεια τι κόστος θα δημιουργούσε στις εταιρίες εκμετάλευσης αν η πληρωμή μόνο με κέρματα του ενός και δύο λεπτών ? Και πόσο θα μπορούσαν να αντιδράσουν ?
  άραγε θα μετρούσαν ή θα κατέληγαν να λαμβάνουν όσα νάναι ματά από λίγο διάστημα?

  Μου αρέσει!

 25. Σημερα σην γεφυρα Ριου προς Αγρινιο,αν και επεμενα να κορναρω ζητώντας να μου εκδοσουν πιστωτικο,η ταμιας αρνηθηκε να μου το εκδοσει.Υπηρχε περιπολικο σταθμευμενο και δεν μπορουσα να ανοιξω την μπαρα μονος.Στην συνεχεια ενας πεζος υπαλληλος της εταιριας με επεισεοτι πρεπει να κανω οπισθεν και να παω στην Εξυπηρετιση Πελατων για το πιστωτικο.Εκει μεσα παραλιγο να πλακωθω στο ξυλο,εγινε χαμος.
  Με τα πολλα,μετα απο προτροπη και υποδειξη τουε, επελεξα να κανω ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ (εχω και βιντεο) πανω στην γεφυρα και να παρω το καραβακι,μισα λεφτα ειναι.
  Το περιπολικο ούτε που ασχοληθηκε,ηταν εκει μαλλον για εκφοβισμο.
  Επρεπε να κανω μηνυση επιτοπου και στην ταμια και στον πεζο υπαλληλο για παρανομη
  την επομενη φορα

  Μου αρέσει!

 26. Γειά χαρά σε όλους!
  Χθές τα ξημερώματα βίωσα με τη σειρά μου την απίστευτη «εξέλιξη» της αστυνομίας σε εισπράκτική εταιρία του Μωρέα!
  Στις 1:30 π.μ. στα διόδια της Νεστάνης, αφού είχα πληρώσει στο Σπαθοβούνι όπως ενημέρωσα και την ταμία, έσπρωξα την μπάρα γιατί είναι παράλογο να πληρώσω ξανά για να βγω στα 200 μέτρα προς Βυτίνα.
  Εκεί περίμεναν όχι ένα αλλά δύο περιπολικά όπου με έγραψαν και μου αφαίρεσαν πινακίδες και άδειες για 20 ημέρες!
  Δηλαδή αφού με έχουν γονατίσει οικονομικά με την γενναιόδωρη πολιτική τους, τώρα διατάσουν και την αστυνομία να μου αφαιρέσει το αυτοκίνητο που είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς μου. Έτσι σπρώχνουν τον κόσμο στην απελπισία και φυσικά τον στρέφουν ένάντια στους αστυνομικούς αφού βλέπουν οτι ο λαός θέλει να είναι κοντά στον αστυνομικό. Μάλλον αυτό είναι και το τελικό σχέδιο αφού οι αστυνομικοί εκτελούν εντολές ανωθεν και ας μην συμφωνούν και αν δεν εφαρμόσουν τους καταπτυστους νέους νόμους κινδυνέυουν να τιμωρηθούν, οδηγόντας τελικά με ακρίβεια σε εμφύλια σύγκρουση την κοινωνία!
  Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που έσπρωξα την μπάρα χθες αλλά σίγουρα είναι η τελευταία φορά που πλήρωσα για διόδια!!!

  Μου αρέσει!

  • κωστα αν δε σε ειδαν αυτοπροσωπως οι αστυνομικοι κακως σε εγραψαν. το λεει ρητα ο νομος

   Μου αρέσει!

 27. Όσο τέτοιες δράσεις βασίζονται στην διάθεση του καθ’ ενός μας να επωμιστεί ΑΤΟΜΙΚΑ το βάρος της αντίδρασης (για παράδειγμα, έστω ότι μου κόβει κλήση η τροχαία ενώ έχω ζητήσει πιστωτικό, ΠΟΥ θα τρέχω για να βρω το δίκιο μου, Μεγάλη Παρασκευή με την οικογένεια φορτωμένη για το χωριό; Αν ο εργολάβος ορίσει ότι το επί πιστώσει αντίτιμο πρέπει να πληρωθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο τάδε νησί που έχει γραφείο, γιατί αυτό προβλέπει η σύμβαση, ότι δηλαδή πρέπει να πληρώσω με τον τρόπο που θα μου υποδείξει, ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΝΩ τέτοια διαδικασία για δύο ευρώ).
  Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και αποφασιστικά, με οργανωμένη δράση. Αλλιώς, 2-3 να την πατήσουν και θα πάει άπατο όλο το κίνημα.
  Θέλει άλλη δράση που φυσικά δεν μπορεί να αναφερθεί εγγράφως και επωνύμως γιατί μπορεί να θεωρηθούν προτροπή σε τέλεση αδικημάτων

  Μου αρέσει!

 28. Καλημερα, εχει η αττικη οδος δικαιωμα να σε παει στα δικαστηρια αν δεν εχεις πληρωσει διοδια;
  Αν ναι τι γινεται μετα;

  Μου αρέσει!

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΒΕΒΑΙΑ/αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία τέτοια αγωγή απο πλευράς εταιρίας. ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ/έχουμε γράψει σχετικά στο ιστολόγιο.

   Μου αρέσει!

 29. Συγχαρητήρια για το έργο σας.Είμαι υποστηρικτής του κινήματος και ειναι πρωτη φορα που επικοινωνώ. Προτείνω να γίνει μια καταγραφή των διοδίων όλης της χώρας και η εξέλιξη της αύξησης του αντιτίμου σε αυτά.Ετσι θα μάθουμε όλοι το τι ακριβώς γίνεται. για παράδειγμα εγω ταξιδεύω 2-3 φορές το μήνα για Τρίπολη. τα διόδια ελευσινας απο 2,90 πηγαν 3,10. τα διοδια σπαθοβουνιου πήγαν από 1,30 στο 2,30. τα διοδια νεστάνης απο 1,40 στο 2,40. δε θυμαμαι παλαιοτερα, ομως νομιζω μπορούμε να τα βρούμε. σε ενα πινακα θα μαθουμε όλοι μας την πορεία και το μέγεθος της κλοπής. ενας επόμενος πίνακας είναι η θέση των διοδίων, που για παράδειγμα στη νεστάνη ένα 10% των αυτοκινήτων αφού πληρώσει τα διόδια στρίβει 500 μέτρα μετα.!!! θεωρώ οτι αντίλογος για το κίνημα υπάρχει μόνο από αυτούς που είτε δεν οδηγούν είτε δεν ταξιδεύουν. η ενημέρωση αυτών των ανθρώπων θεωρώ οτι θα βοηθήσει το κίνημα. φυσικά και η δική μας ενημέρωση.
  καλη συνέχεια.

  Μου αρέσει!

 30. οι καινουριες μπαρες στην αθηνων λαμιας ανοιγουν οπως οι παλιες? με το που τις σπρωξεις μπροστα ανοιγουν προς τα πανω ή εχουν ελατηριο και γυρνανε πισω οποτε χρειαζεται καποιος να τις κραταει ανοικτες μεχρι να περασω?
  ρωταω γιατι ταξιδευω συνηθως μονος μου…

  Μου αρέσει!

  • Μολις τις περασα ολες…νομιζω οι δευτερες πρεπει να τις κραταει καποιος ορθιες.Αν ομως κολλησεις πισω απο καποιον κ φυγεις μαζι του ….μια χαρα.Ουτε βγες ουτε σηκωσε μπαρες.

   Μου αρέσει!

   • σε ευχαριστω για την απαντηση…αλλα εκανα ηδη το ταξιδι μου πριν να απαντησει καποιος δυστυχως, οποτε το δοκιμασα εγω ο ιδιος.. το συμπερασμα: και οι καινουριες μπαρες (αθηνων λαμιας) ανοιγουν οπως οι παλιες!!! κατεβαινεις τις σπρωχνεις μπροστα και αυτες ανοιγουν αυτοματα προς τα πανω!!δεν χρειαζεται να κολλας στον μπροστα ρισκαροντας (αν και μαλλον δεν κινδυνευεις να σε χτυπησει η μπαρα οπως ειδα καποιους..)
    με τον κλασσικο τροπο ανοιξα τις μπαρες σε θηβα, τραγανα, σκαρφεια. στις αφιδνες τους χαρισα 2,05…

    Μου αρέσει!

 31. Μολις αυτο το σαβ.κο περασα ολα τα διοδια αθηνα-κατερινη χωρις να πληρωσω παρα μονο την Αττικη οδο.Πρωτη φορα μουλαρωσα κ αποφασισα να μη ξαναπληρωσω χωρις καν να γνωριζω ποσο νομιμο ειναι αυτο που εκανα.Στα Τεμπη ηταν κλειδωμενες οι μπαρες κ σε καποια αλλα επεφταν κ δε στεκονταν.εγω περασα κολλωντας πισω απο τον μπροστινο που πληρωνε.Με αυτο τον τροπο τα περασα ολα.ειδα ομως αλλους που επιχειρησαν να ανοιξουν τις προαναφερομενες κ ειχαν θεμα.Αναρωτιεμα αν μπορουν να με βρουν κ να μου στειλουν κατι…βεβαιως ποσως μ’ενδιαφερει πια.30 ευρω να παω μεχρι τη μιση Ελλαδα.τρελλαθηκαμε τελειως!!!!!

  Μου αρέσει!

 32. ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΠΠΑ; ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΝΟΟΩ.

  Μου αρέσει!

 33. Εχει περασει τοσος καιρος, εχουν γινει τοσα «ανοιγματα», εχει χυθει αφθονο μελανι και αυτο που διαπιστωνω ειναι οτι δεν εγινε απολυτως τιποτα.
  Καθομαστε και συζηταμε για το πως θα περασουμε τα διοδια στη ζουλα σαν τρομαγμενοι λαδοποντικες, φοβουμενοι μη μας πισαουν τα μπατσονια….

  Δεν υπαρχει ελπιδα οσο ο ελληνας συμπεριφερεται σαν ραγιας….

  Μου αρέσει!

  • ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!

   Μου αρέσει!

 34. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΟΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΕΙ ΚΛΗΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ?ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ?

  Μου αρέσει!

  • ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΧΟΥΝΤΑ;;;
   Το πρόστιμο είναι διοικητικό, δηλαδή πηγαίνει στην εφορία. Δεν ρισκάρησαν την ποινικοποίηση γιατί στα δικαστήρια θα άνοιγε το θέμα της νομιμότητας και των συμβάσεων/ πέραν του ότι η παράβαση δεν συνιστά αδίκημα που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα (αυτό είναι το σκεπτικό της ντροπολογίας Ρέππα) και σίγουρα θα υπήρχαν και αθωωτικές αποφάσεις που θα αποτελούσαν μέγα πρόβλημα για το πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης.

   Μου αρέσει!

 35. για πιον λογο δεν βαζουν πινακιδες ενιμεροτικες για τους παραδρομους δεν ειναι υποχρεομενοι?

  Μου αρέσει!

 36. επι 1 χρονο παω θεσ/νικη οταν κοβω πιστοτικο αν δεν παρουν ταφτοτιτα η δυπλομα δεν το κοβουν ειμαι υποχρεωμενοσ να τα δινω?γιατι περιμενω μεχρι να ενυμεροσουν την τροχαια

  Μου αρέσει!

 37. τα ειδοποιητηρια προς πληρωμη που μας στελνει η εταιρεια που εκμεταλευεται την Αθηνων-Κορινθου,τι γινεται εαν δεν τα πληρωσουμε(200 ευρω/μηνα)

  Μου αρέσει!

 38. δεν πληρωνω τα διοδια ενα χρονο τωρα!στην αδελφη μου ομως ηρθε κληση απο την τροχαια για μη πληρωμη.την βεβαιωσε ο αστυνομικος χωρις να την εχουν σταματησει πρωτα.απο την πινακιδα του αμαξιου βρηκαν τα στοιχεια και την εστειλαν στο οικειο αστυνομικο τμημα,την καλεσαν για να ττης την επιδοσουν και να συμπληρωσουν τα στοιχεια.η κληση συνοδευοταν απο μηνυση γιατι δεν σταματησε σε σημα ενστολου αστυνομικου!!!ετσι προφανως δικαιολογουν το αυτοπροσωπως!οσο για το διοικητικο προστιμο αν δεν πληρωθει βεβαιωνεται στην εφορια!

  Μου αρέσει!

  • Μπορείς να τους μηνύσεις για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, εαν είναι έτσι όπως τα περιγράφεις
   Στείλε αναλυτικά email στο denplirono@hotmail.gr να σου απαντήσει συγκεκριμένα το ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ εάν θές να δώσεις συνέχεια.

   Μου αρέσει!

 39. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ .
  ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΗΣΟΥΜΕ.ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΙΔΕΕΣ ΜΕΛΩΝ.
  ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Μου αρέσει!

 40. Τώρα που θα γίνει δίκη απ’ το Σ.τ.Ε. του νόμου Ρέππα στην περίπτωση που κριθεί αντισυνταγματικός θα καταργηθεί;

  Μου αρέσει!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s