ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ /ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση (πιστωτικό) και να ανοίξουν την μπάρα.

Αν καθυστερούν ή δεν δίνουν πιστωτικό προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.

β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη (πιστωτικό) διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και δεν βρίσκεται εκεί η αστυνομία, σπρώχνουμε τη μπάρα και περνάμε. Αν η τροχαία είναι παρούσα, φωνάζουμε τον αστυνομικό και ζητάμε να διατάξει τον υπάλληλο να μας κόψει πιστωτικό ή έντυπο αδυναμίας πληρωμής (οδηγίες γι’ αυτό παρακάτω ) διαφορετικά, εμείς μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε και η εταιρία διαπράττει φορολογικό αδίκημα.

Στην περίπτωση που δεν σηκώνουν τη μπάρα και δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε, καλούμε την αστυνομία (η τροχαία που μπορεί να βρίσκεται εκεί είναι αναρμόδια), ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά  όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;

Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή;

Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθούν να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την υποδομή χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:

«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;

Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος ,  με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τροχαία συχνά συμπεριφέρεται αυθαίρετα και έχουμε καταγράψει πολλά αντίστοιχα περιστατικά: Καλούμε τους πολίτες  που τηλεφωνούν καθημερινά αναζητώντας απαντήσεις και τρόπους άμυνας απέναντι στην αυθαιρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων της Τροχαίας Αττικής Οδού, αλλά και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά, να καταθέτουν ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των αστυνομικών οργάνων που υπογράφουν την βεβαίωση της παράβασης. (χωρίς να έχουν βεβαιώσει αυτοπροσώπως ή όταν μας σταματούν πολλά χιλιόμετρα απο τους σταθμούς διοδίων – προφανώς ειδοποιημένοι). Όταν προσερχόμαστε στο οικείο αστυνομικό τμήμα παραλαμβάνουμε πρώτα την βεβαίωση παράβασης, σημειώνοντας πριν υπογράψουμε “με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”, μετά υπογράφουμε και αμέσως καταθέτουμε την μηνυτήρια και πειθαρχική αναφορά που επισυνάπτουμε εδώ:


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διά του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού (ή όποιου άλλου τμήματος μας κάλεσε)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Του …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας)

ΚΑΤΑ

Του (ονοματεπώνυμο του αστυνομικού που υπογράφει την κλήση και του τμήματος που υπηρετεί)

Κε Υπουργε/Κε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 10 εδάφιο τελευταίο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοδίου τέλους όπου αυτή προβλέπεται «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Επειδή, η αυτοπρόσωπη διαπίστωση της παράβασης, προκύπτει από την υπογραφή του παραβάτη οδηγού στο σώμα της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης (κλήσεως).

Επειδή, σήμερα ….. ………………………………………..(ημερομηνία)…………………………………………., κλήθηκα από το Α.Τ.   .…………………………………. (Αττικής οδού ή άλλο) να παραλάβω  την με αριθμό  …………. Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Κλήση), που εκδόθηκε από τον ………………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο αστυνομικού) στις  ………………………………. (ημερομηνία) και ώρα………………………………., σύμφωνα με την οποία, διήλθα δήθεν από τον σταθμό διοδίων ………………………………………………………(περιοχή) χωρίς να καταβάλω διόδιο τέλος.

Επειδή, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, κανένα αστυνομικό όργανο δεν βρισκόταν στο σταθμό διοδίων.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, ουδείς αστυνομικός μου ένευσε να σταματήσω προκειμένου να βεβαιωθεί παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ουδείς αστυνομικός διαπίστωσε αυτοπροσώπος παράβαση συνιστάμενη στην παράλειψη καταβολής διοδίου τέλους.

Επειδή, ο υπογράφων την Πράβη Βεβαίωσης (κλήση) αστυνομικός, εξέδωσε αυτήν παρά το γεγονός ότι δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ο εκδόσας την κλήση αστυνομικός παρέβη το καθήκον του, το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή του νόμου,  και ειδικότερα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσης), μόνον μετά από αυτοπρόσωπο διαπίστωσή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Την πειθαρχική και ποινική δίωξη του ……………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο αστυνομικού) για παράβαση καθήκοντος και τη νόμιμη τιμωρία του.

Αθήνα…(ημερομηνία)…

Ο ΜΗΝΥΤΗΣ/ΑΝΑΦΕΡΩΝ

Καταθέτουμε την παραπάνω ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ επικοινωνούμε με το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ (στα email και τα τηλεφωνα επικοινωνίας) για να ενημερωθεί η ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Εάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο αστυνομικό τμήμα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, ομοίως επικοινωνούμε με τα μελη της ομάδας επικοινωνίας ζητώντας πρόσθετες οδηγίες και βοήθεια. Κανένας μόνος του!

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

“Βεβαιώνουν παραβάσεις” αλλά τώρα μαζεύουν μηνυτήριες αναφορές για παράβαση καθήκονος

Έχουμε καταγγείλει την στάση της Τροχαίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ιδιαίτερα και έχουμε αναφερθεί  αναλυτικά στην αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Οδηγοί που περνάνε ή όχι σηκώνοντας την μπάρα, όταν  ποτέ δεν τους έχει σταματήσει αστυνομικός υπάλληλος για να βεβαιώσει ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ την «παράβαση», λαμβάνουν ειδοποιήσεις για να παραλάβουν αντίστοιχα κλήσεις από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Εκεί βρίσκονται μπροστά σε μια βεβαίωση παράβασης με μοναδική αναφορά τον αριθμό του αυτοκινήτου , χωρίς κανένα άλλο στοιχείο της ταυτότητας του οδηγού. Η μόνη επωδός/δικαιολογία της τροχαίας είναι ότι  η αδυναμία των «αυτοπροσώπως βεβαιούντων»  αστυνομικών στην καταγραφή των στοιχείων του οδηγού/παραβάτη που οφείλεται στο γεγονός της άρνησης του τελευταίου να σταματήσει στα σήματα τους!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την παραπάνω «δραστηριότητα» έχουμε εντοπίσει δεκάδες οδηγούς που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποίησαν ποτέ την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την μετακίνηση τους. Αυτοί που παρέχουν τα στοιχεία των οχημάτων ( τακτική εντελώς απαράδεκτη και παράνομη) ενδεχομένως αναγράφουν λανθασμένα και τα στοιχεία τους (πινακίδα) ή συγκεντρώνουν στοιχεία αυτοκινήτων που παραδίδουν στην τροχαία. (προφανώς η εταιρία)

Είναι προφανές όλες αυτές οι βεβαιώσεις παραβάσεων στερούνται της αυτοπρόσωπης βεβαίωσης από τα αστυνομικά όργανα, όπως η διάταξη στον ΚΟΚ (ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΡΕΠΠΑ) ορίζει.
(ΚΟΚ παράγραφος 10, άρθρο 29)
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Η κατάθεση μηνυτήριων αναφορών από δεκάδες συμπολίτες μας τον τελευταίο μήνα εκτιμούμε ότι έχει ανακόψει προς το παρόν την βιομηχανία έκδοσης αντίστοιχων βεβαιώσεων για παραβάσεις άρνησης καταβολής διοδίων. Αντιλαμβάνεστε και πρωτίστως αντιλαμβάνονται οι αστυνομικοί υπάλληλοι, που δεδομένα ενεργούν κατ’ εντολή των προϊσταμένων τους, ότι η αντίδραση των πολιτών και η κατάθεση αντίστοιχων αναφορών, τους θέτει προ των ευθυνών τους και δεν έχουν εξασφαλισμένη οποιαδήποτε ασυλία στο διηνεκές. Εμείς ξέρουμε ότι τα διόδια δεν θα τα καταργήσουμε χρησιμοποιώντας τα νόμιμα δικαιώματα μας, (άλλωστε ΝΟΜΙΜΟ και ΗΘΙΚΟ απέχουν έτη φωτός – με νομιμοφανείς διαδικασίες παραδόθηκε το δημόσιο οδικό δίκτυο στους εργολάβους) αλλά θα τα καταργήσουμε αντιστεκόμενοι στο δρόμο και εκδιώκοντας τα ξένα και ντόπια αφεντικά που πλουτίζουν σε βάρος μας ( και τότε θα ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ απο τα κάτω, για τις ανάγκες και τα δικαιώματα μας). Ωστόσο  χρησιμοποιούμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεση μας, ενισχυτικά.

Το νομικό τμήμα των Επιτροπών Αγώνα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ (www.denplirono.info) έχει επεξεργαστεί μηνυτήρια και πειθαρχική αναφορά (https://denplirono.wordpress.com/%CF%80%CF%89%CF%83-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/) κατά των παρανομούντων αστυνομικών υπαλλήλων για (ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ) και συνιστά σε κάθε συμπολίτη που αντιμετωπίζει αντίστοιχη συμπεριφορά να καταθέτει την αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά στο Α/Τ που προσκαλείται για να παραλάβει την «βεβαίωση παράβασης».

Η εμπειρία μας από την επικοινωνία και τη νομική μας συνδρομή σε δεκάδες περιπτώσεων θέτει υπ’ όψη κάθε συμπολίτη τα παρακάτω:

1.    Είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσετε άρνηση (και πρέπει να δείξετε επιμονή) από τους αστυνομικούς υπαλλήλους να παραλάβουν μηνυτήριες αναφορές εναντίον συναδέλφων τους. Ενημερώστε τους ότι και η δική τους άρνηση να σας διευκολύνουν, όπως είναι υποχρεωμένοι, στην άσκηση των νόμιμων και συνταγματικών δικαιωμάτων σας συνιστά αντίστοιχα και για αυτούς, τους συγκεκριμένους, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Ζητείστε τα στοιχεία τους. (https://denplirono.wordpress.com/2012/01/23/%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84/)

2.    Στην παραλαβή της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήση) ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΠΟΤΕ ως «ο παραβάτης», αλλά ως Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ. Στην περίπτωση που αρνηθούν, πριν την υπογραφή σας, προσθέστε,  «με την επιφύλαξη της άσκησης κάθε νομίμου δικαιώματος μου»/ μετά υπογράψτε.

3.    Εάν σας ζητηθεί ταυτότητα ή δίπλωμα και επιχειρήσουν να αναγράψουν τα στοιχεία σας πάνω στην βεβαίωση παράβασης ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ. Δεν είστε εσείς υποχρεωτικά ο παραβάτης, έχετε προσέλθει ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ. Η αναγραφή στο πρωτότυπο στοιχείων που δεν έχουν εκτυπωθεί και στο στέλεχος, συνιστά και ΝΟΘΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

4.    ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (εάν σας ζητηθούν ) και επιμένετε στην κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, αφού έχετε παραλάβει την βεβαίωση παράβασης.

Τέλος, μια τακτική αποτροπής που χρησιμοποιούν ορισμένοι αστυνομικοί υπάλληλοι/αξιωματικοί υπηρεσίας, είναι να σας ζητηθεί παράβολο 100 ευρώ, προκειμένου να υποβάλλετε την μηνυτήρια αναφορά. ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ότι πρόκειται για ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΔΙΚΗΜΑ και ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ της καταβολής παραβόλου.
Πριν αποχωρήσετε από το Α/Τ κάντε αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου και ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της μηνυτήριας αναφοράς που καταθέσατε.( Αναρτούμε αντίγραφο  αίτησης από αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά συμπολίτη μας.)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας της προανάκρισης που θα διενεργήσει η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, εάν η υπόθεση παραπεφθεί στο ακροατήριο, δηλαδή σε τακτική δικάσιμο, δεν έχετε ανάγκη παράστασης δικηγόρου, προσέρχεστε απλά ως μάρτυρας επειδή πρόκειται για ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΔΙΚΗΜΑ.
Κατεβάστε και έχετε μαζί σας συμπληρωμένη την αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά και σε κάθε περίπτωση εάν αντιμετωπίστε άρνηση παραλαβής της, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας. (https://denplirono.wordpress.com/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83/)

http://www.denplirono.info

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Στις 24/11/2011 συνήλθε ως Συμβούλιο το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου για να κρίνει την αίτησή μου με αίτημα να ανασταλούν οι α) η πράξη βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου διακοσίων ευρώ (200,00?) για την ΔΗΘΕΝ παράβαση της άρνησης πληρωμής διοδίων τελών, β) η απόφαση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας με την οποία αποφασίστηκε η αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου και γ) της απόφασης του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Κορινθίας με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική (ιεραρχική) προσφυγή μου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής μου.


Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την απόφαση για την αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου, κρίνοντας πλην των άλλων, ότι η προσφυγή μου δεν είναι απορριπτέα ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Μένει έτσι στο κλάουντ, αγωγή κατά της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της δύσμοιρης τούτης χώρας, για την περιουσιακή ζημία που θα μου προκαλούσε η εκτέλεση της απόφασης αφαίρεσης (παρεμπίπτων έλεγχος της διοικητικής πράξης από τα πολιτικά δικαστήρια).

Η απόφαση με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης δημοσιεύεται εδώ.
Δημοσιεύω επίσης την Προσφυγή, την Αίτηση αναστολής εκτέλεσης και το Υπόμνημα, έτοιμα για δικαστική χρήση.
Το Ιστορικό έχει ως εξής:
Την 17η Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη, εκινούμην με το ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου στην καρμανιόλα Κορίνθου – Πατρών με κατεύθυνση από Κόρινθο προς Πάτρα, οπότε  προσέγγισα το σταθμό διοδίων Ζευγολατιού Κορινθίας και εισερχόμενος στο σημείο πληρωμής διοδίων, δήλωσα αυτονόητα άρνηση πληρωμής. Από την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999, με την οποία καθορίζονται και αναλύονται επ’ ακριβώς οι έννοιες των όρων «αυτοκινητόδρομος» και «διόδια» συνάγεται ότι για καρμανιόλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσπραξη διοδίων.
Κατέφθασε αμέσως περιπολικό, οπότε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 840300117001πράξη βεβαίωσης «παράβασης» με επιβολή προστίμου 200 ευρώ του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας με το αιτιολογικό ότι δεν κατέβαλα το δίοδο τέλος. Στην προκείμενη περίπτωση κατακρατήθηκα παρανόμως χωρίς τη συναίνεσή μου, από ώρα 16:58:58 έως 17:29:12 ήτοι για 30λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (ηθική αυτουργία σε παράνομη κατακράτηση μεταξύ των άλλων του πρώην υπουργού των Υποδομών με πρωτοβουλία του οποίου εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή το άρθρο 17 του υπ’ αριθ. 3920/2011 νόμου, τον οποίο στην Αθήνα την 28η  Φεβρουαρίου του 2011 ψήφισε και συνυπέγραψε στο σύνολό του).
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2518/2/1/69α/21.03.2011 απόφαση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας που υπογράφει ο διοικητής Ευάγγελος Φωτόπουλος με την οποία διατάχτηκε η αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και τηςάδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου διοδίου τέλους.
Επί της ως άνω απόφασης εμπροθέσμως υπέβαλα διοικητική προσφυγή, ενώπιον ιεραρχικώς προϊσταμένου και συγκεκριμένα στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Διοικητή της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας. Η ανωτέρω προσφυγή έγινε με εξώδικη διαμαρτυρία με δήλωση και πρόσκληση των αστυνομικών σε Ανυπακοή κατά το άρθρο 21 ΠΚ (βλ. αναλυτικά σε αυτό το ποστ).
Όπως ήταν αναμενόμενο οι ανωτέρω αντιρρήσεις μου κριθήκαν αβάσιμες με αποτέλεσμα η ιεραρχική προσφυγή μου να απορριφθεί, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό2518/2/1/69-γ’απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας και ειδικότερα του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Κορινθίας που υπογράφει ο διοικητής Ευάγγελος Φωτόπουλος.
Άσκησα αμέσως Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς  και αίτηση αναστολής εκτέλεσης  με την οποία  ζητώ να ακυρωθούν και να ανασταλούν οι ως άνω πράξεις. Περαιτέρω, με την αίτηση αναστολής ζήτησα να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστέλλουσα την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων, μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.
Την 01/07/2011 συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστή Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η υπόθεση της αίτησης προσωρινής διαταγής, οπότε εκδόθηκε απόφαση με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης των ανωτέρω πράξεων (πλην του προστίμου), ωσότου εκδοθεί απόφαση για την αίτηση αναστολής κατά των ανωτέρω πράξεων που κατατέθηκε στο ίδιο Δικαστήριο.
Παραθέτω  εδώ το Υπόμνημα που υπέβαλα.
Έβαλε όμως και το Δημόσιο Υπόμνημα. Και τι Υπόμνημα! Ούτε λέξη για την ουσία. Άχνα για την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999, με την οποία  καθορίζονται και αναλύονται  οι έννοιες των όρων «αυτοκινητόδρομος» και «διόδια». Τσιμουδιά για το αν η πράξη της «με οποιοδήποτε τρόπο άρνησης ή αποφυγής πληρωμής διοδίων τελών» που χαρακτηρίστηκε με την αιτιολογική έκθεση ως πράξη που προκαλεί κωλυσιεργία (παρακώλυση) και επηρεάζει την ασφάλεια της συγκοινωνιακής εγκατάστασης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 290 (Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών) και 292  (Παρακώλυση συγκοινωνιών) του Ποινικού Κώδικα.
Παραβλέποντας αερολογίες και συνήθεις ενστάσεις όπως αοριστίες και συνδρομές λόγων δημοσίου συμφέροντος, μοναδικός ισχυρισμός του Δημοσίου είναι ότι οι τράπεζες, ανέστειλαν λέει προσωρινά τη χρηματοδότηση, στις 4 από τις 5 παραχωρήσεις, επικαλούμενες την κρίση, η οποία επέφερε σχετική μείωση ροών άρα και μείωση εσόδων, όπως και το κίνημα κατά των διοδίων (!!!).Η Κυβέρνηση έχει καλέσει τις τράπεζες να σταματήσουν την προσωρινή αναστολή των χρηματοδοτήσεων γιατί δεν υπάρχει κανένας ουσιώδης λόγος. Το ελληνικό Κράτος προσπαθεί ενόψει και της σημερινής πρωτοφανούς δεινής δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας τα έργα οδοποίας να μην σταματήσουν αλλά να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις υπογραφείσες δεσμεύσεις. Η μη πληρωμή όμως των διοδίων οδηγεί σε ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ (!!!).
Απολαύστε ολόκληρο το Υπόμνημα του Ελληνικού Δημοσίου εδώ.
Το Υπόμνηματης Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας λέω να μην το αναλύσω.
Το μυστήριο εδώ της υπόθεσης είναι ότι ενώ η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ, αυτή τη φορά όχι απλώς με ενόχλησε, αλλά μου έστειλε και επιστολή υπενθύμισης οφειλής!!! Με θυμήθηκε τώρα, όταν ούτε και γω ξέρω πόσες φορές έχω περάσει αρνούμενος να πληρώσω τη καρμανιόλα. Σα συνεννοημένοι μου φαίνονται.
Στις 24/11/2011 εκδικάστηκε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου η αίτηση αναστολής με αίτημα να ανασταλούν οι α) η πράξη βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου διακοσίων ευρώ (200,00?) για την «παραβαση» της άρνησης πληρωμης διοδίων τελών , β) η  απόφαση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας με την οποία αποφασίστηκε η αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου και γ) της απόφασης του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Κορινθίας με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική (ιεραρχική) προσφυγή μου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής μου. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή μου και ανέστειλε την απόφαση για την αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου, κρίνοντας πλην των άλλων, ότι η προσφυγή μου δεν είναι απορριπτέα ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 
Υπάρχουν βεβαίως Δικαστές. Που για όποιον το ξεχνά, έχουν προς το παρόν την απόλυτη  εξουσία να κρίνουν.
http://alampasis.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΟΡΙΔΗ /Ο αγώνας συνεχίζεται

Άρθρο 143 /Nόμος 4070 / ΦΕΚ 82/12-4-2012

Με τις δύο συγκεκριμένες παραγράφους στο άρθρο 143 του Ν.4070 ο υπουργός Μ. Βορίδης επιδιώκει να τρομοκρατήσει το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ για τις κινητοποιήσεις του ενάντια στα διόδια με την πρώτη παράγραφο  και με τη δεύτερη επιδιώκει να τρομοκρατήσει τους χρήστες του δημόσιου οδικού δίκτυου νομιμοποιώντας τους ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ που δημιούργησε ο νόμος του ομογάλακτου του ντροπολόγου υπουργού Δ. Ρέππα νομιμοποιώντας πέραν της αυτοπρόσωπης βεβαίωσης από τα όργανα της τροχαίας το αδίκημα της άρνησης καταβολής διοδίων και με «τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα».

Η πρώτη παράγραφος: «12Α. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή (μερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.»

Επιδιώκει δηλαδή να φορτώσει το αδίκημα ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στους αγωνιστές του κινήματος που ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ανοίγοντας τα διόδια για να περνούν ελεύθερα και απρόσκοπτα εμποδίων τα αυτοκίνητα. Το κίνημα αμέσως μετά τη δημοσίευση του Νόμου, έδωσε την απάντηση του: https://denplirono.wordpress.com/2012/04/29/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B4%CE%BD%CF%89%CE%BD-2942012-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD/  

Καλούμε όλα τα κινήματα, τις συλλογικότητες και κάθε συμπολίτη να διευρύνουμε το μέτωπο του αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ζωής μας και με την επιβολή διοδίων στο αναφαίρετο δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση στο δημόσιο οδικό δίκτυο που έχουν παραδώσει στους μεγαλοεργολάβους και τις εταιρίες οι δικομματικού συνέταιροι. Αυτή είναι η δική μας απάντηση.

Η δεύτερη ποαράγραφος: «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 104 του παρόντος.»

Εδώ ο «εκπρόσωπος του λαού» προστάτης των εταιριών, υπουργός Μ. Βορίδης επιδιώκει να νομιμοποιήσει την (και παράνομη μέχρι σήμερα) ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ της άρνησης καταβολής διοδίων από τα όργανα της τροχαίας.  Οι δεκάδες μηνύσεις που έχουν κατατεθεί κατά των αόρατων τροχονόμων, ιδιαίτερα στην Αττική οδό, μαζί με τη συνεχιζόμενη άρνηση των διερχόμενων στην καταβολή διοδίων ανησύχησαν τις εταιρίες και κινητοποίησαν το πολιτικό τους προσωπικό. Ποια είναι τα «τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα» που σημειώνει ο «νομοθέτης» χωρίς να συγκεκριμενοποιεί; Μέσα που διαθέτει η Τροχαία; Ή τα μέσα που διαθέτουν οι ιδιωτικές κοινοπραξίες και δεν έχουν νομιμοποίηση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων; (όχι ότι δεν είναι πιθανόν να νομιμοποιήσουν και τις κάμερες των εταιριών στο μέλλον εάν το λαϊκό κίνημα υποχωρήσει και δεν διευρυνθεί). Είναι προφανές ότι η ασάφεια διατύπωσης επιδιώκει πρωτίστως την τρομοκράτηση του κόσμου, ειδικά την αντίσταση σε ατομική βάση που συνεχώς εξαπλώνεται και διευρύνεται. Ταυτόχρονα επιδιώκει να νομιμοποιήσει την σχεδιαζόμενη συνεργασία ιδιωτικών εταιριών και κράτους στην πολυεπίπεδη αφαίμαξη της κοινωνίας. Τα νομικά τμήματα των κινημάτων άρνησης καταβολής διοδίων ενδεχομένως (ενισχυτικά) θα προσβάλλουν το νόμο-έκτρωμα Βορίδη. Το μεγάλο μεσοδιάστημα όμως που θα μεσολαβήσει, εξυπηρετεί τα ταμεία των μεγαλοεργολάβων. Έτσι τουλάχιστον το έχουν σχεδιάσει.

Δεν θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε ότι ο νόμος καταργείται στο δρόμο. Καταργείται με τη συλλογική αντίσταση και τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Αναφέρουμε το πρόσφατο ζήτημα του χαρατσιού μέσω ΔΕΗ και τις αυταπάτες περί ΣΤΕ και νομικής αντιμετώπισης/προστασίας. Οι αγώνες και η αλληλεγγύη που αναπτύχθηκαν από τα κάτω σε κάθε γειτονιά εμπόδισαν την επέλαση των βαρβάρων και τρόμαξαν τα λαμόγια των εταιριών που έχουν αναλάβει τις διακοπές. Μόνο η συνέχιση αυτής της αγωνιστικής παρακαταθήκης μπορεί να ανακόψει και να ανατρέψει τις επιθέσεις στα πολιτικά και κοινωνικά μας δικαιώματα, την κατάκτηση και την επιβολή του συνόλου των αναγκών και των δικαιωμάτων μας.

Τι κάνουμε όταν θέλουμε να συνεχίσουμε και την ατομική μας αντίσταση/στάση; ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΑ ΤΟ ΕΚΔΙΔΟΥΝ. Στην αντίθετη περίπτωση τους μηνύουμε για ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (αφού εάν δεν εκδοθεί το πιστωτικό δεν σηκώνουν την μπάρα). Δείτε παραπάνω.

 

118 Σχόλια

 1. Αγαπητοί συναγωνιστές του κινήματος, εγώ προσωπικά είτε άλλαξε ο ΚΩΚ είτε όχι θα συνεχίσω όπως πριν να σπρώχνω τις μπάρες χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το έχω κάνει αρκετές φορές και με παρουσία αστυνομικών ή τροχαίας χωρίς να αντιδράσουν. Μια φορά αντέδρασαν στα διόδια των Αφιδνών αλλά όταν είδαν το σήμα του δεν πληρώνω στο τζάμι του αυτοκινήτου τότε με ρώτησαν αν έχω πιει και μου έκανα αλκοτέστ και με άφησαν να φύγω. Αν επιχειρήσει κανένας μπάτσος να μου ακουμπήσει πινακίδες ή γενικά το αυτοκίνητο θα το κόψω τα χέρια από την ρίζα.

  Μου αρέσει!

 2. Αλλος ενας απο τους εκατοντάδες που δεν πληρωνει.

  Σπρωχνω την μπαρα ελαφρως με το αμαξι η περναω πισω απο τον προηγουμενο.

  Με την νικη!

  Κατω οι εταιρειες! Κατω οι νταβατζηδες!

  Μου αρέσει!

 3. ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΘΕ 50 ΚΜ.ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

  Μου αρέσει!

 4. Που πληρώνουμε διόδια τελικά βρε παιδιά γιατί εγώ δεν πληρώνω πουθενά!!!

  Μου αρέσει!

 5. Λοιπόν, και εγώ ΔΕΝ πλήρωνα διόδια πουθενά, έως ότου τέλη Δεκεμβρίου το έκανα μπροστά σε τροχονόμο, και ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ώστε να αποφασιστεί εάν είναι δίκαιο ή όχι να πληρώνουμε διόδια σε ιδιωτική εταιρία, μου πήρε δίπλωμα και πινακίδες για 20 ημέρες και 100μ ευρώ πρόστιμο διότι η ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ διοδίων είναι πλέον (από τον Απρίλιο 2011) ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ και ΟΧΙ ΔΙΕΝΕΞΗ μεταξύ ιδιωτών.

  Μου αρέσει!

 6. Καλησπερα στης 8 του μηνα περασα απο τα διοδια λεπτοκαριας χωρις να πληρωσω (οπως παντα) αλλα υπηρχε τροχαια η οποια με σταματησε και μου αφερεσαν πινακιδες,αδεια οδηγ. και αδεια αυτοκ. με προστιμο 200 ευρω την οποια κληση δεν υπεγραψα.Τι γινεται σε αυτη την περιπτωση?

  Μου αρέσει!

  • δεν μπορείς να κάνεις τίποτα/ κάνε μόνο μια ένσταση ζητώντας να σου επιστρέψουν πινακίδες/δίπλωμα, μιας και δεν είχες μαζί σου χρήματα και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα άλλο – ζήτησες πιστωτικό και δεν σου δόθηκε – απο το να σηκώσεις τη μπάρα και να φύγεις.

   Μου αρέσει!

 7. Εμείς σηματάκι δε θα πάρουμε????

  Μου αρέσει!

 8. Εγώ περνάω κολλητά με τον προηγούμενο.
  Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μου καταγράφει η κάμερα την πίσω πινακίδα ?

  Μου αρέσει!

  • Η ΚΑΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ
   Τα στοιχεία που παρανόμως συλλέγει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, οστόσο ενημερώσου απο ανάλογες αναρτήσεις μας.

   Μου αρέσει!

 9. Δεν πληρωνω κι εγω διοδια απ το 2011.Σπρωχνω την μπαρα κατα τη διελευση μου.
  Μολις σημερα ελαβα ειδοποιηση απ την Ολυμπια Οδο οτι οφειλω 52.70e για 17 διελευσεις χωρις να καταβαλω το αντιτιμο. Η 1η διελευση ηταν στις 26/01/2011
  Μου στελνουν κλιση 1.5 χρονο μετα! Επισης δεν εχω περασει απο τα διοδια Ζευγολατιου-πατρας την αναγραφομενη ημερομηνια. Επιπλεον ζητουν να τακτοποιησω την οφειλη κατα το τελος του τρεχοντος μηνα ενω σημερα ελαβα την ειδοποιηση και αν δεν εξοφλησω μου λενε πως συνεπαγεται επιπροσθετα την υποχρεωση πληρωμης του 20πλασιου του οφειλομενου ποσου..!!
  Πως σας φαινονται?? Πως πρεπει να κινηθω?Που να απευθυνθω για πληροφοριες?Δεν θα τους πληρωσω ουτε 1 ευρω!!

  Μου αρέσει!

  • ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!

   Μου αρέσει!

   • Ακριβώς το ίδιο συνέβη και σε μένα. Έλαβα επιστολή πως χρωστάω στην Ολυμπία Οδο 8 διελεύσεις απο το 2008 έως το Μάρτιο του 2012. Θα ήθελα να μάθω με ποιον νόμο συγκεκριμένα καλύπτομαι ώστε να μην τους πληρώσω
    +

    Μου αρέσει!

    • Δεν καλύπετεσαι έστι όπως το εννοείς. Καλύπτεσαι, μέχρι τώρα, απο τη δράση του κινήματος. Την οργανωμένη συλλογική αντίσταση υπολογίζουν. Τα διόδια θα τελειώσουν όταν τελειώσουμε συνολικά με το μαύρο μέτωπο που επιχειρεί να μας ισοπεδώσει.

     Μου αρέσει!

  • Αναστασία, αν είναι ένα απλό έγγραφο της εταιρίας, απλά πέτα το. Δεν πρόκειται για κάτι επίσημο και είναι απλά εκφοβιστικό. Έχω συλλογή από τέτοια της Αττικής Οδού.
   Γιώργος

   Μου αρέσει!

 10. αμα περασω χωρις να ζητησω απο τον υπαλληλο αποδειξη με πιστωση και απλα κατεβω χωρις να του μιλησω και σπρωξω την μπαρα, ενω δεν υπαρχει τροχαια, υπαρχει προβλημα?

  Μου αρέσει!

 11. Εμένα ρε παιδιά με έχει σαπίσει στην κλήση το ΤΕΟ λόγω διαφυγής πληρωμής στα Μάλγαρα που μονίμως είναι σηκωμένες οι μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα.Τι να κάνω να τους γειώσω ή να πληρώσω;

  Μου αρέσει!

 12. ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ.ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΕΡΝΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ,Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΦΩΤΙΑ.ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ! ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΜΑΧΗ

  Μου αρέσει!

 13. Μου ηρθε και μενα κληση απο την Τ.Ε.Ο. επειδη την κοπανισα πισω απο εναν στα διοδια των Μαλγαρων…ηρθε η κληση μετα απο ενα χρονο…πως καταλαβαινω αν ειναι επισημο εγγραφο η οχι ??? εχει πισω συρραμενο και ροζ χαρτακι στυλ κλησης απο την Εταιρια! Ξεφτιλες και η παραβαση ειναι βεβαιωμενη απο τον ταμια οχι απο αστυνομικο! λεει και το ονομα του τι να κανω πειτε μου ευχαριστω

  Μου αρέσει!

 14. Καλησπερα σας σημερα μου ηρθε μια κληση απο την τεχνικη εταιρια (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) που διαχειριζεται τα διοδια των Μαλγαρων γιατι πριν απο 1 χρονο περασα τα διοδια χωρις να πληρωσω….το Προστιμο ειναι 2.50 χ 20 = 56 ευρω και αν δν το πληρωσω σε 20 μερες παει 2.50 χ 50 = 1 25 Ευρω.

  Υ.Γ. -Μπορω να κανω κατι ωστε να μην το πληρωσω και να μην ερθει στην εφορια μου ???
  -Η κληση δεν ειναι βεβαιωμενη απο αστυνομικο αλλα απο τον ταμια που προφανως ειδε την πινακιδα μου.
  Ευχαριστω

  Μου αρέσει!

 15. δυστυχώς πρέπει να το πληρώσεις όπως έκανα κι εγώ…Μάλγαρα και Άγιο Στέφανο τα ακουμπάμε δηλαδή κανονικά…

  Μου αρέσει!

 16. Με καλεσαν στο αστυνομικο τμημα της περιοχης μου και μου ζητησαν 200 ευρω,την αδεια και το διπλωμα μου για 20 μερες.Την κληση υπεγραφε τροχονομος της Αττικης οδου.Ενας απ τους αορατους.Αρνηθηκα να παραλαβω την κληση και να την υπογραψω.Φυσικα δεν τους εδωσα διπλωμα,αδεια και πινακιδες.Με ενημερωσαν οτι σ αυτη την περιπτωση,η υποθεση μου θα παρει το δρομο της δικαστικης οδου (απ την Αττικη στη δικαστικη!).
  Ερ 1.Επραξα σωστα?
  Ερ 2.Υπαρχει νομικη υποστηριξη απ το κινημα?
  Ερ 3.Ποτε θα πεταξουμε στη θαλασσα τους νταβατζηδες?
  Ευχαριστω.

  Μου αρέσει!

  • Η τροχαία συχνά συμπεριφέρεται αυθαίρετα και έχουμε καταγράψει πολλά αντίστοιχα περιστατικά: Καλούμε τους πολίτες που τηλεφωνούν καθημερινά αναζητώντας απαντήσεις και τρόπους άμυνας απέναντι στην αυθαιρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων της Τροχαίας Αττικής Οδού, αλλά και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά, να καταθέτουν ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των αστυνομικών οργάνων που υπογράφουν την βεβαίωση της παράβασης. (χωρίς να έχουν βεβαιώσει αυτοπροσώπως ή όταν μας σταματούν πολλά χιλιόμετρα απο τους σταθμούς διοδίων – προφανώς ειδοποιημένοι). Όταν προσερχόμαστε στο οικείο αστυνομικό τμήμα παραλαμβάνουμε πρώτα την βεβαίωση παράβασης, σημειώνοντας πριν υπογράψουμε “με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”, μετά υπογράφουμε και αμέσως καταθέτουμε την μηνυτήρια και πειθαρχική αναφορά που επισυνάπτουμε εδώ:

   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

   Διά του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού (ή όποιου άλλου τμήματος μας κάλεσε)

   ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

   Του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας)

   ΚΑΤΑ

   Του (ονοματεπώνυμο του αστυνομικού που υπογράφει την κλήση και του τμήματος που υπηρετεί)

   Κε Υπουργε/Κε Εισαγγελέα

   Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 10 εδάφιο τελευταίο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοδίου τέλους όπου αυτή προβλέπεται «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

   Επειδή, η αυτοπρόσωπη διαπίστωση της παράβασης, προκύπτει από την υπογραφή του παραβάτη οδηγού στο σώμα της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης (κλήσεως).

   Επειδή, σήμερα ….. ………………………………………..(ημερομηνία)…………………………………………., κλήθηκα από το Α.Τ. .…………………………………. (Αττικής οδού ή άλλο) να παραλάβω την με αριθμό …………. Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Κλήση), που εκδόθηκε από τον ………………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο αστυνομικού) στις ………………………………. (ημερομηνία) και ώρα………………………………., σύμφωνα με την οποία, διήλθα δήθεν από τον σταθμό διοδίων ………………………………………………………(περιοχή) χωρίς να καταβάλω διόδιο τέλος.

   Επειδή, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, κανένα αστυνομικό όργανο δεν βρισκόταν στο σταθμό διοδίων.

   Επειδή, κατά τα ανωτέρω, ουδείς αστυνομικός μου ένευσε να σταματήσω προκειμένου να βεβαιωθεί παράβαση.

   Επειδή, ως εκ τούτου, ουδείς αστυνομικός διαπίστωσε αυτοπροσώπος παράβαση συνιστάμενη στην παράλειψη καταβολής διοδίου τέλους.

   Επειδή, ο υπογράφων την Πράβη Βεβαίωσης (κλήση) αστυνομικός, εξέδωσε αυτήν παρά το γεγονός ότι δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε παράβαση.

   Επειδή, ως εκ τούτου, ο εκδόσας την κλήση αστυνομικός παρέβη το καθήκον του, το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή του νόμου, και ειδικότερα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσης), μόνον μετά από αυτοπρόσωπο διαπίστωσή της.

   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

   Την πειθαρχική και ποινική δίωξη του ……………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο αστυνομικού) για παράβαση καθήκοντος και τη νόμιμη τιμωρία του.

   Αθήνα…(ημερομηνία)…

   Ο ΜΗΝΥΤΗΣ/ΑΝΑΦΕΡΩΝ

   Καταθέτουμε την παραπάνω ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ επικοινωνούμε με το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ (στα email και τα τηλεφωνα επικοινωνίας) για να ενημερωθεί η ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Εάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο αστυνομικό τμήμα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, ομοίως επικοινωνούμε με τα μελη της ομάδας επικοινωνίας ζητώντας πρόσθετες οδηγίες και βοήθεια. Κανένας μόνος του!

   ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ https://denplirono.wordpress.com/%CF%80%CF%89%CF%83-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/

   Μου αρέσει!

 17. ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΝΟΥΜΕ?ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

  Μου αρέσει!

 18. Καλημέρα
  έχοντας περάσει άπειρες φορές χωρίς να πληρώσω, μου ήρθε τελικά τη μια και μοναδική φορά που πέρασα από πατρών κορίνθου συστημένο γράμμα που μου λέει ότι για τις τάδε ημερομηνίες οφείλω το τάδε ποσό για διέλευση χωρίς να πληρώσω και αν δε τα δώσω μέχρι το τέλος του μήνα θα κινηθούν νομικά. Τι κάνω τώρα ? φυσικά μη μου πει κανείς να μπλέξω με δικαστήρια και δικηγόρους γιατί δεν υπάρχει μια.

  Μου αρέσει!

  • Στείλε το χαρτί στον κάδο ανακύκλωσης. Επιδιώκουν να μας τρομοκρατήσουν. Έχουν στείλει χιλιάδες τέτοια σημειώματα, δεν έχουν κινηθεί νομικά εναντίον ουδενός. Εάν το αποτολμήσουν στο μέλλον θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει στους δρόμους.

   Μου αρέσει!

   • Στην παραπάνω απάντηση σας μας λέτε πως αν κινηθούν νομικά, θα μας βρουν στους δρόμους, εμεις νομικά σε αυτή τη φάση είμαστε καλυμμένοι????

    Μου αρέσει!

    • Το έχουμε πει και γράψει εκατοντάδες φορές: Οι νόμοι φτάχνονται για να υπηρετούν τα συμφέροντα που πολεμάμε. Η δύναμη του λαού βρίσκεται στην οργάνωση και τη συλλογική αντίσταση.

     Μου αρέσει!

 19. κάτι πιο υπεύθυνο ??? οι δρόμοι δε μου λένε τίποτα αν κληθώ να πληρώσω σε κανα δικαστήριο η στην εφορία μου οποιοδήποτε ποσό. εκτός κι αν γίνει έρανος στους δρόμους για να βγουν τα χρήματα.
  Αν κινηθούν λοιπόν νομικά ή το στείλουν στην εφορία, τι κάνω εγώ και ποιά η υποστήριξη δωρεάν εννοείται από το δεν πληρώνω η οποιοδήποτε άλλο φορέα-κίνημα ?

  Μου αρέσει!

  • Στους δρόμους διεκδικούμε συλλογικά αυτά που μας ανήκουν. Ή ατομική στάση του καθένα έχει τη συμπαράσταση μας αναμφισβήτητα, αλλά δεν είμαστε σαφώς «οργανισμός καταναλωτών», ούτε αναλαμβάνουμε εργολαβικά την υπεράσπιση οποιουδήποτε αμφισβητεί ατομικά, χωρίς να θέλει πρωτίστως αυτός να έχει την ευθύνη. Τι σημαίνει π.χ. ποιο υπεύθυνο; Είμαστε ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ γιατί οι νόμοι δεν καλύπτουν το δίκιο των πολιτών. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργολάβων και των πολυεθνικών. (και στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεσαι). Συνεπώς το δίκιο μας δεν έχει σχέση με τους νόμους τους. Το διεκδικούμε συλλογικά και οργανωμένα. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για την κοινωνική μας απελευθέρωση. Ο άλλος είναι η υποταγή.

   Μου αρέσει!

   • Yanni, Αυτό το «κάτι πιο υπεύθυνο» που ρωτάς με τριπλό ερωτηματικό φανερώνει και τις απολύτως ανεύθυνες προθέσεις σου. Οι άνθρωποι στο λένε ξεκάθαρα ότι είσαι παράνομος σε αυτή την χώρα που τα λαμόγια και οι απατεώνες γράφουν τους νόμους όπως τους βολεύουν όπως πχ το χοντροκαθίκι του ΠΑΣΟΚ και ο φασίστας της ΝΔ. Σου λέμε σήκω από τον καναπέ και συ μας λες ανεύθυνους. Στις επόμενες εκλογές κάνε την δική σου επανάσταση και μην ψηφίζεις Σαμαρά. Ρίξτο Βενιζέλο. Άι σιχτίρ πια, με τους Μ@λ@κες του είδους σου!

    Μου αρέσει!

 20. οι καμερες των δοιδιων ειναι πλεον νομιμες?

  Μου αρέσει!

 21. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ! ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ . ΕΙΝΑΙ 43 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΩ ΠΑΕΙ ΕΠΙ 25 !! ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΡΙΔΗ ΠΛΕΟΝ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ? ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ , ΕΙΧΑ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΑ , ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΛΠ… ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
  ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

  Μου αρέσει!

 22. Τη μεγάλη Παρασκευή με έπιασε επ’ αυτοφόρω η τροχαία να σηκώνω μπάρα, έχω καμιά τύχη να μην πληρώσω το πρόστιμο;

  Μου αρέσει!

 23. ANDREW – KORINTHOS :

  KANENAS?

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ! ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ . ΕΙΝΑΙ 43 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΩ ΠΑΕΙ ΕΠΙ 25 !! ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΡΙΔΗ ΠΛΕΟΝ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ? ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ , ΕΙΧΑ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΑ , ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΛΠ… ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
  ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

  Μου αρέσει!

  • Μπορείς να επικοινωνήσεις με την τοπική λαϊκή συνέλευση στην Κόρινθο:info@perivolakia.gr
   Ο νόμος Βορίδη δεν αλλάζει κάτι στα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα για τα «ραβασάκια» των εργολάβων. Η κυβέρνηση τους έχει δώσει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζουν χ25 το «χρέος» από τις ελεύθερες διελεύσεις και μπορούν να εκδόσουν ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να κάνεις ανακοπή και να δικαστεί στο ακροατήριο η απαίτηση της εταιρίας. Έχουν στείλει χιλιάδες τέτοια σημειώματα εδώ και ενάμισι χρόνο/δεν έχουν εκδώσει καμία διαταγή πληρωμής. Επιδιώκουν να μας τρομοκρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση όποιος επιλέγει την ατομική στάση έχει και την ευθύνη της πράξης του. Εμείς λέμε οργανωμένη συλλογική αντίσταση. Για να μην είναι κανένας ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ οφείλει πρωτίστως να συναντηθεί και με τους υπόλοιπους συμπολίτες του που αντιστέκονται. Στην Κόρινθο υπάρχουν οργανωμένες συλλογικότητες. Έλα σε επαφή μαζί τους.

   Μου αρέσει!

  • εμενα μου ηρθε στα μεσα Φλεβαρη τετοιο χαρτι και μετα απο επικοινωνια με μελος του κινηματος μου προτεινε δυο λυσεις, η μια ηταν να το στειλω για ανακυκλωση και η δευτερη να το κρατησω για ενθυμιο, επελεξα την πρωτη για να συμβαλλω κι εγω στη διασωση του περιβαλλοντος….!!

   Μου αρέσει!

 24. Με την τοπικη λαικη συνελευση εχω συμπραξει και εγω στα διοδια του Ισθμου αρκετες φορες. Η ατομικη σταση πως ερμηνευεται ? Οταν περνας διοδια σηκωνοντας μπαρα ή κολλητα του μπροστινου σου ειναι ατομικη σταση σε εναν συλλογικο αγωνα αντιστασης , ετσι δεν ειναι ?? Οταν μαζευομαστε και ανοιγουμε τα διοδια ειναι παλι συλλογικο. Εγω ρωτω το εξης : Πριν το φασιστονομο Βοργιδι , υπηρχε το ¨πατημα¨ πως εκτός των υπολοίπων παρανομιων παραχώρησης που έρχονται σε αντιθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα, οι καμερες νομιμοποιουνται και παυουν να ειναι παρανομες λογω προσοπικων δεδομενων, ετσι δεν ειναι?? Η οργανωμενη συλλογικη αντισταση αν στειλουν διαταγη πληρωμης και το παν και παραπερα (κατασχεση οχηματος?!) θα συνεχιστει και εκτος δρομων, δλδ εντος δικαστηριου με τους συναγωνιστες? εχει γινει κατι παρομοιο στο παρελθον οσο αφορα «παρανομες διελευσεις¨¨? ΚΑποιος συμπρατριωτης που να εχει λαβει παρομοιο «ραβασακι» απο Ολυμπια Οδο και το εχει πεταξει , τον εχουν ξαναενοχλησει ?

  Με συλλογικους αντιστασιακους χαιρετισμους

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • Μέχρι σήμερα δεν έχουν τολμήσει να προχωρήσουν την υπόθεση με τα «ραβασάκια» και δεν θα το κάνουν εαν εμείς εντείνουμε και μαζικοποιήσουμε τους συλλογικούς μας αγώνες.

   Μου αρέσει!

 25. μπάρα καλή, μόνο ανοιχτή 😉

  Μου αρέσει!

 26. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ !
  Είμαι κι εγώ πλέον ένας από τους πολλούς όπως φαίνεται που μόλις έλαβε ραβασάκι για καμιά 10αρια διελεύσεις από το σταθμό Ζευγολατιού (Ολυμπία Οδός). Η προθεσμία είναι μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός αλλιώς μετά πάει Χ20 φορές. Λέω να μην το πληρώσω αλλά από την άλλη αν αρχίσουν και κυνηγάνε έναν-έναν, μεμονωμένα (είναι μία λογική κίνηση γι’ αυτούς), θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω τι νομική κάλυψη μπορούμε να έχουμε ο καθένας μόνος του από το κίνημα. Πάντως εφόσον ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να κινηθούν δικαστικά δεν θα διστάσουν γιατί έτσι κι αλλιώς τους δικηγόρους τούς έχουν. Το πρόβλημα είναι εμείς πρακτικά πώς θα οργανωθούμε. Δεν έχω αντίρρηση να μην πληρώσω αλλά θα ήθελα να ξέρω εάν υπάρχουν εθελοντές δικηγόροι να στηρίξουν τον οιονδήποτε θα σύρουν σε ένα δικαστήριο. Υπάρχει κάποια σχετική οργάνωση επ’ αυτού;

  Μου αρέσει!

  • Έχουν στείλει χιλιάδες τέτοια σημειώματα τα τελευταία δύο χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδόσει καμία διαταγή πληρωμής. Απαιτείται παράβολο 150 ευρώ για κάθε αντίστοιχη διαταγή. (πολλαπλασίασε χ χιλιαδες…)Εαν το κάνουν μεμονωμένα μπορεί να γίνει ανακοπή, να παραπεμφθεί σε τακτική δικάσιμο, όπου ενδεχομένως έστω και μία απόφαση υπερ μας θα γίνει αφίσα και θα προκαλέσει χιονοστιβάδα ελεύθερων διελεύσεων. Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας που έχει αποφασίσει ατομικά να αντιστέκεται αναλαμβάνει και το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Η νομική ομάδα του κινήματος προφανώς θα συνδράμει.

   Μου αρέσει!

 27. εγω δεν πληρωνω και περναω πισω απο τον μπροστινο μου.ετσι η μπαρα δεν πεφτει καν γιατι εχει φωτοκυτταρο η ανιχνευτη κινησης επανω
  φαινονται οι πινακιδες οταν περναω πισω απ τον αλλον καθε φορα?υπαρχει καμερα και πισω?

  Μου αρέσει!

  • κι εγω αυτο κανω φιλε Πανο ….το κανεις και στην Αττικη Οδο??

   Μου αρέσει!

 28. Αν κάποιος περάσει με μηχανή την ώρα που ανοίγει η μπάρα για άλλο όχημα, το οποίο πλήρωσε κανονικά, τι γίνεται; Είναι παράνομη η ενέργεια αυτή; Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες;

  Μου αρέσει!

 29. περασα πριν απο λιγο τα διοδια της εγνατιας οδου προς ασπροβαλτα δεν πληρωσα και ζητησα πιστωτικο γιατι ειχε περιπολικο διπλα, στο πιστωτικο γραφει οτι αν δεν πληρωθει σε 20 ημερες πολ/ζεται το προστιμο επι 50 και κοινοποιηται στην εφορια ισχυει αυτο μπορουν οντως να το κοινοποιησουν στην δου εχουν τετοιο δικαιωμα;

  Μου αρέσει!

 30. Καλησπέρα σας…εγώ συνήθως προτιμώ να μη βγαίνω από το αμάξι και έτσι περνάω εκμεταλλευόμενη τον χρόνο που χρειάζεται να κλείσει η μπάρα όταν πληρώνει ο μπροστά από εμένα. Εχθές όμως μπροστά από εμένα ήταν ένας που πέρασε όπως περνάω και εγώ…και τότε η υπάλληλος έδωσε αναφορά, μάλλον σε κάποιο κεντρικό σταθμό, την πινακίδα, την μάρκα και το χρώμα του αυτοκινήτου που διέφυγε! Να φανταστώ ότι ειδοποιούν την εκάστοτε εταιρία για να μου στείλουν το πρόστιμο;;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή συνέχεια στον αγώνα,,ούτως ή άλλως όλοι παράνομοι θα ανακηρυχθούμε στο τέλος!

  Μου αρέσει!

 31. Μου ηρθε κι εμενα κληση απο την ολυμπια οδο λοιπον. Και βρηκα καπου οτι υπαρχει
  το Άρθρο 143 του Νόμου 4070 της 10/04/2012 το οποιο
  νομιμοποει τη βεβαίωση της μη καταβολής διοδίων με κάμερες και όχι μόνο από αυτοπρόσωπη παρουσία της τροχαίας.
  Ισχυει αυτο?
  Το χαρτι που μου στειλαν εχει σωστες ημερομηνιες αλλα δεν τεκμηριωνει ποιος το βεβαιωνει (ταμιας, αστυμομος) και πως, με καμερα δηλαδη.
  Το αυτοπροσωπως σημαινει οτι σε βλεπει η τροχαια να περνας τα διοδια και σε σταματαει ή μπορει να σε δει να κρατησει τα στοιχεα και να σου στειλει κληση? Στην τελευται περιπτωση υποθετω οτι σου ερχεται κληση απο την τροχαια και οχι απο την εταιρια.

  Μου αρέσει!

  • ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ο ΝΟΜΟΣ ΕΝΝΟΕΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΟΒΕΙ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ.
   ΔΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

   Μου αρέσει!

 32. ΜΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗς. ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑ ΜΟΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΛΛΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ. ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Μου αρέσει!

 33. Kalispera, εγω εχω περασει καμια 70αρια φορες απο Κορινθου Αθηνων Ολυμπια οδος και αλλο τοσο απο διοδια Αττικη Οδος , μου ειχε ερθει χαρτι απο δικηγορικο γραφειο να πληρωσω, το αγνοησα, και μια μερα μου ειρθε απο κλητηρα χαρτι, αναγκαστικη κατασχεση, ειχαν ανακαλυψει εναν λογαριασμο που εχω σε τραπεζα 1300 ευρω και τα δεσμευσανε,
  Ξεχασα να πω το προστιμο ,δηλαδη τα λεφτα που ζητουσαν ηταν 5000 ευρω.
  Eixa kanei ανακοπη με δικηγορο πληρωσα 150 ευρω αλλα παρ ολα αυτα ,μου τα πηραν τα 1300 ευρω. Τι κανω τωρα?

  Μου αρέσει!

  • Έχεις κερδίσει την ανακοπή; Σου πήραν τα χρήματα απο το λογαριασμό ή είναι ακόμα δεσμευμένα; Γράψε μας αναλυτικά για να μπορέσει το νομικό τμήμα να καταλάβει και να σου απαντήσουμε επακριβώς

   Μου αρέσει!

 34. εχω περασει τοσες φορες απο τα διοδια χωρις να πληρωσω που ξεπληρωνω το χρεος της ελλαδας!χαχα
  ολα αυτα στη Νεα Οδο δηλαδη Αθηνα-Χαλκιδα(αμα δεν κανω λαθος η Νεα Οδος ειναι εκει)

  σημερα επεσε αυτο στα ματια μου

  Να φρενάρει το κίνημα «Δεν Πληρώνω» προσπαθεί η κοινοπραξία «Νέα Οδός», η οποία, σύμφωνα πληροφορίες εντοπίζει τους οδηγούς που σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια και ετοιμάζεται να στείλει τα αντίστοιχα πρόστιμα.

  Σύμφωνα με την κοινοπραξία, οι παραβάσεις στις Αφίδνες έχουν περιοριστεί στο 5 -7%. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις παραβάσεων ξεπερνούν και τα 1.000 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να υπολογισθεί το πρόστιμο που ανεβάζει το ποσό στο 20πλάσιο του τιμήματος.

  Στην περίπτωση που οι παραβάτες αρνηθούν να πληρώσουν το πρόστιμο εντός 15 ημερών, τότε θα εκδίδεται διαταγή πληρωμής.

  ακομα δεν μου εχει ερθει κανενα χαρτι αλλα ειμαι πανω απο χιλιαδες ευρω χωρις καν τα προστιμα
  το θεμα ειναι οτι εχω λογαριασμο σε τραπεζα

  μπορουν να τα παρουν η να κανουν κατι?ηξερα ως τωρα οτι δεν πανε σε δικη γιατι αμα χασουν απο εναν χανουν απο ολους!

  αλλα μηπως ξεπεραστηκε αυτο το εμποδιο?

  σε περιπτωση που ερθει χαρτι τι μπορει να κανει ο καθενας μας και εννοω συλλογικα..

  αμα σου ερθει χαρτι και κανεις ανακοπη κερδιζεις παντα?

  *οντως εχω δει μειωση οδηγων που περνανε χωρις να πληρωνουν
  το κρατος παλι τρομοκρατησε τον κοσμο

  Μου αρέσει!

 35. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΣΑΣ ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΡΩΤΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΠΗΡΑ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΠΠΑ;; ΕΓΙΝΕ Η ΑΚΟΜΑ;;

  Μου αρέσει!

  • Μετά το Ρέππα ήρθε ο Βορίδης… Νομιμοποίησε τον προηγούμενο και εξασφάλισε τους εργολάβους και τα κέρδη τους. Ποιά αντισυνταγματικότητα;;; Σήμερα μιλάμε, εκ των πραγμάτων, με άλλους όρους. Η τους ανατρέπουμε ή μας ισοπεδώνουν. Η αστική νομιμότητα δεν υπάρχει…

   Μου αρέσει!

 36. Καλησπέρα,χθες από τρίπολη μέχρι αθήνα περάσαμε όλα τα διόδια κολλώντας στον μπροστινό και σηκώνοντας τις μπάρες.Με τον νόμο βορίδη μπορεί η εταιρεία μέσω των καμερών που διαθέτει να δώσει τα στοιχεία στην αστυνομία για να μας βεβαιώση παράβαση ή μπορεί η ίδια να μας εκδόσει διαταγή πληρωμής?

  Μου αρέσει!

 37. ο ταξιτζής που έφαγε πρόστιμο για διέλευση στην Ολυμπία οδός 14000 ευρώ τι γίνεται ? ισχύει? εγώ από τον Απρίλιο του 11 περνάω χωρίς να πληρώσω τα διόδια {εκτός τα Μαλγαρα} τι θα γίνει ?θα πληρώσω κανένα βαρβάτο πρόστιμο ?
  αυτό θα ήταν το τελιωτικο χτύπημα μετά από εφορία και με τους εργοδότες μου να έχουν να με πληρώσουν από τον Αύγουστο.

  Μου αρέσει!

 38. Αυτός ο ένας και μοναδικός βλάκας που κάνει σύνεχεια dislike σε όλα τα σχόλια από εταιρεία είναι στάνταρ έτσι;

  Μου αρέσει!

 39. καλησπερα παιδια κι εγω δεν πληρωνω τα διοδια τα τελευεταια δυο χρονια και στηριζω οσο μπορω το κινημα μας!θα ηθελα να ρωτησω αν ισχυει οτι εχουν αρχισει να στελνουν στα σπιτια κλησεις επειδη δεν πληρωνουμε τα διοδια ευχαριστω!

  Μου αρέσει!

  • αΠΟ ΤΙς ΑΝΑΡΤΗΣΕΙς ΜΑς δεν έχεις καταλάβει;ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ στηρίζεται στη συλλογική μας δράση. Η ατομική μορφή αντίστασης δεν μπορεί να οδηγήσει στη νίκη ωτν λαικών συμφερόντων. Οργανώσου σε μια συλλογικότητα για νάχουν αποτέλεσμα οι αγώνες. Ναι, στέλνουν ειδοποιητήρια. Έχουμε γράψει πολλέ φορές, θα τα βρείς όλα εδώ

   Μου αρέσει!

   • Δηλαδή να ξεκινήσουμε να πληρώνουμε? Πως μπορούμε να περνάμε τα διόδια χωρίς να έχουμε ποινικές εκπλήξεις? Μέχρι στιγμής περνάω διόδια περνώντας μαζί με τον μπροστινό εδώ και 1,5 χρόνο και δεν έχω ευτυχώς προβλήματα.(διόδια Αφίδνες)

    Μου αρέσει!

 40. Καλησπέρα,
  αν είναι δυνατόν, θα ήθελα μια νομική συμβουλή πάνω στο εξής περιστατικό :
  Στις 5/10/2012 πέρασα από τα διόδια Κορίνθου-Πατρών χωρίς να πληρώσω. Περιπολικό της τροχαίας που με είδε, μου έκοψε μια κλήση με διοικητικό πρόστιμο 200¤, την οποία υπέγραψα και παρέλαβα (κακώς!), αλλά δεν μου αφαίρεσε δίπλωμα και πινακίδες. Πάνω στην κλήση είναι τσεκαρισμένο μόνον το τετραγωνάκι για διοικητικό πρόστιμο, το οποίο επίσης δεν πλήρωσα.
  Χθες 15/1/2013, μετά από 3 μήνες δηλαδή, έλαβα πρόσκληση από το αστυνομικό τμήμα να παραδώσω εντός τριημέρου δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 20 ημέρες.
  Το οτι έχουν γίνει μπράβοι των εταιριών το ξέρουμε, αλλά στέκει κάτι τέτοιο ;

  Ευχαριστώ

  Μου αρέσει!

  • Εκτός απο «μπράβοι» των εργολάβων, νομοθετούν πρωτίστως υπερ των εργολάβων. Αυτή είναι η νομιμότητα (τους). Τη δική μας πρέπει να την κατακτήσουμε στους δρόμους. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.

   Μου αρέσει!

 41. EGW MOLIS EFAGA KLHSH 500 EURO EPIDEI ESPROKSA TIS MPARES KAI ME EIDE TO PERIPOLIKO KAI ME STAMATHSE AMESWS KAI DEN EIXA KAI KTEO KALORIZIKA

  Μου αρέσει!

 42. μου ηρθε κ μενα χθες ενας τυπος στο σπιτι λεγοντας οτι ειναι δικαστικος κλητηρας κ ηθελε να μου δωσει ενα ραβασακι για τα διοδια. εχω κατι χρονια να πληρωσω….. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

  Μου αρέσει!

 43. μου ηρθε ατομικη ειδοποιηση απο το δημο μεταμορφωσης να πληρωσω 400 ευρω για παραβαση κ.ο.κ. στην αττικη οδο χωρις να με εχει σταματησει ποτε τροχονομος .τι κανω….???

  Μου αρέσει!

  • Τις αντίστοιχδες ειδοποιήσεις τις κάνουν αποκλειστικά τα οικεία αστ. τμήματα/όχι oι Δήμοι. Πρώτη φορά ακούμε κάτι ανάλογο. Στείλε περισσότερα στοιχεία ή ένα αντίγραφο με σκανάρισμα ή φωτογραφία της ειδοποίησης στο denplirono@hotmail.gr

   Μου αρέσει!

  • Τις αντίστοιχδες ειδοποιήσεις τις κάνουν αποκλειστικά τα οικεία αστ. τμήματα/όχι oι Δήμοι. Πρώτη φορά ακούμε κάτι ανάλογο. Στείλε περισσότερα στοιχεία ή ένα αντίγραφο με σκανάρισμα ή φωτογραφία της ειδοποίησης στο denplirono@hotmail.gr

   Μου αρέσει!

 44. Γειά σας….Μου εστάλη και εμένα σήμερα ειδοποίηση απο το δήμο μεταμόρφωσης για παράβαση του κ.ο.κ. στα διόδια της αττικής οδού και μου ζητούν να πληρώσω 400 ευρώ.τελικά τι μπορούμε να κανουμε σε αυτήν την περίπτωση,γιατί δεν έχω καταλάβει!Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων!!!

  Μου αρέσει!

 45. Καλησπέρα, μου ήρθε κλήση στο σπίτι από αστυνομικο τμήμα Μοσχάτου που το έστειλε εκ μέρους Αστυνομικου τμήματος Αττικής οδού, για μη καταβολη διοδίων χωρίς όμως να με έχουν σταματήσει την ηχανή, είπα δε ότι την μηχανή δεν την καβαλούσα εγώ αλλά φίλος που διαμένει μόνιμα εξωτερικό, είπαν ότι τότε είμαι υπεύθυνος εγώ σαν κάτοχος οχήματος, .Πως μπορώ να αρνηθώ να καταθέσω πινακίδες; Απλά αρνούμαι υπογράφω όπως γράφετε πιο πάνω και σηκώνομαι και φεύγω; Έτσι πάει δικαστικώς όπως λέτε και πιο πάνω, οι κυρώσεις σε περίπτωση που χάσω τότε το δικαστήριο είναι καταβολή προστίμου η τίποτα παραπάνω;

  Μου αρέσει!

 46. Διάβασα όλες τις ερωταπαντήσεις και δεν είδα αυτό: Αν σε σταθμό διοδίων ιδιωτικό, πχ στου Αιγινείου που με ενδιαφέρει, ζητήσω πιστωτικό και το παραλάβω κανονικά υπογράφοντας με επιφύλαξη, μπορώ να το αγνοήσω και να μην το πληρώσω σε 25 μέρες; Αν το αγνοήσω τί κυρώσεις θα έχω και τί είδους εκφοβισμό μπορούν να εφαρμόσουν; Ευχαριστώ εκ των προτέρων και μπράβο για για αγώνα σας. Είμαι μαζί σας

  Μου αρέσει!

  • Με βάση τα ισχύοντα θα ειδοποιηθείς με επιστολή μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα να εξοφλήσεις το πιστωτικό. Εάν το αγνοήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκδόσουν διαταγή πληρωμής με το εικοσαπλάσιο της αξίας + δικαστικά έξοδα.

   Μου αρέσει!

   • Λοιπόν παιδιά η κατάσταση στον σταθμό Αιγινείου έχει ως εξής:
    Αν ζητήσεις πιστωτικό ΔΕΝ σου ανοίγουν αν δεν δώσεις ταυτότητα.
    Αν δώσεις ταυτότητα, τότε σου ανοίγουν την μπάρα και πηγαίνεις δεξιά να περιμένεις τον υπάλληλο για να σου φέρει την παρακρατημένη ταυτότητα και να σου κόψει το σχετικό παραστατικό.
    Αυτό το κάνουν προφανώς επειδή φοβούνται ότι θα φύγεις αν σου ανοίξουν χωρίς να έχουν την ταυτότητά σου στο χέρι τους.
    Η αλήθεια είναι ότι και γω το ίδιο θα έκανα στην θέση τους, αλλά το ζητούμενο είναι αν πράτουν νόμιμα παρακρατώντας την ταυτότητα.
    Για να μην υπάρξουν απορίες, να υπογραμμίσω ότι την ζήτησα επίμονα από την ταμία όταν μου άνοιξε την μπάρα αλλά δεν μου την έδινε, λέγοντας ότι είναι υποχρεωμένη να την δώσει στον αρμόδιο υπάλληλο με τα πιστωτικά και αυτός να μου την παραδώσει.
    Αυτά προς το παρόν…

    Μου αρέσει!

    • Η ταυτότητα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δική σου, είναι ΔΗΜΌΣΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ που απλά πιστοποιεί ποιος είσαι. Είναι ΜΟΝΟ προς επίδειξη και ΔΕΝ φεύγει από τα χέρια σου ΟΥΤΕ τη δίνουμε για να λάβουν φωτοτυπία, τη βλέπουν όσο ΜΟΝΟ ΕΣΥ τη κρατάς στα χέρια σου. ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ σε οποιοδήποτε ΙΔΙΩΤΙΚΌ υπάλληλο ακόμα και όταν πας σε ένα ξενοδοχείο ή ενοικιάζεις πέδιλα του ΣΚΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!!!. Αν είναι Αστυνομικός που τη ζητά ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα να την εξετάσει. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ την έχεις και τους τη βάζεις στο ύψος των ματιών τους να δουν ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ κλπ κλπ.

     Μου αρέσει!

 47. H υποθεσης των διοδιων πρεπει να λαβει την μορφη διαμαρτυριας κατω απο την σαφη εννοια γιατι πληρωνω τελη κυκλοφοριας και τι σημασια εχουν ακομη και νομικη..
  Τα τελη κυκλοφοριας ειναι ανταποδοτικα και τα πληρωνω για να εχω ασφαλεστατο δρομο απ καθε αποψη
  αλλα και να παρκαρω το οχημα μου στον δρομο εξω απο το σπιτι μου .Τιποτα δεν μου χαριζουν το πληρωνω και με το παραπανω καθε χρονο .Με ποιο δικαιωμα περνου χρηματα της Ε Ε και τα δινουν εις τους εργολαβους υπο διαφορες εννοιες και επι πλεον ζητουν και διοδια. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΕΙΝΑΙ κανεις να μην περνα απο διοδια εστω για λιγο χρονο για να δουν την αντιδρασην των οδηγων,μπορει να εχει λιγη κουραση αλλα θεωρω οτι ειναι μια καλη τιμωρια.Επιτελους πρεπει να αντιδρασουμε παθητικα και σιωπηρα
  ωστε να καταλαβουν το σφαλμα τους .ΑΓΓΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ.Μονο κρατη σαν εμασ αξακολουθουν να βαζουν διοδια σε δρομουσ ανασφαλεις.

  Μου αρέσει!

 48. στεγνα πισω απο τον αλλο

  Μου αρέσει!

 49. κ εγώ περνάω κολλώντας πίσω από το μπροστινό μου. Αν δεν υπάρχει μπροστινός σπρώχνω την μπάρα με το αυτοκίνητο. Πληρώνω μόνον όταν βλέπω αστυνομικούς, για να μην μπλέξω για 3 ευρώ (δεν έχω κ ΚΤΕΟ).Απλά ένα βράδυ μου έτυχε το εξής κουφό: πηγαίνονταις από Αθήνα-Θήβα, στα διόδια Θηβών δεν υπήρχε υπάλληλος, κατέβηκα κ άνοιξα την μπάρα (δεν είμουν σε λωρίδα e-pass).΄Εως τώρα δεν με έχουν ενοχλήσει, για να πληρώσω, περνάω 3 χρόνια ανενόχλητος. ΓΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑ

  Μου αρέσει!

 50. Καλημερα.Ξερει καποιος τι γινεται με τον Νομο Βοριδη?Με τις καμερες που εγκενιασε η Τροχαια σε τρια διοδια(Ελευσινα-Περαμα-Παχη).
  Μου ηρθε μια κλιση απο φωτογραφια.Ειναι νομιμο αυτο ή ειναι ενα απο τα γνωστα κολπα για εκφοβισμο?

  Μου αρέσει!

  • Ο νόμος είναι ο δικός τους νόμος /εμείς είμαστε οι παράνομοι. Όλοι. Αλλά πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε οι πολλοί και μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας δίκιο, τους δικούς μας νόμους. Πρόσεξε με τη κλήση …

   Μου αρέσει!

   • Καλησπέρα, με κάλεσε κι εμένα ενας αστυνομικός απο το ΑΤ της περιοχής μου και μου είπε να πάω να παραλάβω μια κλήση για τα διόδια ΜΑΝΔΡΑΣ οπου πέρασα και δεν πλήρωσα. Δεν μου είπε τπτ για πινακίδες και άδεια , μου έδωσε και το κινητό του να τον πάρω πριν πάω γιατί πρέπει να είναι εκείνος εκεί? Πρόκειται για διόδια με τις νέες κάμερες που έχουν εγκαταστήσει? Πως μπορώ να το χειριστώ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση!

    Μου αρέσει!

   • ωραία απάντηση……τον φώτισες…….η ερώτηση είναι αν είναι νόμιμες οι κάμερες…..όχι ποιοι είναι οι παράνομοι…..εγώ αυτό που γνωρίζω καλά είναι όλοι μαζί στο ιντερνετ και στο δικαστήριο μονοι μας…..!!

    Μου αρέσει!

 51. Υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο το οποίο να αναφέρει σε ποια διόδια έχουν εγκατασταθεί οι καινούριες κάμερες? Επίσης αναγνωρίζονται εύκολα? Έχει κάποιος φωτογραφία?

  Μου αρέσει!

 52. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ. ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΛ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΩΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΙΣ 30-12-2013.
  ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΡΑΦΑΝ ΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ Η΄ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ ; ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ , ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ;
  EYΧΑΡΙΣΤΩ.

  Μου αρέσει!

  • Ο Νόμος Βορίδη, Άρθρο 143 /Nόμος 4070 / ΦΕΚ 82/12-4-2012, αναφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των παραβάσεων απο την τροχαία με «τεχνικά μέσα» (κάμερες κ.λ.π.). Απο τότε έχει ξεκινήσει η πρακτική αποστολής κλήσεων. Ποια τεχνικά μέσα της τροχαίας θα αναρωτηθείτε … Πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. Θα τόχετε αντιληφθεί υποθέτουμε. Η τροχαία χρησιμοποιεί τις κάμερες των εργολάβων και οι εργολάβοι χρησιμοποιούν την τροχαία. Τι δεν καταλαβαίνουμε; Έτσι κι αλλιώς είμαστε κράτος των εργολάβων και των τραπεζιτών σήμερα. Είχατε άλλη εντύπωση; Ή θα τους σταματήσουμε στους δρόμους ή θα ζήσουμε υποταγμένοι στις ορέξεις και τις εντολές τους.

   * Ζητείστε να σας επιδείξουν/παραδόσουν αντίγραφο (φωτό) απο την κάμερα που σας κατέγραψε. Και ενημερώστε εδώ να γνωρίζουμε οι υπόλοιποι.

   Μου αρέσει!

 53. E.O Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας: Κάμερες και πρόστιμα στα διόδια

  Συστήματα καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων τροχαίας νομοθεσίας, με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές στους σταθμούς διοδίων θα τοποθετηθούν σε καίρια σημεία σε όλο οδικό δίκτυο του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ.

  Με απόφαση του ο περιφερειακός διευθυντής Πελοποννήσου υποστράτηγος Βασίλειος Γεωργακόπουλος ανακοινώνει την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών για τη βεβαίωση Παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων, καθώς και την τοποθέτηση των προβλεπόμενων, από το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. και το άρθρο 11 του ανωτέρω υπό στοιχεία (4) σχετικού, πινακίδων σήμανσης, ως εξής:

  Την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών για τη βεβαίωση Παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων, καθώς και την τοποθέτηση των προβλεπόμενων, από το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. και το άρθρο 11 του ανωτέρω υπό στοιχεία (4) σχετικού, πινακίδων σήμανσης, ως εξής:

  Α. Στην 99+800 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Σπαθοβουνίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

  Β. Στην 146+800 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Νεστάνης), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

  Γ. Στην 172+700 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Γέφυρας Μάναρι), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

  Δ. Στην 195+100 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Βελιγοστής), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

  Ε. Στην 198+600 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Παραδεισίων), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

  3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης ή τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  4. Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», ή η ανάδοχος του έργου, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την υλοποίηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης.

  Το δελτίο Τύπου αναφέρει:

  Αφού λάβαμε υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.3542/2007.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας»
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 287/2001 «Ειδικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
  5. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-κ’ από 08-01-2005 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οργάνωσης – Νομοθεσίας
  6. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-πστ’ από 24-07-2008 Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
  7. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-ρα’ από 11-09-2008 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οργάνωσης – Νομοθεσίας.
  8. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/1273-ρκη’ από 12-02-2009 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Οργάνωσης – Νομοθεσίας.
  9. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/78-ια’ από 23-10-2008 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Τροχαίας
  10. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/78-ιδ’ από 3-12-2008 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Δ-νση Τροχαίας
  11. Το υπ’ αριθμ. 2501/10/18-στ από 16-6-2014 έγγραφο του Τ.Τ. Αυτ/μων Ανατολικής Πελοποννήσου
  12. Το υπ’ αριθμ. MRS-2010809-143794 από 09/08/2013 έγγραφο της εταιρίας «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»
  13. Το υπ’ αριθμ. Α2/00/10/36/17585 από 22-7-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π.
  14. Το υπ’ αριθμ. 34196/690 από 27-7-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Τ.Τ./Γ.Δ.Τ.Τ./ Δ-νση Πιστοποίησης / Τμήμα Τυποποίησης και Πιστοποίησης
  15. Το υπ’ αριθμ. Β/08/00/01/17907 από 27-7-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π
  16. Το υπ’ αριθμ. Α2/00/10/36/18213 από 2-8-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π
  17. Το υπ’ αριθμ. Α2/00/10/36/18543 από 28-9-2012 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π
  18. Το υπ’ αριθμ. 46300/Φ386 από 11/11/2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ./ Δ-νση Φάσματος
  19. Το υπ’ αριθμ. 54829/839 από 12/11/21013 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Τ.Τ./Γ.Δ.Τ.Τ./ Δ-νση Πιστοποίησης / Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
  20. Το υπ’ αριθμ. 12660/1312 από 13/11/2013 έγγραφο Γ.Γ.Β./Γ.Δ.Β.Π./ 4η Δ-νση Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής / Τμήμα Α΄
  21. Το υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/4371/27-06-2013 από 27-6-2013 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών για τη βεβαίωση Παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων, καθώς και την τοποθέτηση των προβλεπόμενων, από το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. και το άρθρο 11 του ανωτέρω υπό στοιχεία (4) σχετικού, πινακίδων σήμανσης, ως εξής:
  Α. Στην 99+800 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Σπαθοβουνίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  Β. Στην 146+800 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Νεστάνης), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
  Γ. Στην 172+700 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Γέφυρας Μάναρι), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
  Δ. Στην 195+100 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Βελιγοστής), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
  Ε. Στην 198+600 χ/θ του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Α.Τ.Κ. (Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Παραδεισίων), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης ή τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», ή η ανάδοχος του έργου, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την υλοποίηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης.

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  http://www.arcadiaportal.gr

  Μου αρέσει!

 54. Μια ερωτηση και απο μενα.Οι καμερες εστω και παρανομα καταγραφουν κατι αλλο εκτος απ τις πινακιδες;Κατι αλλο που θα μπορουσε να μας ενοχοποιησει σε ενδεχομενη μελλοντικη νομιμοποιηση τους;

  Μου αρέσει!

 55. Καλησπέρα μου έχει στείλει ένα χαρτί η Εγνατία οδός α.ε. Με θέμα επιβολή προστίμου για παράβαση μη καταβολής διοδίων. Ενώ είχα δηλώσει αδυναμία πληρωμής για τις δυο φορές αυτές που μου αναγραφουν. Πήρα τηλέφωνο να ενισταθω και η υπεύθυνη με βεβαίωσε κατά τη γνωμε της να το πληρώσω γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι κι ότι έχω παρανομήσει. Και επίσης μου πρότεινε να περίμενα τον υπεύθυνο λίγο ακόμα ή να ξεκινούσα νωρίτερα ώστε να μην καθυστερούσα. Με απειλούν επίσης ότι το πρόστιμο θα ανεβει στο 50πλασιο της αξιας του διοδιου και θα βεβαιωθεί στην εφορία. Τι μπορώ να κάνω σε αυτήν την περίπτωση βοηθήστε με σας παρακαλώ.

  Μου αρέσει!

  • Είχες ζητήσει πιστωτικό και σου δόθηκε; Εαν έτσι έτσι συμβεί, τότε καλείσαι να πληρώσεις αυτό ακριβώς. Εαν όχι δεν έχεις επιλογές. Ότι θέλουν κάνουν. Αυτοί είναι το κράτος …

   Μου αρέσει!

 56. Μου ήρθε στο αστυνομικό τμήμα να παραλάβω 2 κλήσεις (400€) απο Αθήνα – Τρίπολη απο κάμερα, τις παρέλαβα, τι γίνεται με αυτές?
  ειναι απο τμ.τρ.Αυτ/μων Αν.Πελοποννήσου,
  πάνε στην εφορία?

  Μου αρέσει!

 57. Μόλις μου ήρθε και εμένα πρόστιμο από το 2011 έως το 2015, 500 ευρώ περίπου.αυτό το πρόστιμο μπορεί να περάσει στην εφορία ή να το αγνοήσω;

  Μου αρέσει!

 58. Μόλις έλαβα πρόστιμο διοδίων 500 ευρώ από το 2011 έως το 2015.μπορεί αυτό το πρόστιμο να περαστεί στην εφορία;ή να το αγνοήσω;

  Μου αρέσει!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s