ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 2013

ΟΤΑΝ Ο ΟΑΕΔ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

 Οι «Άνεργοι/ες από τις γειτονιές της Αθήνας», προχωρούμε στην έκδοση του δεύτερου, ανανεωμένου, «Μικρού Οδηγού Δικαιωμάτων Ανέργων».

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό τοπίο, η αποτύπωση της πραγματικότητας δεν μπορεί να είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια ζωντανή και διαρκής προσπάθεια καταγραφής της σε συγχρονισμό με τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας.

Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση, θελήσαμε να «πιάσουμε» όλες αυτές τις αλλαγές που προκύπτουν μέσα από τις νέες ρυθμίσεις των τελευταίων εγκυκλίων του ΟΑΕΔ και του τρίτου κατά σειρά Μνημονίου, του Νοεμβρίου 2012, και αφορούν στους όρους και στις προϋποθέσεις της επιδότησης ανέργων, στο είδος και ύψος των παροχών κλπ. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει μείωση δαπανών για την επιδότηση ανέργων ύψους 183.000.000 ευρώ, και για τα προγράμματα απασχόλησης ύψους 111.000.000 ευρώ. Προγράμματα απασχόλησης όχι για τους ανέργους αλλά για την επιδότηση των εργοδοτών όσο και για την προώθηση της ενοικιαζόμενης εργασίας μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Με βάση τις μνημονιακές διατάξεις για την επιδότηση ανεργίας, καταργούνται τα επιδόματα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε εποχιακά επαγγέλματα όπως στον Τουρισμό, οικοδομή κλπ.*, όπως και επιδόματα ανεργίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που κήρυξαν πτώχευση, συγχωνεύτηκαν ή μεταφέρθηκαν (Ολυμπιακή Αεροπορία, Πίνδος, Λιπάσματα, Κλωστοϋφαντουργίες Νάουσας, ΜΑΒ κ.ο.κ.)

Αρκετά που ίσχυαν στον πρώτο Οδηγό δεν ισχύουν σε αυτόν, κι ό,τι αναγράφεται στον παρόντα πιθανότατα θα είναι ξεπερασμένο σε λίγους μήνες. Με το νου μας σε όλα τα παραπάνω, οι «Άνεργοι/ες από τις γειτονιές της Αθήνας», θέλουμε ο δεύτερος «Μικρός Οδηγός Δικαιωμάτων Ανέργων», να λειτουργήσει απλά ως ένα ακόμα μικρό «εργαλείο» γνώσης και δράσης. Κρίνουμε σαν αναγκαίο, οι άνεργοι, ως ένα αδιαχώριστο κομμάτι των εργαζομένων, να είναι ενήμεροι κι έτοιμοι να παλέψουν, έστω και για αυτά τα λίγα που προβλέπει γι’ αυτούς ο «Νόμος».  Γιατί δεν τους χρωστάμε τίποτα και δεν πρόκειται να τους χαρίσουμε τίποτα.

*Η βασική αλλαγή, που καθιστά αναγκαία την ανανέωση του Οδηγού, είναι η σχετιζόμενη με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης επιδομάτων ανεργίας, όπως εμπεριέχονται στην εγκύκλιο B140640/25.10.2012:

«Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 450. Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 450 ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 450 ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400.»

Πρακτικά, τα παραπάνω σημαίνουν πως αν ο οποιοσδήποτε άνεργος τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει επίδομα ανεργίας για 450 ημέρες (18 μήνες επιδοτούμενης ανεργίας) χάνει πλέον το δικαίωμα στην επιδότηση. Αν έχει επιδοτηθεί για λιγότερες από 450 ημέρες, δικαιούται επιδότησης τόση όση είναι η διαφορά με τις ημέρες που έχει ήδη επιδοτηθεί.

Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά τομή στην όλη κρατική πολιτική περί ενίσχυσης ανέργων. Ουσιαστικά, αποκλείει από την οποιαδήποτε βοήθεια ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο τμήμα του άνεργου δυναμικού. Οι προβλέψεις για πολυετή και βαθύτερη ύφεση, περισσότερη ανεργία κι απολύσεις, και ανάγκη του κράτους να «ξεμπερδεύει» με το «βαρίδι» της επιδότησης των ανέργων, συναντιούνται στην «λύση» του πετάγματος των  εποχιακά εργαζόμενων/ μακροχρόνιων ανέργων στον Καιάδα.

Υ.Γ. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το ύψος των επιδομάτων ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Αυτό γιατί από την 1η Απριλίου του 2013, ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται πραξικοπηματικά από την κυβέρνηση , ανάλογα με την εξέλιξη της ανεργίας. Πράξη που σαφέστατα καταργεί την ΕΓΣΕΕ και τις  συλλογικές διαπραγματεύσεις, με τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ να βάζουν πλάτη σε αυτό. Η επίσημη ανεργία αναμένεται, σύμφωνα με τον έγκυρο φορέα οικονομικών προβλέψεων της Γερμανίας, (Institut fuer Weltwirtschaft, Kiel)  να αγγίξει κατά μέσο όρο το 24% τo 2012, το 29% το 2013 και το 31% το 2014. Οι προβλέψεις αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με εκείνες του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών ή ακόμα και της Κομισιόν που αναμένουν σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας (ξεκινώντας από χαμηλότερα επίπεδα το 2012…) από φέτος. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει καταφανώς τεράστια πίεση για παραπέρα μείωση των μισθών και συνεπώς των εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε μείωση του κατωτάτου μισθού συνεπάγεται αυτομάτως και μείωση στα επιδόματα ανεργίας.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Προθεσμία υποβολής αίτησης – έναρξη επιδότησης

Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προϋποθέσεις

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το νέο νόμο όπως εμπεριέχονται στην εγκύκλιο B140640/25.10.2012 του ΟΑΕΔ ( για τις 450 μέρες επιδότησης τα τελευταία 4 χρόνια που γράφουμε στην αρχή). Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Προσοχή: Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες  α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους, απαιτούνται και 210 ένσημα τουλάχιστον στο 14μηνο (χωρίς τους 2 τελευταίους μήνες), αντί για 250 ένσημα. β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας. Να σημειωθεί εδώ ότι οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σκόπιμα αποκρύπτουν την επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής όταν καταθέτουμε τα δικαιολογητικά, προκειμένου να μένουν τα χρήματα που δικαιούνται οι άνεργοι στα κρατικά ταμεία. Οι συνάδελφοι που παίρνουν ήδη ταμείο ανεργίας και δεν το γνώριζαν μπορούν να κάνουν αίτηση τροποποίησης και να καταθέσουν για προσμέτρηση τα 4050 ένσημα που χρειάζονται.

05

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Ατομικό ή Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. α. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου

β. ταυτότητα ομογενή και διαβατήριο για τους ομογενείς ανέργους

γ. διαβατήριο και ταυτότητα ευρωπαίου πολίτη για τους ανέργους πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης

δ. διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς ανέργους

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

8. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

9. Ατομικός αριθμός ΑΜΚΑ (χωρίς τον αριθμό ΑΜΚΑ δεν εκδίδεται κάρτα ανεργίας)

Σημείωση: μόνο για έκδοση κάρτα ανεργίας χρειάζονται τα δικαιολογητικά: 3,4,5,6,9

Για το 4: (αν ο άνεργος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια εφορία που ανήκει όπου θα αναγράφετε το ΑΦΜ του, με την οποία θα βεβαιώνεται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το τρέχον έτος)

Σημαντικές σημειώσεις: Κάθε άνεργος επίσης οφείλει να δηλώνει την αναχώρηση  του στο εξωτερικό είτε για λίγο είτε για περισσότερο όπως επίσης και την ασθένεια (εισαγωγή σε νοσοκομείο ή και πληρωμένη άδεια από το ΙΚΑ), οπότε το ταμείο αναστέλλεται και συνεχίζεται με την επιστροφή από το εξωτερικό ή την λήξη της ασθένειας. Eπίσης οφείλει να δηλώνει την ανάληψη εργασίας μέσα σε 8 ημερολογιακές μέρες από την πρόσληψη του ή και νωρίτερα αν επίκειται πληρωμή. Aν δηλαδή χθες είχαμε πρόσληψη και αύριο είναι ημέρα πληρωμής, σήμερα πρέπει να δηλωθεί η ανάληψη έστω κι αν δεν έχει το έντυπο της πρόσληψης. Διαφορετικά ο πρώην άνεργος-νυν εργαζόμενος κινδυνεύει με διακοπή και όχι αναστολή επιδότησης κάτι που πρακτικά σημαίνει δυσκολία επόμενης επιδότησης. 

Μπορεί να εκδοθεί κάρτα  ανεργίας  σε μετανάστες εργάτες με άδεια διαμονής:

Α: Άδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας:

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, επί μακρόν διαμένοντος

Άδεια διαμονής Μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.

Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη

Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.

Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας έλληνα

Άδεια διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού

Μέλους οικογένειας επαναπατρισθέντος, η παλιννοστούντος ομογενούς

Β: Άδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία η παροχή υπηρεσιών η έργου.

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Αυτοτελής άδεια διαμονής

Άδειες διαμονής άρθρου 91 παρ. 11,6,12 του νομ.3386/2005 και άρθρου 18 παρ.4 του ν.3536/2007

Γ: Άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο σε εξαρτημένη εργασία.

Δ: Άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών η έργου.

Ε: Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο για το σκοπό που αναγράφετε στην άδεια διαμονής τους.

ΣΤ: Άδειες διαμονής  που παρέχουν δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Ζ: Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο εφόσον εκδοθεί απόφαση έγκρισης.

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

Άδεια διαμονής για σπουδές.

2. Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σε όσους έχουν διαβατήριο, η άδεια διαμονής τους είναι ταυτόχρονα και δηλωτική της άδειας εργασίας τους. Αντίθετα σε όσους έχουν ροζ κάρτα (αιτούντος άσυλο) η άδεια εργασίας είναι ξεχωριστό έγγραφο. Στους αιτούντες άσυλο και τα δυο έγγραφα έχουν συνήθως 6μηνη διάρκεια.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΕΝΤΟΣ Ε.Ε

Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:

• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

– Ο διακινούμενος άνεργος εντός της Ε.Ε. έχει περισσότερες πιθανότητες να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας στο κράτος τελευταίας απασχόλησης του. Ο φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστοποιούνται με το έντυπο U1. (Είναι βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ).

1. Αίτηση για την έκδοση U1 με πρωτότυπη υπογραφή.

2. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή σας (όνομα εταιρείας/ εργοδότη, διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).

3. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. και το Α.Φ.Μ. Σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.

4. Πλήρη διεύθυνση αποστολής (του αιτούντος ή του αρμόδιου φορέα της αλλοδαπής).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Διοίκηση ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Ασφάλισης, Εθνικής Αντίστασης 8, 16610, Άνω Καλαμάκι, Αθήνα) ή στο αρμόδιο υποκατάστημά του ΟΑΕΔ ΚΠΑ (στην περιοχή που εργαστήκατε)

ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ: Είτε στον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής, είτε στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω

5. Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο

EΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Για το μισθωτό που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας του ή λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης που απασχολείται, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της πτώχευσης της επιχείρησης προσκομίζεται η Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας που κοινοποιείται από τον σύνδικο πτώχευσης της επιχείρησης στους εργαζόμενους και στη συνέχεια η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ προβαίνει σε απόφαση επιδότησης ανεργίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε αυτούς που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για το βασικό επίδομα επίσχεσης δίνεται το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών. Εάν ο εργαζόμενος σε επίσχεση εργαζόταν κανονικά 14 μήνες και άνω (εφόσον επιδοτείται για πρώτη φορά) ή εάν έχει 25 ένσημα από προηγούμενους 7 μήνες (εάν έχει επιδοτηθεί ξανά) λαμβάνει επίδομα ανεργίας κανονικά. Δικαιολογητικά για το ειδικό βοήθημα επίσχεσης: πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εάν δεν υπάρχει φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99, φωτοαντίγραφο του επισκεπτηρίου, Α.Μ. ΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1.EΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Προϋποθέσεις:

1. να μην ανήκει ο άνεργος στα εποχικά επαγγέλματα*

2. η κάρτα ανεργίας ισχύει για 1 μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης εφόσον παραμείνει άνεργος. Απαραίτητη η θεώρηση της στο 5ήμερο πριν ή μετά τη λήξη της

3. συνολικό οικογενειακό επίδομα μέχρι 9977.99

Δικαιολογητικά:

1. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, φορολογική δήλωση Ε1 και φωτοτυπία.

2. Φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ανεργίας 2 όψεων

*εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ : είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως πχ οι εποχικοί εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα.

Σημείωση δικιά μας: σε ότι αφορά την φημολογούμενη κατάργηση των ειδικών εποχικών βοηθημάτων που έντεχνα καλλιεργεί η κυβέρνηση μέσω των ΜΜΕ, την περίοδο που στήθηκε αυτός εδώ ο οδηγός τον Δεκέμβρη του 2012 καμιά αλλαγή δεν υπήρξε. Μια κατάργηση των βοηθημάτων αυτών πιθανόν να φέρει νέες αλλαγές

Προσοχή: το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας, το διεκδικεί κάποιος από 1 μήνα έως 3 μήνες μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Αυτό παίζει ρόλο στους ανέργους  που η ταμειακή επιδότηση λήγει τον Φλεβάρη ή Μάρτη, αν με το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς ξεπερνούν τα 9977.99 ευρώ, έχουν το χρόνο να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση της νέας χρονιάς που συνήθως είναι χαμηλότερο το εισόδημα.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Προϋποθέσεις:

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του βοηθήματος

2. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99

3. 60 ένσημα στο προηγούμενο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του επιδόματος.

Προσοχή: από την ημερομηνία της αίτησης η προθεσμία για την είσπραξη του βοηθήματος είναι 60 μέρες

Σημείωση: εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ: είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως π.χ. οι εποχικοί εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα)

Το τεκμήριο στο εκκαθαριστικό της εφορίας, προσμετράτε και στις περιπτώσεις του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας καθώς και του τρίμηνου βοηθήματος, στις περιπτώσεις δηλαδή που απαιτείται εισόδημα κάτω του 9977.99 ευρώ. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας. Επίσης προσμετρούνται  τα πάντα στο εκκαθαριστικό δηλαδή και τυχόν τεκμήριο για ιδιοκτησία σπιτιού ή αυτοκίνητου που δεν είναι πραγματικό εισόδημα. π.χ. κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 9000 επειδή μπορεί να δουλεύει ο/η σύζυγος. Αν η εφορία του βγάζει και τεκμήριο λόγω ιδιοκατοίκησης 4000 (που δεν είναι εισόδημα) το σύνολο είναι 13000, επομένως δεν είναι δικαιούχος. Προσμετρώντας τα εισοδήματα του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού πλην του επιδόματος ανεργίας. πχ η αποζημίωση από την απόλυση προσμετράτε.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ 20-29 ετών

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδομα καταβάλλεται για πέντε μήνες.

Προϋποθέσεις: Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

Δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική ταυτότητα.

2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)

3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

4. ΑΜ Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, από 0 μέχρι 79 ημέρες πριν την αρχική εγγραφή.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα, Ηλικία άνω των 45 ετών300 ημέρες ταμείο ανεργίας στο παρελθόν
1 χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Δικαιολογητικά:
1. 1 χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει φορολογική δήλωση Ε1 (μέχρι 12.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα)*
3. ΑΜ ΙΚΑ για τον έλεγχο της 12μηνης επιδότησης από τον ΟΑΕΔ οποτεδήποτε στο παρελθόν
4. βιβλιάριο εθνικής τράπεζας

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Όταν κάποιος τεθεί σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ του καταβάλλει κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των 2 τελευταίων μηνών, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όχι όμως για περισσότερο από τρεις μήνες σε κάθε έτος.

6. ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Δικαιούχοι των παροχών είναι οι εργαζόμενοι:

1. επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση.

2. είτε διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κίνησης διαδικασίας πτώχευσης.

3. επιχείρηση σε εκκαθάριση.

4. επιχείρηση της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Προθεσμίες: Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών εργαζόμενου ασκείται με έγγραφη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέσα σε ένα 6μηνο από την ημερομηνία που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση, εκκαθάριση, ανάκληση άδειας. Μετά το δικαίωμα χάνεται.

Δικαιολογητικά:

1. βεβαίωση πτώχευσης , βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή από τον οποίο προκύπτει το ύψος τον ανεξόφλητων αποδοχών.

2. ασφαλιστικά βιβλιάρια της περιόδου απασχόλησης στην επιχείρηση.

3. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599|86 για το ύψος ανεξόφλητων αποδοχών

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Την ειδική αυτή άδεια διάρκειας έως έξι  μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας. Η ασφαλισμένη μπορεί να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής ή  να διακόψει την ειδική άδεια Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης  και ασθένειας καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Η παροχή διακόπτεται λόγω: Α) πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και  Β) αίτηση διακοπής της δικαιούχου.

Προϋποθέσεις: Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας. Β) Να έχει λάβει παροχές μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ άσκηση δικαιώματος: Η δικαιούχος υποβάλλει, ή ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας)

Δικαιολογητικά:

Βεβαίωση εργοδότη  από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.

Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ . Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.

Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Σημείωση: Aπό το 2013 θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα οικογενειακά επιδόματα και καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία. Ειδικά για το 2013, που θα είναι και η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος χορήγησης επιδόματος τέκνων, οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων που θα έχουν υποβάλει

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Όταν είσαι επιδοτούμενος άνεργος , το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ ανανεώνεται για ένα χρόνο ανεξαρτήτως ηλικίας με βεβαίωση που παίρνουμε από τον ΟΑΕΔ  που να λέει τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας, επιπλέον αν δεν είσαι επιδοτούμενος άνεργος αλλά εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ υπάρχει.

α) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών.

Παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές τουλάχιστον δίμηνο

β) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών. Παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε άνεργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί 12 τουλάχιστον μήνες. Επίσης να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού (600) ημέρες εργασίας οι οποίες αυξάνονται ανά εκατό ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.

Προσοχή: στις 2 πρώτες ηλικιακές κατηγορίες, το δικαίωμα δεν είναι ανεξάντλητο αλλά ΜΟΝΟ 4 εξάμηνα και μόνο στους άνω των 55 είναι ανεξάντλητο. Ο ΟΑΕΔ βέβαια δεν κρίνει πόσα είναι τα εξάμηνα που ήδη έχει ασφαλιστεί ο άνεργος αλλά μόνο το ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΔ εκδίδει σε κάθε περίπτωση τη σχετική βεβαίωση ανεργίας και το ΙΚΑ κοιτάζει αν έχουν εξαντληθεί τα εξάμηνα. Εννοείται πως η ηλικιακή διαφοροποίηση υπάρχει στην περίπτωση της απλής κάρτας (χωρίς επίδομα). Αν υπάρχει επίδομα ανεργίας ισχύει ό,τι και στις περιπτώσεις των κανονικών ένσημων. Για τους ανέργους που έληξε και η νέα ανανέωση που έκαναν μετά τη λήξη της επιδότησης τους, έχουν δικαίωμα  ανανέωσης για 4 εξάμηνα ακόμα όπως περιγράφεται πιο πάνω

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

Αν είστε άνεργος και έχει λήξει το βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα ή απλά δεν είστε ασφαλισμένος, μπορείτε να ζητήσετε την χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Απόρου. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας όπου διαμένετε. Δεν υπάρχουν προθεσμίες για υποβολή δικαιολογητικών.

Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι:

1. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ. Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για 1 έτος.

2. Μετανάστες εργαζόμενοι με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (δίνεται από την υπηρεσία). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή ΕΔΤΟ ή διαβατηρίου. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται φωτοαντίγραφα.
 4. Δύο φωτογραφίες.
 5. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας: απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΜΒ, συμφωνητικό ενοικίασης ή βεβαίωση δημοτικής αστυνομίας, όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
 6. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Τμήμα της κατοικίας τους.
 1. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
 2. Κάρτα ανεργίας
 3. Βεβαίωση ΙΚΑ & ΤΕΒΕ ότι δεν δικαιούνται ασφάλισης.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Το ανωτέρω νομικό περιβάλλον στο οποίο είναι αναγκασμένος να κινείται ο άνεργος, όπως και το Μνημόνιο 3 στο σύνολο του, με τις αντίστοιχες αλλαγές στα ζητήματα της εργασίας, συνιστούν επιπρόσθετα καρφιά στο φέρετρο που έχουν ετοιμάσει για την εργατική τάξη. Ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, ακόμα περισσότεροι φόροι, ακόμη λιγότερα δικαιώματα, πλήρης διάλυση εργασιακών σχέσεων κ.ο.κ. Δεν συνιστούν λύση σε κανένα πρόβλημα, αλλά πυροδοτούν στο έπακρο τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, σπρώχνοντας μας ολοένα και πιο βαθιά στην φτώχεια και στην ύφεση.

Μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο της καταστροφής, «μη-βιώσιμο» δεν είναι μόνο το χρέος, όπως είθισται να λέγεται. «Μη-βιώσιμη» είναι η καθημερινότητα για τους σχεδόν 2.000.000 ανέργους της χώρας που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, για τους ελαστικά «εργαζόμενους» και για τους σύγχρονους σκλάβους προγραμμάτων τύπου «κοινωφελούς εργασίας», για τους εργαζόμενους που δουλεύουν απλήρωτοι επί μήνες, τρέμοντας κάτω από την απειλή της απόλυσης και του εφιάλτη της ανεργίας. «Μη-βιώσιμο», τελικά, είναι το ίδιο το σύστημα τους που σπέρνει τον όλεθρο, καταστρέφοντας την ίδια του τη μοναδική πηγή άντλησης αξίας, την εργατική δύναμη.

Για να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή πρέπει μέσα από συλλογικούς αγώνες και δυναμικές διεκδικήσεις, να σπάσουμε τη κατάθλιψη και τη μοιρολατρία. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός μαχητικού κινήματος ανέργων κι επισφαλώς εργαζομένων, που σε κοινή περπατησιά με τους υπόλοιπους εργάτες, θα παλέψουν για κάθε ζήτημα που αφορά τη ζωή κι αξιοπρέπεια μας. Από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο.

Οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων στην κοινωφελή εργασία, ο αγώνας εδώ και ένα χρόνο των απολυμένων του metropolis, oι κινητοποιήσεις των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές ενάντια στα διαπλεκόμενα της εργολαβικής SKYCOM – EΛΤΑ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ, των εργαζόμενων στην γενική ταχυδρομική του Αιγάλεω, των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ στη Θεσσαλονίκη για τον εργατικό έλεγχο και διαχείριση του εργοστασίου, είναι μερικά δείγματα ενός μαχητικού κινήματος εργατών και ανέργων που βρίσκεται εν τη γενέσει του

Ωστόσο, δεν θεωρούμε πως η ριζική αντιμετώπιση της ανεργίας και κάθε κοινωνικού δεινού, μπορεί να πραγματωθεί σε ένα «νομικίστικο» επίπεδο διεκδίκησης, πάνω στη βάση των «κατοχυρωμένων» δικαιωμάτων μας. Στην σημερινή εποχή τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Την ίδια στιγμή, θέλουμε να επισημάνουμε πως η οριστική απάντηση στην κοινωνική καταστροφή που ονομάζεται ανεργία, δεν θα δοθεί στις ουρές του ΟΑΕΔ και στις νομικές διατάξεις, αλλά μόνο μέσα από την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την ανατροπή του συστήματος της μισθωτής σκλαβιάς.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Όταν ο άνεργος αναλαμβάνει οποιαδήποτε εξαρτημένη ή αυτοτελή εργασία. Προκειμένου για ανέργους που αναλαμβάνουν σποραδική απασχόληση δικαιούνται να εργαστούν έως 3 μέρες τη βδομάδα, έως 12 το μήνα, αφαιρώντας όμως τις μέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν, από το πόσο της επιδότησης τους.
1. εργασία για μικρό χρονικό διάστημα (2-3 μέρες), συνεχίζεται η επιδότηση και αφαιρούνται μόνο οι μέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν. Τα ίδια ισχύουν για όσους απασχολήθηκαν σε αντικατάσταση μισθωτών που έχουν ανάπαυση (ρεπό)
2. δεν είναι διαθέσιμος προς απασχόληση στην αγορά εργασίας από οποιαδήποτε αιτία
3. ο άνεργος καταστεί ανίκανος για εργασία συνέπεια ασθένειας που διαρκεί πάνω από 5 μέρες. Όταν η ανικανότητα είναι πάνω από 5 μέρες συνεχίζει να παίρνει επίδομα ανεργίας, δεν δικαιούται όμως το επίδομα ασθενείας. Επίσης για γυναίκα που είναι επίτοκος ή σε λοχεία, για το διάστημα των 52 ημερών πριν από τον τοκετό και των 53 μετά των τοκετό, κατά το οποίο δικαιούται να απέχει από την εργασία της, αναστέλλεται το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είναι διαθέσιμη για εργασία.
4. στράτευση, φυλάκιση ή διοικητική κράτηση
5. προσληφθεί κανονικά, πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας: την πρόσληψη του φωτοτυπία, βεβαίωση αναστολής από το γραφείο εργασίας του ΟΑΕΔ, την εγκριτική απόφαση πληρωμής
6.βγεί από την Ελλάδα και αφού επιστρέψει πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας: βεβαίωση αναστολής από το γραφείο εργασίας του ΟΑΕΔ, την εγκριτική απόφαση πληρωμής, φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με την σφραγίδα εξόδου και την σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για την εγγραφή ξανά στο ταμείο ανεργίας
Οι ανωτέρω ενέργειες (5 και 6) πρέπει να γίνουν εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την πρόσληψη ή την αναχώρηση στο εξωτερικό

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 12/3/2012 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Μικρός ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 2013.pdf

Δείτε περισσότερα εδώ: http://anergoigeitonion.espivblogs.net/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD/

Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 • Ημερολόγιο

  • Ιουνίου 2023
   Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    1234
   567891011
   12131415161718
   19202122232425
   2627282930  
 • Αναζήτηση